Предложение: Пълно трудово обезщетение и ако сам напуснеш работа – България

Главните новини

КТ „Подкрепа“ настоява с промяна в законодателството помощите за безработица на доброволно напусналите да се изравнят с тези на съкратените, пише деловото издание econ.bg. Според сегашното законодателство напусналите по свое желание и уволнените дисциплинарно получават минималния размер на обезщетението за безработица в продължение на 4 месеца.

Хората, напуснали работа по собствено желание или по взаимно съгласие, да имат право на обезщетение за безработица в пълния му размер и за период в зависимост от осигурителния им стаж, предлага „Подкрепа“ с поправка в Кодекса за социално осигуряване.
 
От синдиката смятат, че сегашните текстове в кодекса поставят лицата, прекратили договора си по взаимно съгласие или с предизвестие, в по-неблагоприятно положение спрямо тези, които са били съкратени, въпреки че всички са се осигурявали за този риск. Законодателната промяна ще бъде предложена на правителството.
 
Ако един работник поиска да прекрати договора си или го направи по взаимно съгласие със своя работодател, той има право на обезщетение за безработица в минималния размер, който през тази година е 7,20 лв. на ден, за период само от четири месеца, след като се регистрира в бюрото по труда.
 
Ако обаче работникът бъде съкратен, неговите права се разширяват до обезщетение от 60% от осигурителния му доход, и период на получаване от 4 до 12 месеца, в зависимост от годините осигурителен стаж. От КТ „Подкрепа“ смятат, че и в трите случая хората имат нужда от компенсация, която да замества дохода от труд.
 
„Безработицата е осигурителен случай и източникът за обезщетенията за безработица са осигурителните вноски. Вноската е универсална и тя не прави разлика в това на какво основание работникът е спрял да работи. По тази логика би следвало обезщетението за безработица, във всички случаи, когато човек спира да работи, да бъде еднакво“, аргументира се лидерът на синдиката Димитър Манолов.

От „Подкрепа“ посочват, че промяната е наложителна, за да даде гаранция на работника, че може да упражни правото си да напусне работа с едностранно предизвестие или по взаимно съгласие, без да бъде „санкциониран“ за това поведение.

„Подкрепа“ напомня, че обезщетението за безработица се изплаща от вноските на работниците и няма причина напусналите по свое желание да бъдат наказвани с по-малко пари. „Безработните, независимо от основанието, на което е прекратен договорът им, имат еднаква нужда от частична компенсация, заместваща липсата на доходи от трудова дейност“, изтъква синдикатът.

В мотивите се подчертава, че законодателството позволява на работника да прекрати договора си с работодателя с едностранно предизвестие. Затова според профсъюза е недопустимо едно разрешено от правото валидно поведение да води до „санкциониране“ на работника. 

„При съществуващият досега правен режим той е наказан“, категоричен е синдикатът. Като такъв той няма законодателна инициатива, така че за да бъде направена промяната, текстът трябва да бъде внесенот някой от депутатите или от министерството.

Източник: inews.bg

Коментари

Коментара


There is no ads to display, Please add some

Вашият коментар