Велико Търново отбелязва рекорди, в Силистра и Враца чуждите инвестиции намаляват

Технологии
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Данните за инвестициите по области за 2022 г. показват сериозно раздвижване на регионалните икономики. Докато общите инвестиции, измерени през разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), нарастват в почти цялата страна (с изключение на област Разград – подробности по-долу), при външните инвестиции се наблюдават значителни разлики между областите. В цели седем области преките чуждестранни инвестиции с натрупване намаляват към края на 2022 г. в сравнение с края на предходната година – Видин, Враца, Плевен, Силистра, Бургас, Стара Загора и Благоевград.

Враца и Силистра губят чужди инвестиции

Въпреки че най-голям е спадът в Бургас и Стара Загора (с по над 230 млн. евро), намалението в областите с по-слабо развитие и по-малко население е по-осезаемо. Област Враца губи над 80 млн. евро инвестиции, а област Силистра – 17 млн. евро, като и в двете спадът е с над 40%. За сравнение намалението с близо 240 млн. евро в област Бургас се равнява на 10%-тен спад на общия размер натрупани до момента чужди инвестиции. Между Враца и Силистра обаче има съществена разлика – при почти еднакво процентно свиване на чуждите инвестиции, област Враца е рекордьор в страната по ръст и на общите инвестиции в основен капитал, и на стойността на произведената продукция. Разходите за придобиване на ДМА в областта нарастват с 86% (при 19% за страната), а на произведената продукция – с 84% (при 30% в страната). Същевременно в област Силистра, която остава сред най-слабо развитите икономически области, увеличението на тези два показателя е значително по-ограничено – съответно с 24% и 23%.

Столицата и област София – обичайните лидери, Пловдив догонва

Столицата и област София остават на първите места с най-много привлечени инвестиции до момента и произведена продукция на човек от населението. В столицата преките чуждестранни инвестиции нараства с близо 300 млн. евро, достигайки почти 15 млрд. евро, или 11,7 хил. евро на човек от населението. Разходите за придобиване на ДМА нарастват с над 1 млрд. лв. спрямо 2021 г. (до 11 млрд. лв. през 2022 г. или 8,8 хил. лв. на човек), а стойността на произведената продукция – с 20 млрд. лв. (до 101 млрд. лв. или 78,8 хил. лв. на човек). При област София увеличенията също са значителни, а произведената продукция на човек от населението почти достига тази в столицата, достигайки 72,3 хил. лева. Област Пловдив пък отбелязва най-високия приток на чужди инвестиции в страната – 314 млн. евро., с което общият им обем с натрупване достига 2,5 млрд. евро. По-високи от средните са и увеличенията на вътрешните инвестиции и произведената продукция.

Велико Търново е рекордьор по ръст на чуждите инвестиции

Голямо положително развитие се вижда при външните инвестиции в област Велико Търново. През последното десетилетие те са сравнително малко, а през 2021 г. областта се подрежда на дъното на класацията по натрупани преки чуждестранни инвестиции на човек от населението с около 300 евро, или над десет пъти по-малко от средното ниво за страната. През 2022 г. обаче Велико Търново успява да привлече над 200 млн. евро чужди инвестиции, което е близо тройно увеличение на външните инвестиции в областта (при средно 4% в страната). Така Велико Търново се премества от 28-мото място на дъното до 16-то място в регионалната класация според размер на чуждите инвестиции на човек от населението.

Разград отбелязва консистентен спад на вътрешните инвестиции

Разград е единствената област, в която разходите за придобиване на ДМА през 2022 г. намаляват. Спрямо предходната година спадът е с близо 8 млн. лв., което е понижаване с 3% (при ръст от 19% за страната) до 215 млн. лева. Спрямо броя на населението тази загуба премества областта от 15-то място през 2021 г. до 23-то място през 2022 година. Нещо повече – разходите за придобиване на ДМА в областта намаляват за трета поредна година. Все пак трябва да се отбележи, че въпреки че и те остават сравнително ниски, чуждите инвестиции и произведената продукция в областта нарастват по-бързо от средното увеличение в страната.

Видин остава областта с най-малко произведена продукция

Стойността на произведената продукция в Видин нараства по-бавно от средната в страната през 2022 г. и областта остава на дъното на регионалната класация както в абсолютно, така и в относително отношение. Произведената продукция в областта нараства със 186 млн. лв. и достига 845 млн. лв., което е едва 0,3% от общата за страната. Спрямо населението произведената продукция е 11,6 хил. лв. на човек (при 43,3 хил. лв. на човек средно за страната) и ръстът ѝ не е достатъчен, за да “отлепи” областта от последното място.

Инвестициите са основен източник на благосъстояние

Движението на инвестициите е различно в отделните области. При някои има ръстове, при други – спадове. Някои разчитат повече на вътрешни, а други – на външни инвестиции. В някои инвестициите са насочени предимно към услугите и високотехнологичните производства, в други – в индустрията. При всички положения обаче инвестициите са основен фактор за повишаване на производителността и конкурентоспособността, а оттам – на заетост и високи доходи за населението.

* Авторът Зорница Славова е главен икономист в Института за пазарна икономика. е част от екипа на Института за пазарна икономика. Прави изследвания и анализи предимно в сферата на образованието, социалната политика, регионалното развитие, конкуренцията, пазара на труда


Анализът от бюлетина на ИПИ е публикуван ТУК >>

 

Източник/ци: gong.bg, dir.bg


Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар