В държавата няма лица и органи, които да разполагат с права да влизат в президентството, дори с претърсване и изземване.

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Аргументите са в чл. 102 от КРБ. В нея са изброени видовете укази, които президентът издава в изпълнение на своите правомощия.

В ал. 3, т. 5 са посочени и указите, с които определя организацията и реда на дейност на службите към Президентството и назначава персонала. Следва да се съобразят и разпоредбите на чл. 103. Според ал. 1, президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за реда и начина, по който са организирали работата на службите в президентството. Службите към президентството осигуряват изпълнението на функциите на президент и вицепрезидент, затова работата им е организирана със специални правни норми.

В държавата няма лица и органи, които да разполагат с права да се намесват в тази работа, дори с претърсване и изземване.

Намесата в тази работа ограничава пряко изпълнението на президентските функции. Организацията и реда за работа със секретни документи в президентските служби също се определя с укази. Кой от президентските сътрудници ще работи със секретни документи, къде ще се съхраняват, как ще се регулира и отчита достъпът до тях, са все въпроси пряко касаещи изпълнение на президентските правомощия.

Изключението при общата хипотеза на изпълнение на функции от президент и вицепрезидент е, когато са извършили държавна измяна и нарушение на Конституцията. В тези случаи процедурата по повдигане на обвинение е по предложение най-малко на една четвърт от народните представители и се поддържа от Народното събрание, ако повече от две трети от народните представители са гласували за това (ал. 2). Евентуално обвинение се разглежда от Конституционния съд. Докато са действащи, независимо в коя хипотеза, по отношение на президент и вицепрезидент прокуратурата няма каквито и да е правомощия. Срещу президент и вицепрезидент не може да се възбужда наказателно преследване. Ясно е казано в ал. 4. Статутът на служителите от администрацията на президентството е като на всеки български гражданин, но с едно малко изключение. Като служители на президентството, техните служебни задължения се уреждат с укази на президента. Прокуратурата няма правомощия да се меси в тази дейност, защото тя е уредена по специален ред, а специалните норми изместват общите. Извън сградата на президентството прокурорите могат да призовават служители на президентството, да извършват разследване на тяхната дейност, да им повдигат обвинения и да внасят обвинителни актове в съда срещу тях, но да тършуват на работните им места и дори да влизат там, още повече въоръжени, е недопустимо. С това се ограничават президентските правомощия. В този смисъл прокуратурата няма правомощия да провежда процесуално-следствени действия в президентството, защото така се меси в работата на президента и вицепрезидента, и с това ги ограничава. Това е недопустимо, защото нормативно тази работа, извън Конституцията, е уредена със специални норми. Президент и вицепрезидент са гаранти на народа. Те са избрани с преки избори, а такъв статут нямат нито Председателя на НС, нито Министър-председателя, такива, разбира се, няма и прокурор. Само слаб и самонадеян юрист може да си въобрази такива права. Предполагам, че длъжностните лица, разпоредили вчерашното мероприятие на прокуратурата в президентството, са осъществили квалифицираните състави на ал. 2 или ал. 3 на чл. 282 от Наказателния кодекс. Тези лица не се ползват с имунитета по чл. 132 от Конституцията, защото престъплението по чл. 282 от НК е умишлено престъпление от общ характер. Президентът има право да поиска образуване на досъдебни производства срещу тях, независимо, че са съдии и прокурори. В конкретния казус съветникът Илия Милушев е имал достъп до секретни документи и ги е съхранявал по установения ред в касата си. Не знаем колко секретни са тези документи. Може да са менюта от ресторанта на Министерския съвет. Не знаем дали с информацията в тях е злоупотребено. Няма данни рецептата на таратора в МС да е стигнала до чужди агенции, проявяващи апетитен интерес към нея. Няма данни и кои агенции биха проявили интерес към разкладката на министрите. Има само недобросъвестни внушения по този повод. Ако са документи, които не е трябвало да бъдат на разположение на Илия Милушев, много лесно може да се установи, как са стигнали до касата му и защо са там. Без тази информация, другото е пропагандни спекулации и опити да се накърни авторитета на президентството. Обвиненията срещу Бобоков и Узунов изглежда нелепи.

Малко вероятно е да стигнат до обвинителен акт, а още по-малко вероятно е по такъв да се постанови осъдителна присъда. Най-вероятно прокуратурата по тези обвинения ще бъде осъдена да плати на двамата много големи обезщетения, предполагам по около полов милион лева на всеки, които ще се наложи да плаща бюджета, т.е. ние с вас.

Да ви е честито! При това е само началото.

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар