Българското председателство ще даде приоритет на работата позаконодателния пакет „Нова сделка за потребителите“ – България

Главните новини
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Конференция за защита на потребителите, посветена на най-актуалните новости,

свързани с бъдещето развитие на европейската потребителска политика под наслов

“Потребителското право и политика за защита на потребителите днес. Можем ли да

се справим по-добре?” се проведе днес в София. Участие в събитието взеха Вера

Йоурова, комисар по правосъдие, защита на потребителите и равенство между

половете, Емил Караниколов, министър на икономиката, Димитър Маргаритов,

председател на Комисия за защита на потребителите, представители на научните

среди и водещи експерти в областта на потребителската защита.

Участниците в конференцията обсъдиха Законодателния пакет “Нова сделка за

потребителите”. Коментирана бе необходимостта от прозрачност на онлайн

пазарите, засилване и опростяване на изискванията за предоставяне на информация

в законодателството за защита на потребителите, предвиждането на

пропорционални ефективни и възпиращи финансови санкции за нарушения на

законодателството. Новата Директива за защита на колективните интереси на

потребителите също намери място в дискусията.

Министърът на икономиката Емил Караниколов изтъкна, че на 11 април,

Европейската комисия е публикувала две законодателни предложения, резултат от

извършена проверка за пригодност на потребителското законодателство. Директива,

имаща за цел подобряване на прилагане на законодателството и модернизиране на

законодателството за защита на потребителите и Директива за исковете за защита

на колективните интереси на потребителите. “За нас като Председателство е

привилегия да стартираме преговорите по тези така важни въпроси и подчертавам,

че твърдо подкрепяме заложените цели на законодателния пакет”, заяви

Караниколов. Той допълни, че трябва да се осигури справедлив баланс между

защитата на потребителите и интересите на търговците, като едновременно с това се

засили доверието и правната сигурност за икономическите оператори и се насърчи

развитието на трансграничната електронна търговия.

 

2

“Българското председателство ще даде приоритет на работата по законодателния

пакет “Нова сделка за потребителите”. Убеден съм, че законодателната инициатива

на Комисията представлява добра възможност за подобряване на средата в

Европейския съюз, както за потребителите, така и за предприятията и

правоприлагащите органи”, посочи Караниколов. По думите му потребителите

трябва да се чувстват уверени, че могат да пазаруват свободно независимо от

мястото, начина и средствата в рамките на целия многообразен вътрешен пазар, но

също да са информирани за правата си и да бъдат запознати със средствата за

правна защита, с която разполагат.

Икономическият министър подчерта нуждата от улесняване достъпът на

потребителите до правосъдие и обезщетение без неоправдани тежести.

“Предложението за нова директива за исковете за защита на колективните интереси

на потребителите ще допринесе за подобряване нивото на защита им в Европейския

съюз”, поясни Караниколов.

От своя страна председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър

Маргаритов посочи, че санкциите за нелоялни търговски практики могат да достигат

до 4% от годишния оборот на търговеца, което ще улесни контролните органи в

усилията им да осигурят по-ефективна защита на потребителите. “Ние многократно

сме коментирали необходимостта от уеднаквяване на подхода при изчисляване

размера на санкциите в посока на това те да представляват процент от годишния

оборот на търговеца. Има значение дали едно и също нарушение е извършено от

продавача в кварталния магазин, от голяма търговска верига или от оператор, който

продава на световния пазар и търгува с милиони и милиарди потребители”, заяви

Маргаритов. Той допълни, че в момента КЗП е ограничена между санкции от 10 000

и 30 000 лв. за нелоялни търговски практики и по този начин няма справедливо

възмездие за тези, който нарушавайки закона, уврежда интересите на стотици

потребители и за онзи, който би могъл да увреди интересите само на няколко от тях.

По думите му новите правила ще защитят над 1,61 милиарда потребителите на

дигиталния пазар, а продажбите там възлизат на 1,9 трилиона долара с прогнози да

нараснат до 4,6 трилиона долара до 2020 г. Те ще повишат и доверието им в този

способ за търговия. “Повече прозрачност в резултатите от търсенето в онлайн

платформи ще даде възможност на потребителите да бъдат ясно информирани,

когато резултат от търсенето се заплаща от търговец и относно основните

параметри, определящи класирането на резултатите”, коментира още по темата

председателят на КЗП.

Източник: inews.bg

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Вижте още
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар