КЕВР няма да отнема лиценза на ЕВН – Бизнес

Главните новини

Kомисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прекрати процедурата по отнемане на лиценза на „ЕВН България Електроснабдяване“. Това стана на закрито заседание, проведено миналия петък.

„След като разгледа всички факти и обстоятелства във връзка с откритата процедура за отнемане на издадената на дружеството лицензия № Л-141-11 от 13.08.2004 г. за извършване на дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката и чл. 81, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 80, ал. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, реши да прекрати откритата с Решение № О1-Л-141-11 от 19.03.2014 г. процедура за отнемане на посочената по-горе лицензия“, съобщиха от пресцентъра на регулатор.

Пълният текст на решението обаче засега остава тайна. Той ще бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР след приключване на процедурата по установяване на наличие на защитена по закон информация.

Източник: inews.bg

Коментари

Коментара


There is no ads to display, Please add some

Вашият коментар