Промяната Продължава

Без компенсации за бизнеса за високите цени на тока, реши бюджетната комисия

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Комисията по бюджет и финанси отхвърли всички предложения за компенсиране на бизнеса за високите цени на електроенергията. Депутатите решиха утре в пленарна зала да обсъдят компенсациите.

Предложението на Делян Добрев ГЕРБ-СДС предвижда:

„Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на „БНЕБ“ ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 150 лв./MWh.;

 

Не се изплаща компенсацията за клиенти с цени под базовата цена от 150 лв/MWh ;

 

На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 150 лв./MWh.

 

Друго предложение предвижда публичните предприятия от сектор енергетика със 100 на сто държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във „Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, които да се използват за покриване на разходите по съответния член от Закона за енергетика;

 

Размерът на целевите вноски се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката; Целевите вноски се внасят в срок, определен в решението на Министерския съвет, с което се определят и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане. Вносителите предлагат всички предложенията да влязат в сила от 1 юли.

Предложението на Любомир Каримански от ПП „Има такъв народ“ предвижда да бъдат законово регламентирани целеви вноски от производителите на електрическа енергия, представляващи публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия, изчислени от Министерски съвет, след отчитане на пълната себестойност без ДДС и необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.

Според вносителите на това предложение по този начин ще бъде осигурен, при необходимост и за определен период от време, допълнителен ресурс за „Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, който да бъде целево разходван за изпълнение на Програмите за компенсации, както и за компенсиране на разходи по Закона за енергетиката.

 

В случай че целевите вноски надвишават размера на извършените компенсации след изпълнение на програмите, за които същите са определени с решението на Министерски съвет, КЕВР използва остатъка за целите на ценово регулиране, във връзка с компенсиране на разходи, извършени от обществения доставчик.

Предложението на Йордан Цонев предвижда „Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на „БНЕБ“ ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лв./MWh, да не се изплаща компенсацията за клиенти с цени под базовата цена от 200 лв./MWh.

 

На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер така, че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 200 лв./ MWh.

 

Предложението на ДПС предвижда още публичните предприятия от сектор енергетика със 100 на сто държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във „Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ , които се използват за покриване на разходи съгласно Закона за енергетика, а размерът на целевите вноски да се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката. Целевите вноски се внасят в срок, определен в решението на Министерския съвет, с което се определят и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане, предвижда още предложението на ДПС.

Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ предложи да направи редакционни поправки в предложението си, но заради процедурни правила и поради това, че то бе и отхвърлено, неговото предложение няма да се обсъжда в пленарна зала утре, когато парламентът трябва да приеме актуализацията на второ четене.

По време на заседанието председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Станислав Тодоров каза, че във ФСЕС няма средства и ако се депутатите решат от фонда да се вземат пари за компенсиране на небитовите потребители, то това ще се отрази на цените на битовите потребители.

Комисията за бюджет и финанси прие актуализацията на бюджета за тази година на второ четене.

 

Той влиза за обсъждане и гласуване в пленарна зала утре, когато депутатите трябва окончателно да приемат актуализацията на бюджета.

Коментари

Коментараloading...
There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар