Депозитите забавят ръст, повишава се кредитирането през август – Бизнес

Главните новини

Депозитите забавят ръст, повишава се кредитирането през август

под лиценза на creative commons

Нарастването на депозитите се забавя, спестяванията на домакинствата два пъти повече тези на бизнеса. Леко повишение на кредитирането, а просрочените заеми продължават да намаляват. Това показват обявените от БНБ данни за паричната статистика през август 2017 година, пише деловото издание econ.bg.

Спестяванията

Депозити на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са 46.106 млрд. лв. (47% от БВП) в края на август 2017 година. Те се увеличават с 5.4% спрямо същия месец на 2016 г., но спрямопредходния месец уверичението се забавя (5.3% годишно нарастване през юли 2017 година отчете БНБ).

В края на август 2017 г. депозитите на неправителствения сектор6 са 70.379 млрд. лв. (71.7% от БВП), като годишното им увеличение е 6% (5.4% годишно повишение през юли 2017 година). Спестяванията на Нефинансови предприятия са 20.919 млрд. лв. (21.3% от БВП) в края на август 2017 година. В сравнение със същия месец на 2016 г. те се увеличават с 11.1% (10.3% годишно повишение през юли 2017 година). Прави впечатление, че в номинално изражение спестяванията на бизнеса, без фнансовите предприятия, са почтидва пъти по-малко от тези на домакинствата.

В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват с 13.2% на годишна база през август 2017 година (17.7% годишно понижение през юли 2017 г.) и в края на месеца достигат 3.353 млрд. лв. (3.4% от БВП).

Заемите

Кредитите за oомакинствата и НТООД са 19.372 млрд. лв. (19.7% от БВП) в края на август 2017 година. Спрямо същия месец на 2016 г. те се увеличават с 5.7% (5.5% годишно повишение през юли 2017 година).

В края на август 2017 г. жилищните кредити са 9.225 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 5.4% (4.9% годишно увеличение през юли 2017 година). Потребителските кредити възлизат на 7.703 млрд. лв. и се увеличават с 5.4% спрямо август 2016 г. (4.9% годишно повишение през юли 2017 година). На годишна база другите кредити9 се увеличават с 39.8% (45.8% годишно повишение през юли 2017 г.), като достигат 1.155 млрд. лева.

В края на август 2017 г. кредитите за неправителствения сектор са 52.522 млрд. лв. (53.5% от БВП) при 52.461 млрд. лв. към юли 2017 г. (53.5% от БВП). През август 2017 г. те се увеличават на годишна база с 4.6% (4.5% годишно повишение през юли 2017 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 112.6 млн. лева. На годишна база продадените кредити8 от Други ПФИ са 165.3 млн. лв. (в т. ч. 3.4 млн. лв. през август 2017 година), а обратно изкупените кредити – 52.7 млн. лв. (в т. ч. 4.7 млн. лв. през август 2017 година).

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2.8% на годишна база през август 2017 г. (2.8% годишно повишение през юли 2017 г.) и в края на месеца достигат 31.238 млрд. лв. (31.8% от БВП).

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 1.912 млрд. лв. (1.9% от БВП) в края на август 2017 година. В сравнение с август 2016 г. те се увеличават с 27.6% (28.5% годишно повишение през юли 2017 година).

Активите

Нетните вътрешни активи са 51.066 млрд. лв. в края на август 2017 година. Те се увеличават с 9% спрямо същия месец на 2016 г. (10.1% годишно повишение през юли 2017 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 52.051 млрд. лв. и нараства спрямо август 2016 г. със 7.2% (8.1% годишно увеличение през юли 2017 година). През август 2017 г. вземанията от неправителствения сектор7 се увеличават с 4.7%, достигайки 53.683 млрд. лв. (4.8% годишно увеличение през юли 2017 година).

Нетните чуждестранни активи са 51.852 млрд. лв. в края на отчетния месец при 50.096 млрд. лв. в края на юли 2017 година, като нарастват с 2.4% в сравнение с август 2016 г. (0.2% годишно повишение през юли 2017 година). През август 2017 г. чуждестранните активи се увеличават с 2.9% (1.5% годишен ръст през юли 2017 г.), като достигат 61.058 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 9.206 млрд. лв. и на годишна база се увеличават с 5.3% (8.8% годишно повишение през юли 2017 година).

Източник: inews.bg

Коментари

Коментара


There is no ads to display, Please add some

Вашият коментар