Браво! Родителите в София масово одобриха тестовете, присъственото обучение стартира до дни

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Родителите в София масово одобряват връщането на най-малките ученици в клас срещу разрешение за провеждане на щадящи тестове за Covid-19 два пъти в седмицата в общините със заболяемост над 250 души на 100 000 население. Това се оказа крайният резултат от бурната обществена полемика по въпроса, която провокира и малобройни протести срещу тестването.

Въпреки че МОН все още не е обявило официални данни за декларираното съгласие от страна на родителите, това направиха отделни училища. Лично директорът на 119-о СУ Диян Стаматов, който преди дни изрази сериозни притеснения за тестването, в понеделник обяви, че 91.4% от родителите в повереното му училище желаят децата им да се обучават присъствено, а 14.1% няма да позволят да се тестват в училище. Така, на 10 ноември ще се тестват и учат присъствено 424 ученици, а 67 ще продължат в електронна среда.

Същото около 90% от родителите са дали съгласие за тестване на децата и в 23-о СУ „Жолио Кюри“. В 51 училище „Елисавета Багряна“ 86% от родителите на децата от 1 до 4 клас също са одобрили връщане в клас при условие за тестване, съобщи директорът му Асен Александров.

В 18 СУ „Уилям Гладстоун“ 75% от родителите са декларирали, че са съгласни децата им да бъдат тествани.

В много от училищата връщането в клас ще стане на 10 ноември, каквато беше най-ранната целева дата, обявена от МОН. В някои учебни заведения обаче стартът се отлага с ден или дори до другата седмица. Например присъственото обучение в 8-о училище „Васил Левски“ ще започне следващия вторник, за да има повече време за подготовка.

В понеделник до обяд родителите трябваше да декларират съгласието си за тестване на учениците от първи до четвърти клас с т.нар. щадящи тестове. За да има присъствен учебен процес, е необходимо минимум 50 на сто от родителите на ниво паралелка да са съгласни децата им да бъдат тествани.

От синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ посочиха, че над 87 на сто от учителите не са готови да тестват учениците от началния курс, но това няма да спре процеса. 545 директори от страната дори подписаха писмо с искане за промяна на заповедта на здравното министерство, така че тестовете да се извършват в домашна обстановка от родителите, а не в училище. Според МОН обаче това ще компроментира процеса, защото не може да се гарантира достоверността на тестовете. За да не обременява учителите допълнително, министерството препоръча във всеки клас да се осигурят доброволци за тестването сред родителите, което се очаква да облекчи процеса.

Междувременно, щадящите тестове вече се разпределят по училищата. В София в понеделник сутринта 81 000 теста стигнаха до 24 базови училища в различните райони на града. Оттам те трябва да бъдат разпределени и по останалите училища, след като се обобщи колко от учениците от 1 до 4 клас ще се тестват във всяко учебно заведение. Директорът на всяко училище ще определи датата на завръщане в клас на паралелките с над 50% одобрение на тестовете, след като бъдат подготвени екипите от учители и доброволци, които ще тестват децата.

По-рано в понеделник Министерството на образованието и науката отговари на актуални въпроси за тестването на учениците за коронавирус.

Mediapool препечатва информацията:

Защо учениците трябва да се тестват в училище, а не вкъщи?

Осигуряването на присъствено обучение в училищата изисква прилагането на механизъм, който да осигурява безопасността на всички деца, учители и непедагогически персонал. Без да поставяме под съмнение отговорността на родителите за техните собствени деца, ниското ниво на ваксиниране и масовата съпротива срещу мерки, които се използват успешно в други страни, показват, че към настоящия момент обществото ни не показва достатъчна зрялост при защитата на общественото здраве, включително и детското. Това обстоятелство създава огромен риск от недостатъчна защита (слаб филтър) на входа на училището, ако децата се тестват извън него. Ако поемем този риск, броят на заразените деца отново бързо ще нарасне и ще бъде необходимо ново затваряне на училищата. Такъв сценарий би обезсмислил всички направени усилия за организиране на тестването и би похабил средствата за покупка на тестовете.

Тестовете трябва да бъдат правени в училищна среда по няколко причини:

– децата трябва да бъдат тествани при еднакви условия, за да има съпоставимост на резултатите;

– резултатите трябва да се отчитат едновременно и пред всички, за да се създаде доверие у родителите в прилагания механизъм;

– според указанията на производителите реалните резултати се отчитат между 15 и 30 минути, след като пробата бъде нанесена върху тестовата плочка. Това означава, че тестовата плочка, показана на входа на училището, не може да удостовери отрицателния резултат, а ще трябва изцяло да се разчита на съзнанието на всички родители.

Правенето на тестове в училищна среда би довело до карантиниране на паралелки и обезсмисля цялостното провеждане на тестовете. Тестването в домашна среда намалява този риск до минимум.

Дори ако тестването се извършва вкъщи, ако резулатът е положителен и се потвърди в лицензирана лаборатория, останалите ученици от паралелката ще бъдат карантинирани като контактни със заразеното дете, освен ако то не е отсътвало от училище повече от два дни преди тестването. Процедурата за тестване изисква децата да бъдат с маски по време на теста, освен при даване на пробата, което предполага много нисък риск от заразяване.

Изискването на избрания тест детето да не се храни и да не пие вода сутринта, практически е неизпълнимо.

Детето не бива да е яло и пило САМО 30 мин. преди тестването. Т.е. то може да се храни и да пие по всяко време ДО 30 мин. преди процедурата и веднага след нея.

Пътуващите ученици, които правят тестовете си в училище, са потенциални заразители, защото децата невинаги носят правилно защитната си маска. Така при наличие на заразено дете рискът от заразяване на останалите е огромен.

