Гнусно! Фандъкова краде и от гробищата (ДОКУМЕНТИ)

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Крадливата администрация на софийския кмет Йорданка Фандъкова превърна в далавера дори гробищата. Сигнал разкрива как общинското предприятие „Гробищни паркове” в разрез със закона задължава опечалените близки на покойниците да ползват траурни услуги, които на частни фирми извършват за три пъти по-малко пари.

Ето какво ни изпрати Анастасия Петрова по неин личен казус, който добре описва безобразията, като историята ѝ е подкрепена и от документи:

Писмо, жалба №33178/ СОА21-КЦ01-32106/ 20.06.2021 23:31:49

Във връзка с предоставен за задължително подписване на моя близка договор с ОП „Гробищни паркове“ (ПРИЛОЖЕН), моля да ми бъде отговорено на следните въпроси:

1. На какво нормативно основание ОП „Гробищни паркове“ предлага услугата „Изработка и монтаж на гранитна плоча с надпис….“ – предметът на дейност на ОП „Гробищни паркове“ е описан в чл.3 от Правилника за организация на дейността на ОП „Гробищни паркове“ (актуализиран с Решение № 291 по Протокол № 17 от 9.07.2020 г. на СОС). Цитираният нормативен акт не  съдържа подобна услуга, такава не се намира и в Приложение № 17 на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Решение № 49 по Протокол № 27 от 28.01.2021 г. на СОС), в което подробно са описани услугите, предоставяни от ОП „Гробищни паркове“ и са определени техните цени;

2. В кой нормативен акт са въведени изискванията за вида и дизайна на урновите плочи, изграждани в урновите стени в гробищните паркове – на въпрос защо задължително следва да се подпише договор за изработка на плоча от ОП „Гробищни паркове“, служители на същото отговарят, че това е необходимо с оглед еднотипното оформление на урновите стени;

3. С кой нормативен акт (какъвто следва да е налице съгласно Закона за общинската собственост и Закона за местните данъци и такси) е определена цената от 709,20 лв. (с вкл. ДДС) на горепосочената услуга?

Уважаема Госпожо Фандъкова, Уважаеми Господин Герджиков,

считам, че въведената от ОП „Гробищни паркове“ практика за монополизиране изработката на плочи за урнови стени е грубо нарушение на действащата нормативна уредба, пряко засяга принципите на пазарната конкуренция и значително нарушава правото на гражданите за свободен избор (проучването ми сред фирми, предлагащи каменоделски услуги показа, че подобна услуга може да бъде предоставена на почти три пъти по-ниска цена).

Съгласна съм, че Столична община и ОП „Гробищни паркове“ имат законното право да регламентират изискванията към дизайна и вида на изградените урнови стени, но считам, че гражданите следва да имат правото да изберат изпълнител, който ще им предложи най-изгодните за тях цени и условия. Неразбираемо за мен остава защо мога свободно да избера изпълнител за изграждане на надгробен паметник ( в случай, че следва да оформя гробно място), но задължително следва да ползвам услугите на ОП „Гробищни паркове“ за оформянето на плоча върху урнова стена (при това на значително завишена цена)?!

Очаквам отговор на поставените по-горе въпроси, който се надявам да бъде съобразен с действащата нормативна уредба!

Отговорът ТУК

Драмата продължава с писмо, жалба №33318/ СОА21-КЦ01-32971/ 25.06.2021

Несъгласие с отговор от ОП „Гробищни паркове“ изх. № ПГП21-КЦ 51-23 / 24.06.2021 г.

Благодаря за подробното Ви писмо, но настоявам да отговорите на поставените от мен конкретни въпроси, а не да се опитвате с витиевати и общи текстове да ми преразказвате нормативна уредба, която няма нищо общо със запитването.

Добре познавам нормативната уредба и именно там намирам чл.52, ал. ал. 3 и 4 от ЗОС, където е регламентирано:

Чл. 52.(1) …

(3) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от общинския съвет.

(4) С правилника по ал. 3 се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

Във въпросния Правилник (чл.3) е определен предметът на дейност (подробно представен и във Вашия отговор), но в него липсва „извършване на каменоделски услуги“, каквато по същество е предлаганата от ОП „Гробищни паркове“ услуга „изработка и монтаж на гранитна плоча…“.

Поради това, отново задавам и настоявам да получа конкретен отговор на въпроса:

На какво нормативно основание ОП „Гробищни паркове“ предлага услугата „Изработка и монтаж на гранитна плоча с надпис….“ – моля за референция към конкретен текст на приет от СОС действащ нормативен акт.

Както правилно е посочено и във Вашия отговор „В Приложение №17 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“ са определени вида и цените на услугите, предоставяни от ОП „Гробищни паркове“. Но в него отново не намирам нито услуга „Изработка и монтаж на гранитна плоча…“, нито определена от СОС цена. В тази връзка отново задавам конкретния въпрос:

С кой нормативен акт (какъвто следва да е налице съгласно Закона за общинската собственост и Закона за местните данъци и такси) е определен горепосочения вид услуга и е определена нейната цена от 709,20 лв. (с вкл. ДДС)? – моля за референция към конкретен текст на приет от СОС действащ нормативен акт.

От описаното във Вашия отговор разбирам, че услугата реално не се предоставя от ОП „Гробищни паркове“, а от избрана от Вас фирма-изпълнител (т.е. по неясни причини общинското предприятие се явява посредник между гражданите и каменоделска фирма). Няма да коментирам прилагания вид процедура „с три оферти“, която не откривам в Закона за обществените поръчки, с който следва да бъдат съобразени издаваните от кмета на Столична община Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки.

Неразбираемо за мен остава кое налага задължителното сключване на договор с ОП „Гробищни паркове“, което не е в състояние да предостави услугата, а просто я превъзлага на друго юридическо лице чрез прилагане на неясна и непрозрачна процедура!? Да, съгласно чл.3, ал.1 от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община“, на ОП „Гробищни паркове“ е възложено да управлява намиращите се в гробищните паркове сгради и съоръжения. Но това по никакъв начин не му дава право на практика да монополизира конкретна услуга.

Във връзка с изложените по-горе аргументи, считам, че ОП „Гробищни паркове“ напълно незаконно задължава гражданите да подписват договор за услуга, която не му е възложена за изпълнение по законоустановения ред. По този начин от една страна се ощетяват потребителите чрез заплащане на значително завишена цена, а от друга – се нарушават основни принципи на пазарната конкуренция.

В случай, че не получа нормативно обосновани отговори на поставените въпроси или тази порочна практика не бъде преустановена и отговорните за въвеждането й лица бъдат наказани, считам за свой дълг и право да отнеса казуса към Комисията за защита на потребителите, Омбудсмана на Република България и компетентните органи на съдебната власт.

Нефелният отговор на Фандъковата администрация ТУК

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар