Съдът на ЕС: Забрана за ГМО, само ако водят до мутации – Свят

Главните новини

Съдът на Европейския съюз излезе днес с решение срещу забраната за ГМО прани и фуражи в страните членки, освен ако категорично не разполагат с доказателства, че са вредни за здрачето и живота.

„Държавите членки не могат да предприемат спешни мерки във връзка с генетично модифицирани храни и фуражи, без да е очевидно, че съществува сериозен риск за здравето или околната среда“, гласи решението на Съда на ЕС.

През 1998 г. Комисията на ЕС разрешава пускането на пазара на генетично модифицираната царевица MON 810, като се позовава на становището на научния комитет, според който няма основание да се мисли, че този продукт би имал нежелани последици за човешкото здраве или за околната среда.

През 2013 г. италианското правителство поиска от Комисията да приеме спешни мерки с цел да се забрани отглеждането на царевица MON 810, предвид нови изследвания на два италиански научни института. Въз основа на научно становище, изготвено от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) Комисията заключава, че нито едно ново научно доказателство не позволява да се обосновават поисканите спешни мерки и да се обезсилят предходните заключения относно безвредността на сорта царевица MON 810. Въпреки това през 2013 г. италианското правителство приема декрет, с който забранява отглеждането на царевица MON 810 на италианска територия.

През 2014 г. Джорджо Фиденато и други лица са отглеждали царевица MON 810 в нарушение на този декрет, за което са разследвани. В рамките на наказателното производство, образувано срещу тези лица, Районният съд в Удине, Италия, пита по-конкретно Съда на ЕС дали принципът на предпазните мерки може в областта на храните да обоснове приемането на спешни мерки. Според този принцип държавите членки могат да приемат спешни мерки, за да предотвратят рисковете за здравето на хората, които все още не са напълно установени или разбрани поради научна несигурност.

Със своето решение днес съдът в Люксембург припомня най-напред, че както законодателството на ЕС в областта на храните, така и законодателството относно ГМО храни и фуражи, целят да гарантират висока степен на опазване на здравето на човека и защита на интересите на потребителите, като същевременно се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар, в който свободното движение на безопасни и здравословни хранителни продукти и фуражи представлява съществен аспект.

В тези рамки Съдът на ЕС констатира, че когато не е установено, че генетично модифициран продукт очевидно може да представлява сериозен риск за здравето на хората, здравето на животните или околната среда, нито Комисията, нито държавите членки имат право да приемат спешни мерки като забраната за отглеждане на царевица MON 810.

Съдът подчертава, че принципът на предпазните мерки, който предполага научна несигурност относно наличието на определен риск, не е достатъчен за приемането на такива мерки. Макар че този принцип може да обоснове приемането на временни мерки за управление на риска общо в областта на храните, той не позволява да се изключат или изменят, особено като се смекчат, разпоредбите, предвидени за генетично модифицираните храни, тъй като те вече са били подложени на пълна научна оценка преди тяхното пускане на пазара.

Впрочем съдът отбелязва, че държава членка може, след като официално е уведомила Комисията за необходимостта от предприемане на спешни мерки и когато последната не е предприела действия, да предприеме такива мерки на национално равнище. Освен това тя може да запази или продължи тези мерки докато Комисията не приеме решение, с което налага тяхното продължаване, изменение или отмяна. При тези обстоятелства националните юрисдикции са компетентни да преценят законосъобразността на съответните мерки.

Източник: inews.bg

Коментари

Коментара


There is no ads to display, Please add some

Вашият коментар