Брюксел разреши държавната помощ за БДЖ – България

Главните новини
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Европейската комисия стигна до заключението, че мерките на България в помощ на традиционния държавен железопътен оператор БДЖ спазват правилата на ЕС за държавните помощи. Чрез тях ще се позволи дружеството да намали равнището на своя дълг, без да се нарушава неоправдано конкуренцията на единния пазар, предаде БНТ. През 2011 г. България уведоми ЕК за план за преструктуриране на БДЖ, който тя следва да оцени съгласно правилата на ЕС за държавна помощ. В първоначалния план се съдържаха и няколко мерки, които биха могли да предоставят икономическо предимство на БДЖ и следователно биха могли да включват държавна помощ по смисъла на правилата на ЕС.

През ноември 2011 г. Комисията започна задълбочено разследване, тъй като се съмняваше в дългосрочната жизнеспособност на БДЖ и дали планът за преструктуриране съдържа достатъчно мерки, гарантиращи собствения принос на дружеството към разходите за преструктуриране, както и мерки, компенсиращи нарушаването на конкуренцията.

По време на разследването Комисията се съсредоточи върху опрощаването от страна на българската държава на определени дългове, натрупани от БДЖ. Разследването установи, че планираното опрощаване на тези дългове в размер на 224 милиона лева (около 114 милиона евро), е в съответствие с Насоките на Комисията от 2008 г. относно държавна помощ за железопътни предприятия.

Това е така, защото: дълговете са ясно определени и възникнали преди присъединяването на България към ЕС, дълговете са пряко свързани с транспортните операции на “БДЖ” и възпрепятстват неговото добро финансово управление, размерът на дълговете, подлежащи на опрощаване, е пропорционален, държавната помощ не пречи на ефективната конкуренция на пазара.

Тъй като БДЖ е единственият доставчик на железопътен пътнически транспорт в България, дружеството е от решаващо значение за свързаността и икономиката на страната. Комисията стигна до извода, че опрощаването на дълговете е необходимо и пропорционално, за да се подкрепи дейността на БДЖ и е в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи. Комисията не откри проблеми съгласно правилата на ЕС за държавна помощ за следните мерки: възстановяване на някои суми по ДДС, платени от БДЖ: Комисията установи, че възстановяването на ДДС, платен неоснователно от БДЖ върху компенсацията, получена от дружеството, за изпълнение на задължения за предоставяне на обществена услуга, не представлява държавна помощ по смисъла на правилата на ЕС. Тъй като дружеството по принцип не е дължало ДДС, възстановяването не му предоставя предимство.

Погасяването на дълговете на БДЖ към националния управител на железопътната инфраструктура: Разследването показа, че погасяването на тези дългове не поражда опасения за конкуренцията, тъй като удължаването на срока и условията за погасяване са съответствали на пазарните условия.

Източник: inews.bg

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Вижте още
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар