Вече не можем и да мрем: Цената на аутопсията скача тройно до 320 лв.

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Както е известно, на този свят неизбежни са само смъртта и данъците. Или и двете в комбинация – разходите за съдебномедицинска експертиза на труп (аутопсия) вече ще възлизат на до 320 лв. Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения, публикуван за обществено обсъждане.

Към момента таксите възлизат на максимум 120 лева, като в тях са включени режийни разходи (ток, вода, климатизация, вентилация и т.н.), разходи за медицински консумативи (ръкавици, престилки, калцуни, контейнери, чували и т.н.), транспорт, както и за извършени изследвания (за определяне на съдържание на наркотици в урината и на алкохол в кръвта, за определяне на кръвни групи, хистологични изследвания и др.).

Проектът, разработен съвместно от Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването и МВР, предвижда и допълнителни разходи за всяка аутопсия, които не влизат в определените до 320 лв. Такива например са токсикохимични изследвания, които ще възлизат на до 290,00 лв., химични изследвания – до 140,00 лв., изследвания чрез ДНК профилиране (по 15 генетични локуса) – до 280,00 лв., съхранение на труп в хладилна камера за едно денонощие – до 20,00 лв. и др.

“Анализът на данните за постъпилите приходи от аутопсионна дейност сочат, че за периода 2011 г. – 2018 г. са издавани план сметки за разходите по чл. 30 от наредбата, които не са покривали изцяло направените от лечебните заведения разходи. Заложеното в наредбата нормативно ограничаване на размера на разходите до 120 лв. за една аутопсия, води до отрицателни финансови резултати за съдебномедицинските структури в страната, което от своя страна създава значителни финансови затруднения за лечебните заведения, в които са разположени”, пише в мотивите към предложението.

С предложението се предвижда още Министерството на здравеопазването да предоставя средства за подкрепа на структурите по съдебна медицина за подобряване на материално-техническата обезпеченост и капацитета от медицински специалисти и помощен персонал.

Освен във връзка с аутопсиите, промени се предлагат и по отношение на разходите за съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи. Идеята е разходите да се формират от лечебното заведение и тези за възнаграждение на вещото лице, като лечебните заведения ще имат право на възстановяване на разходите, направени за извършената експертиза.

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

One thought on “Вече не можем и да мрем: Цената на аутопсията скача тройно до 320 лв.

Вашият коментар