Всички пътници в училищните автобуси носят маски. Задача на придружаващите учители е да осигурят маските да се носят правилно. Рискът от заразяване беше многократно по-голям при досега действащата система без никакво тестване на децата.

Много учители отказват да извършват тестване на учениците, независимо от предложеното заплащане. Учителите са силно обезпокоени за собственото си здраве и живот.

Рискът за здравето и живота на учителите беше много по-голям, когато учебните занятия се провеждаха присъствено без задължително тестване и без „зелен сертификат“ или редовно тестване за персонала. Въвеждането на задължително тестване в училище намалява този риск до минимум.

Директорите не могат да задължат никого от педагогическия и непедагогическия персонал да изпълнява задачи извън неговите функционални задъжения, разписани в нормативните документи.

Ако директорът не може да осигури за тестването свои служители, медиатори или доброволци – родители, активисти на БЧК или други, занятията продължават да се провеждат онлайн.

Много родители не искат децата им да бъдат тествани изобщо.

Тестването на учениците два пъти в седмицата е задължително условие за провеждането на присъствен учебен процес. Родителите имат избор – или са съгласни децата им да бъдат тествани и да учат присъствено, или децата остават вкъщи и учат от разстояние в електронна среда синхронно или асинхронно в зависимост от възможностите на училището. Министерстото на образованието и науката (МОН) поставя акцент върху присъственото обучение в безопасна среда.

В много учебни заведения липсват медицински специалисти или ги има, но отказват да участват в тестването на учениците или не притежават „зелен сертификат“.

Присъствието на медицински специалист е желателно, но не е задъжително условие за извършване на тестването. Щадящите антигенни тестове не изискват апаратура или сложни манипулации и могат да бъдат прилагани от преподаватели, непедагогически специалисти, медиатори, родители-доброволци и други лица по преценка на директора, които притежават „зелен сертификат“.

Отказите на учителите и другия персонал да извършат тестването ще постави в огромно противоречие родители срещу учители.

МОН призовава учителите и родителите да обединят усилията си, защото при сегашната висока заболяемост това е единственият начин учениците да учат присъствено в безопасна среда.

Семействата на децата от уязвимите групи не позволяват на учителите да тестват децата им. При положителен тест в тази ситуация родителите ще обвинят учителите и институцията в умишлено заразяване на тяхното дете.

Ролята на учителите е да обяснят на тези родители ползите от тестването на техните деца в училище – осигуряването на присъствен учебен процес в безопасна среда. Опасението за необосновани обвинения към учителите не може да бъде причина децата да не бъдат тествани и здравето на учениците и учителите да бъде изложено на риск. Ако не са съгласни децата им да бъдат тествани, родителите могат да ги оставят в къщи до спадане на общата заболяемост под 250 на 100 000 души.

Провеждането на тестовете в училищата ще наруши целостта на образователния процес и неговата ефективност.

Тестването ще бъде провеждано в началото на учебния ден два пъти седмично, като това време ще бъде осигурено с промяна на дневния режим – намаляване на учебните часове, междучасията или друго решение на директора на училището. Това „загубено“ време ще бъде многократно компенсирано от по-високото качество на присъствения учебен процес с минимален риск от заразяване в училище в сравнение с онлайн обучението.

Защо учителите трябва да се занимават с дейност, която е много далеч от възложената им от държавата задача – обучението на децата на България.

Опитът от предишните две учебни години доказа, че присъствените занятия са многократно по-ефективни от онлайн обучението, особено за малките ученици. А качествено присъствено обучение не е възможно, ако средата в училище не е безопасна.

Не са ли дискриминирани учителите в начален етап, като се третират по различен начин от колегите им в прогимназиален и гимназиален етап, които в този момент изпълняват единствено и само основната си функция – обучение, но в електронна среда от разстояние?

Връщането на учениците от I до IV в клас при задължително тестване два пъти в седмицата е първа стъпка към връщането в клас на всички ученици при същите условия.

На детето, дало положителен резултат при тестване в класната стая, ще бъде нанесена емоционална травма.

Травмите – психически и физически, за всички ще бъдат много по-сериозни, ако заразено дете се разболее сериозно и/или пренесе заразата върху своите съученици. Нека не подценяваме учителите – те могат достатъчно умело и деликатно да изведат детето с положителен резултат, без да се предизвиква смут в класа.

Защо министърът на образованието и науката вменява задължения на директорите и учителите за сигуряване на здравословна среда в учебните заведения с писмо? Писмото не е нормативен акт и чрез него не могат да бъдат вменени задължения.

Подробният механизъм за тестване на учениците в училище ще бъде утвърден със съвместна заповед на министрите на здравеопазването и на образованието и науката в понеделник, 8 ноември 2021 г.

Кой ще осигурява тестовете за учителите?

Директорите ще купуват антигенни тестове за учителите и непедагогическите специалисти от бюджетите на училищата срещу фактури от доставчици. Голяма част от училищата имат средства, спестени от режийни разходи и прекратени извънкласни дейности по време на неприсъственото обучение. Освен това правителството гласува 15,4 млн. лв., които ще бъдат разпределени сред образователните институции за противоепидемични мерки, каквото е и тестването на персонала.

Може ли е персоналът в училище да бъде тестван с неинвазивни антигенни тестове като тези за учениците?

Учителите и непедагогическите специалисти могат да бъдат тествани с неинвазивни антигенни тестове като тези, използвани за учениците. Трябва да се има предвид, че тези тестове ще им позволяват единствено да работят в училище. Те не им осигуряват „зелен сертификат“, който се изисква на останалите обществени места.

В същото време в училище ще се признават антигенни и PCR тестове с негативен резултат, направени в лицензирана лаборатория.

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар