Британското разузнаване набира шпиони за борба с тероризма

Брюксел, Европа, Любопитно, Политика
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Âåëèêî Òúðíîâî (22 ñåïòåìâðè 2016) Âåëèêî Òúðíîâî å öåíòúð íà òúðæåñòâàòà çà îòáåëÿçâàíå íà 108 ãîäèíè îò îáÿâÿâàíå íà Íåçàâèñèìîñòòà íà Áúëãàðèÿ. Ïðîÿâèòå çàïî÷íàõà ñ òúðæåñòâåíà ëèòóðãèÿ â öúðêâàòà

Британската служба за външно разузнаване МИ-6 започва да набира още около хиляда служители за борбата срещу глобалния тероризъм, съобщи в. “Таймс”. Това стана ясно при една от редките публични изяви на шефа на шпионската централа Алекс Йънгар.

На конференция по сигурността във Вашингтон Йънгар каза, че към края на десетилетието личният състав на МИ-6 ще се увеличи от сегашните 2500 полеви агенти и анализатори на почти 3600.

Броят на служителите на британското външно разузнаване се увеличава с почти 40% по подобен начин, по който скочи личният състав на британското контраразузнаване през 2005 г. след серията експлозии в Лондон, отбелязва вестникът.

Както става ясно шефовете на МИ-6 имали намерение да вземат на работа повече жени и представители на етническите малцинства – това ще бъде полезно за установяването на контакти с различни общности и даже за внедряването на агенти и информатори в клетки на терористи в Европа, Африка и Близкия изток.

По думите на Йънгар “днешният тероризъм от типа на този на Ислямска държавапредставлява постоянно присъстваща заплаха, която са подхранва и направлява благодарение на революцията в интернет, чупейки международните бариери”. Оттук идва и друга задача на шпионското ведомство – максимално умело да използва в работата си интернет и различните цифрови технологии, съчетавайки ги с традиционните методи.

В момента в контраразузнаването МИ-5 работят около 4000 души, а в центъра за правителствена връзка, специализиран в радиоелектронното разузнаване, около 6000.

Източник: БГНЕС

Коментари

Коментара


There is no ads to display, Please add some
Вижте още
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар