България пое нов дълг за 2,25 млрд. евро

Технологии
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Нов дълг за 2, 250 млрд. евро бе поет от международните пазари, съобщиха от Министерството на финансите. Емисията бе очаквана, тъй като страната ни се нуждае от дългово финансиране за покриване на дефицита и стари задължения.

България пласира на международните капиталови пазари облигации, деноминирани в евро, в два транша с общ размер от 2,25 млрд. евро, съобщи ведомството. Облигациите са продадени вчера, 15 септември.Облигациите са в два транша. Единият е за 7-годишни книжа в обем от милиард и половина евро и лихвен купон 4,125%. Вторият транш е със срочност от 12 години, лихвеният купон е 4,625%. Тези стойности отразяват цената, която държавата плаща, за да използва дълговия ресурс. Колкото по-високи са тези стойности, толкова по-неблагоприятни са условията за България.


Емисията е част от Средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари, като до достигане на лимита на Програмата остават 2,1 млрд. евро.

Според експерти постигнатите в момента лихвени нива са по-високи, отколкото ако бяхме взели външен заем по-рано през годината, което на практика значи, че ще връщаме повече.

След приключването на дълговата операция министърът на финансите Росица Велкова коментира:

„В изпълнение на приетия от Народното събрание бюджет за настоящата година, служебното правителство е длъжно да осигури необходимата ликвидност за обезпечаване на заложените в бюджета разходи, които по план надвишават планираните данъчни постъпления. Резултатът, който постигнахме като емитент, отразява тенденциите на международните пазари за поскъпване на паричния ресурс в условията на глобална икономическа и политическа несигурност“.

Пазарни анализатори отдавна предупреждават, че забавянето на външната дългова емисия вреди на страната ни, защото пазарните условия се затягат.

Дълговата операция е в рамките на определения максимален размер от 10,3 млрд. лв. на новия дълг, който може да бъде поет през 2022 г. До момента на емисията, привлеченото дългово финансиране за тази година е в размер на 1,8 млрд. лв. и е реализирано чрез пласиране на ДЦК на вътрешния пазар в периода март-май 2022 година. Отчитайки обема на емитираните еврооблигации, общият размер на държавния дълг ще достигне 34,5 млрд. лв. (съгласно националната методология), което представлява 22,9 на сто от прогнозния БВП за 2022 година. До края на 2022 г. Министерството на финансите не планира друго излизане на външните капиталови пазари.

Ясно изразената тенденция през втората половина на 2022 г., в Европейския съюз и в световен мащаб, за ускоряване на инфлацията, водеща до затягане на паричната политика от централните банки на най-големите икономики, и неблагоприятните перспективи за забавяне или спад на икономическата активност, са сред основните фактори, определящи текущото състояние и динамика на международните финансовите пазари, на които беше реализирана трансакцията. В предстоящите месеци цената и достъпът до дългово финансиране ще представляват все по-голямо предизвикателство пред суверенните емитенти на дълг, с оглед на продължаващата геополитическа несигурност, високата инфлация и политиката на Европейската централна банка и Федералния резерв за продължаващо увеличение на основните лихвени проценти, пише в съобщението на финансовото министерство.

Реализираната емисия е един от инструментите за финансиране на бюджета, който МФ използва, придържайки се към основната цел на дълговото управление – финансиране на планирания дефицит за тази година по консолидираната фискална програма от 6,2 млрд. лв. (4,1 на сто от БВП), осигуряване на необходимите средства за рефинансиране на дълга в обращение и обезпечаване на законово регламентираните нива на фискалния резерв.

Източник/ци: gong.bg, dir.bg

Коментари

Коментара

loading...There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар