Предателството на века: Поемаме чужди дългове, дори преди да сме влезли в Еврото!

Без категория
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

България ще трябва да се включи в Европейския механизъм за покриване на дълговете на фалиращи държави, още преди да е влязла в Еврозоната.

Това ни е поставено вече като предварително изискване, а не като „входен билет“.

Това става ясно от коментар по темата на професора по икономика Димитър Иванов.

Ситуацията е абсурдна и унизителна. Може да се окаже дори, че ще дължим чужди пари, без изобщо да получим Евро.
Коментарът на професора е покъртителен: „Едно достойно правителство не би подписало такъв унизителен документ за еврозоната, нашите първи се съгласиха“.
Ето цялата публикация, без редакции:

Българското Правителство на Бойко Борисов се съгласява да приеме безпрецедентно наложените условия от страна на Европейската Централна Банка и от правителствата на страните-членки на Еврозоната, за да може да кандидатства за влизане в Еврозоната.
Българските Банки ще трябва да преминат през нови комплексни стрес-тестове извършвани от Европейската Централна Банка, преди да се вземе решение за приемането на България в чакалнята на Еврозоната.
Както предвидих и обясних подробно вчера в моето интервю по БТВ (12 юли 2018 г.), на своето заседание вчера, финансовите министри от Еврогрупата и България постигнаха съгласие за пакета от условия, които българското правителство и Българската Централна Банка трябва да изпълнят, за да тръгнат по пътя на въвеждането на еврото, т.е. за да могат да кандидатстват за влизане в „чакалнята“ на Еврозоната, в ERM II, механизмът, който подготвя страните за приемане на еврото.
В подписания Меморандум се казва следното преводът е мой – Д.И.):
„….България възприе редица ангажименти и обещания в основни области, които са от голяма важност за плавния преход към и за участието в ЕРМ II. По отношение на и особено на банковият надзор, се очаква България да ИЗПРАТИ ИСКАНЕ ЗА ВЛИЗАНЕ В ПО-ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА КАКТО СЕ ИЗИСКВА СПОРЕД СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ, И ДА ЗАПОЧНЕ НЕОБХОДИМИТЕ ПОДГОТОВКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОДДРЪЖКА ЗА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА, КОЯТО ЕЦБ ЩЕ ИЗВЪРШИ.
Допълнителни обещания и съгласия се отнасят до други проблеми свързани с финансовия сектор на България, както и до качеството и отчетността на институциите. Всички тези реформаторски усилия са насочени към създаването на един по-силен финансов сектор, по-силни институции и по-ефективни икономически структури, които ще допринесат за успешното участие на България в ERM II.
ЕЦБ и ЕК ще извършват мониторинг на ефективното внедряване на тези обещания и ангажименти, като действат в рамките на своите области на компетенции и правомощия дадени им от Договорите и от вторични законодателства.
След като те извършат една положителна оценка, то тогава ще бъде взето решение от всички участващи в ERM II страни по отношение на официалната кандидатура на българските власти за участие в ERM II.
Решението ще бъде свързано с решението на ЕЦБ за тясно сътрудничество при пълно спазване на всички условия, специфицирани в легалната рамка на пакета.
Това означава, че България едновременно ще може да влезе в ERM II и в Банковия Съюз.
Европейската Централна Банка – би могло да се очаква, че ще приключи своята комплексна оценка за период от около 1 година след официалната кандидатура на България за ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕЦБ.
В съгласие със съотнасящото се вторично законодателство, България ще участва също в Единния Mеханизъм за Разрешаване на кризи (вкл. В Единния Фонд за Разрешаване на кризи) от датата на своето влизане в сила на тясното й сътрудничество с ЕЦБ.
Следователно от тази дата, България ще бъде субект на задължения, произтичащи от МеждуПравителственото Съглашение за трансфер и взаимоспомагане на вноските към единния Фонд за Разрешаване на кризи, и най-вече към задължението си да трансферира тези вноски към единния Фонд в съгласие с необходимите и задължителни провизии.
За да се реализира това, се очаква България да предприеме всички необходими стъпки, за да може да ратифицира и да депозира своят инструмент за ратификация в изискуемия се период преди решението за тясно сътрудничество с ЕЦБ да влезе в сила.
В съгласие с досегашната практика, се очаква също, България да приеме и допълнителни ангажименти в момента на влизане в ERM II с цел да постигне една по-висока степен на устойчива икономическа конвергенция в периода, когато еврото ще бъде въведено.
Ние очакваме Българските власти много сериозно и прецизно да реализират реформите, които ще бъдат наблюдавани от ЕК на основата на Механизмът за Сътрудничество и Проверка в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност в България, в светлината на тяхната значимост за стабилността и интегритета на финансовата система.
В бъдеще, ние очакваме да следваме подобен подход и за други страни-членки на ЕС, желаещи да влязат в ERM II, на основата на принципа за равно третиране.”
Оставам на всеки, да си преведе официалният европейски протоколен език, съобразно собствените си разбирания относно репутацията на България, достойнството ни и ……………….. (няма да употребя най-точната дума заради приличие!) на валутния ни суверенитет.
Прилагам пълният текст на подписания Меморандум. Едно достойно правителство на България, защитаващо националните ни интереси – не би подписало този документ.
Ние сме засега първите, съгласяващи се на толкова унизителни условия.
документът тук:

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/07/12/statement-on-bulgaria-s-path-towards-erm-ii-participation/

Бог да пази България!

Проф. Димитър М. Иванов
д-р на икономическите науки
Лондон, 13 юли 2018 г.

Коментари

Коментара


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар