Българо-румънски спасителни екипи ще се обучават с европари – България

Главните новини
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Българо-румънски спасителни екипи ще се обучават с европари

Ивайло Ангелов

На извънредно заседание на Общинския съвет в Тутракан бяха приети решения по две докладни записки от кмета на общината д-р Димитър Стефанов. И двете се отнасят до кандидатстване с проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020, Приоритетна ос 3 “Безопасен регион”, Специфична цел 3.1. “Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион”.

Първият проект, по който Общината е в готовност за разработване се нарича “Заедно за безопасността на район Телеорман-Тутракан – “ЗАЕДНО ЗА”, като водещ бенефициент ще е Областен съвет Телеорман, а Община Тутракан – партньор. Намеренията за кандидатстване с проектно предложение целят да се повиши качеството на живот на населението в граничната зона между България и Румъния, чрез укрепване на капацитета за институционално и техническо управление в случай на бедствие и реагиране при извънредни ситуации.

Част от дейностите, които ще бъдат включени в проектното предложение е изграждането на система за ранно откриване, оповестяване и видеонаблюдение на природни бедствия в трансграничния регион Телеорман-Тутракан, както и доставка на техника, необходима за реагиране при извънредни ситуации. Максималната стойност на проектното предложение е 1 000 000 евро, като индикативната максимална стойност за партньора – община Тутракан, е 600 000 евро. Съфинансирането от страна на всички партньори е 2%, а максималният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца.

Община Тутракан е в готовност за разработване и на проектно предложение ” Съвместно доброволчество за по-безопасен живот ” в партньорство с Главна дирекция ” Пожарна безопасност и защита на населението “, Министерство на вътрешните работи на България и Главна инспекция по извънредни ситуации, Министерство на вътрешните работи на Румъния, както и Сдружение ” Национална Асоциация на доброволците в Република България “. Въз основа на проведена съвместна среща е постигната договореност водещ бенефициент да е община Тутракан.

Целта е да се подобри теоретичната и практическата подготовка на доброволните екипи в трансграничната на България и Румъния чрез изграждането на Обучителен център за реакция при бедствия. С изпълнението на тази инициатива ще се предостави възможност за изграждане на капацитет за съвместна реакция при бедствия и по – високо качество на управление на риска, което ще предостави ползи за цялото трансгранично население. Със създаването на подобен Обучителен център, той ще бъде първият на Балканския полуостров, в който ще са налични места, необходими за настаняване и провеждане на лекции и съоръжения за практически тренировки. Центърът ще се ситуира на територията на община Тутракан в село Белица и ще предлага обучения във водни и горски зони, където могат да бъдат симулирани бедствени ситуации. Като база на центъра може да бъде използвано закритото преди години Основно училище “Васил Левски” в Белица.

И по този проект максималната стойност е 1 000 000 евро, а за водещият бенефициент – община Тутракан – 600 000 евро. Съфинансирането е 2%, а срокът за изпълнение – три години. Съветниците възложиха на кмета на общината последващите законови действия по изпълнението на приетите решения.

Източник: inews.bg

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Вижте още
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар