Ангелкова иззема контролните функции на КЗП в туризма – Туризъм

Главните новини

Министерството на туризма иска изцяло да си поеме контрола върху отрасъла. това ще стане с провени в Закона за туризма, става ясно от публикувания проект в сайта на ведомството. В разгара на лятото министър Николина Ангелкова обяви и че обмисля да се създаде туристическа полиция.

Измененията, които засяга и дейността на туроператорите и туристическите обекти, са мотивирани с необходимост да се засилят контролните функции на министъра на туризма. За целта се създава специално звено за контрол.

Досега контролните функции в туристическите обекти – заведения и хотели, се осъществяваха от Комисията за защита на потребителите – КЗП.

Обяснява се, че настоящата уредба е изготвена, когато не е имало специално министерство, а правомощията са били на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Съответно тогава е било предвидено контролните функции по Закона за туризма да се вменят на Комисията за защита на потребителите.

През периода на функционирането на Министерството на туризма се установи необходимост от допълнителни гаранции за качеството на туристическия продукт чрез разширяване на възможностите за осъществяване на регулярен контрол от страна на министъра на туризма, пише в мотивите към проекта.

Допълва се, че се налага нормативно да се позволи на служителите на Министерството на туризма да извършват регулярни проверки, както и такива в резултат на подадени сигнали.

В момента по закон служители на КЗП могат да установяват нарушения като уведомяват за това ресорния министър, който може да вземе решение за понижение на категорията на даден обект, отнемане на категория, заличаване от туристическия регистър и др.

В проекта се предвижда това да правят служителите на министерството от отдела за контрол. Числеността им ще се определи с устройствения правилник за дейността на министерството. Предвижда се при нужда неговите служители да действат съвместно с данъчната администрация, МВР или Комисията за защита на потребителите.

В проекта се въвеждат и някои директиви на Европейския съюз, които се отнасят до дейността на екскурзоводите, туроператорите, планинските водачи.

Отпада изискването някои документи от бизнеса да се дават на хартиен носител. Това се отнася за Организация за управление на туристически район, за сдруженията в процедурата по вписване в Националния туристически регистър, а също и при вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти.

Предвиждат се облекчения и при категоризацията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, при сертификацията на СПА центровете, както и промени за екскурзоводи, планински водачи и ски учители.

Източник: inews.bg

Коментари

Коментара


There is no ads to display, Please add some

Вашият коментар