Витацептин и дендритните клетки в онкологията

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Витацептин

Дендритните клетки са кръстени на формата си и не представляват неврони с дендрити, както се е смятало първоначално, когато са били открити в края на XIX век. Те представляват левкоцити и играят основна роля в имунния отговор на организма.

Те биват най – често отглеждани в лаборатории, заради своите силни антиген – убиващи свойства, което ги прави обещаващи средства в борбата с рака.

В настоящия доклад ще бъде описано как биологично активните компоненти в продукта Витацептин успешно стимулират процеса на съзряване на дендритните клетки. Витацептин съдържа в себе си биологични компоненти от Iresine celosia и Petiveria alliacea.

Два фактора са важни за елиминирането на тумори:

1 – унищожаване на туморните клетки без неблагоприятно въздействие върху нормалните клетки. Химио- и лъчетерапията имат неоспоримо въздействие върху раковите клетки и ефекта върху заболяването. Но те носят със себе си негативи за организма, които е жизнено важно да бъдат преодолени.

2 – генериране на имунен отговор по време и след лечение, способен да премахне остатъчния тумор в клетките. Използването на Витацептин по време на конвенционално лечение позволява последващ контрол на остатъчната пролиферация на тумора. Билките предизвикват смърт чрез инхибиране на туморните метастази и впоследствие позволяват генериране на имунен отговор.

 

Ефективната противотуморна терапия трябва да отчита не само смъртта на туморите, но и вида на смъртта която ще понесат. Въпреки че смъртта от апоптоза е най-проучваната, добре известно е, че пренасянето на туморни антигени към дендритните клетки настъпва по-ефективно, ако смъртта следва клетъчен стрес, което причинява повишени протеини от топлинен шок, участващи в процеса на кръстосана сенсибилизация към дендтритните клетки, позволяващ активирането на цитотоксичните Т-лимфоцити. Смърт от апоптоза и по-късно некроза може да бъде един от най-добрите начини за убиване на туморните клетки.

 

Petiveria alliacea и Iresine celosia са многогодишни тревисти растения, широко известни в традиционната медицина в страните от Централна и Южна Америка, Карибите и Африка. Настоящите изследвания разкриват биоактивната функция на билките, която индуцира клетъчна смърт по различни начини: действа върху цитоскелета чрез предизвикване на спиране на клетъчния цикъл в G2 фаза и след това предизвиква апоптоза чрез механизми – зависима и независима митохондрия, свързана с полярността на биологичните компоненти. Сложността на компонентите в състава на Витацептин, позволява индуцирането на клетъчния стрес, променящи индуцираната HSP70 експресия, генерира стареене на част от клетъчната популация, което позволява усилването на имунния отговор. Следователно биологичната активност на билките върху множеството молекулни цели на туморните клетки отварят възможността за преодоляването на механизмите на резистентност към лекарствата .

 

Индукцията на имунен отговор зависи от няколко фактора: сред клетъчните отломки генерирани по време на апоптоза и некроза са докладвани като източник на антиген, който може да бъде фагоцитиран от дендритните клетки за активиране на имунната система. В научните изследвания проведени от компанията Медикалфарм се потвърждава, че незрялата дендритна клетка може да преработва туморните антигени, което е не толкова ефективно колкото активирана клетка. Чрез биологично активните компоненти във Витацептин установяваме индуциране на дендритното клетъчно активиране. Това позволява антигенно представяне на Т- клетки и генериране на ефективен имунен отговор. Ползите от този метод са че след като туморната клетка е унищожена от конвенционалното лечение, дендритните клетки са напълно активирани и успяват да избегнат индукция на толерантност и активиране на ефективен имунен отговор. Тази двойна терапия позволява унищожаване на тумора и впоследствие активирането на тумор-специфичен имунен отговор чрез механизъм на кръстосана сенсибилизация.  

 

Тези резултати доказват, че биоактивните компоненти във Витацептин имат активност върху множество молекулни мишени налични в туморните клетки. Поради разнообразието на съединения в растенията се увеличава антитуморната активност на продукта. Този факт допринася за по-доброто взаимодействие между конвенционалните лекарства и Витацептин и добрия ход на лечение.

 

Витацептин се справя успешно с породените от химио- и лъчетерапия негативни последствия. Той стимулира основната функция на черния дроб, като се абсорбират и извеждат токсините, радионуклидите и вредните вещества. Този процес значително подобрява общото състояние на пациентите. Последователното му прилагане по време на конвенционално лечение дава резултат между 72 часа и 192 часа  от началото на приема му.

 

За повече информация , може да откриете на сайта www.medicalpharm.eu

 

Витацептин се предлага в цялата аптечна мрежа на територията на България.

Коментари

Коментара

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар