Споразумението за безмитна търговия между ЕС и Канада влезе в сила – Бизнес

Главните новини

От 21 септември влезе в сила Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада, по-известно като СЕТА, съобщи Европейската комисия.

Временното прилагане на споразумението е следствие от неговото одобрение от държавите-членки на ЕС, изразено в рамките на Съвета, както и от Европейския парламент. То обаче ще влезе в сила изцяло и окончателно едва когато бъде ратифицирано от всички държави-членки на ЕС, припомнят от Брюксел.

„СЕТА е модерно и напредничаво споразумение, което ясно олицетворява нашия ангажимент за свободна и справедлива търговия, основана на ценности. То ни помага да моделираме глобализацията и правилата, на които се подчинява световната търговия. Освен това СЕТА извежда на преден план твърдия ни ангажимент за устойчиво развитие и запазва способността на нашите правителства да регламентират в интерес на обществото“, коментира Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом.

СЕТА предоставя за предприятията от ЕС, независимо от техния мащаб, нови възможности за осъществяване на износ за Канада. То ще позволи на предприятията от ЕС да правят икономии в годишен размер от 590 млн. евро — сумата, която плащат под формата на мита върху стоките, изнасяни за Канада.

Считано от 21 септември, СЕТА премахва митата за 98% от продуктите, с които ЕС търгува с Канада. То също така осигурява на дружествата от ЕС най-добрия достъп, който някога е бил предоставян на дружества извън Канада, до възлагането на обществени поръчки, не само на федерално равнище, но и на провинциално и общинско равнище.

Особено голяма полза ще имат по-малките дружества, които най-малко са в състояние да покриват бюрократичните разходи при износа. Те ще спестяват време и пари като избягват дублиращите се изисквания за изпитване на продуктите, дългите митнически процедури и скъпоструващите правни разноски.

СЕТА ще създаде нови възможности за европейските земеделски стопани и производители на храни, като в същото време изцяло ще бъдат защитени чувствителните за ЕС сектори.

ЕС допълнително отвори пазара си за някои конкурентни канадски продукти по един ограничен и балансиран начин, като успоредно с това е подобрен достъпът до канадския пазар за важни европейски експортни продукти. Те включват сирене, вино и спиртни напитки, плодове и зеленчуци, както и преработени продукти.

Споразумението също така ще защити 143 географски означения на ЕС в Канада, отнасящи се до висококачествени регионални хранителни продукти и напитки. Такива защитени продукти в ЕС има и България.

Източник: inews.bg

Коментари

Коментара


There is no ads to display, Please add some

Вашият коментар