Домакинствата продължават да теглят повече заеми, отколкото да спестяват в банките

Технологии
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

С 18.8 на сто се увеличават кредитите на домакинствата до 41.979 млрд. лева (20.9% от БВП) и с 11.7 на сто депозитите до 82.827 млрд. лв. (41.8% от БВП) в края на май на годишна база, показва статистиката на БНБ, публикувана на интернет страницата на централната банка днес.

За сравнение, през април на годишна база депозитите са нараснали с 11.1% до 82.302 млрд. лева, докато кредитите са се повишили с 18.6 на сто до 40.850 млрд. лева. Месец по-рано през март депозитите се увеличават с 11.5 на сто до 82.302 млрд. лева, а заемите се повишават със 17.5 на сто до 40.071 млрд. лева. Това означава, че за последните три месеца (март-май) нарастването на кредитите се ускорява, докато на депозитите леко се забавя или домакинствата теглят повече заеми, отколкото спестяват в банките.

Най-много са жилищните кредити – до 21.805 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 24.4% (23.9% годишно увеличение през април 2024 година). Потребителските кредити възлизат на 17.956 млрд. лв. и се увеличават с 13.9% спрямо май 2023 г. (14% годишно повишение през април 2024 година).

И заемите, и спестяванията трайно се повишават вече 9-ти пореден месец, сочат обобщените данни на БНБ.

Другите депозити

В края на май 2024 г. депозитите на неправителствения сектор са 129.859 млрд. лв. (65.6% от БВП), като годишното им увеличение е 9.3% (8.9% годишно повишение през април 2024 година). Депозитите на Нефинансови предприятия са 43.773 млрд. лв. (22.1% от БВП) в края на май 2024 година. В сравнение със същия месец на 2023 г. те се увеличават с 6.7% (7.4% годишно повишение през април 2024 година). Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 8.9% на годишна база през май 2024 година (18.6% годишно понижение през април 2024 г.) и в края на месеца достигат 3.259 млрд. лв. (1.6% от БВП).

Другите кредити

В края на май 2024 г. кредитите за неправителствения сектор са 94.964 млрд. лв. (48% от БВП) при 94.251 млрд. лв. към април 2024 г. (47.6% от БВП). През май 2024 г. те се увеличават на годишна база с 13.6% (13.7% годишно повишение през април 2024 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 109.6 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 109.6 млн. лв. (в т.ч. 0.4 млн. лв. през май 2024 г.), като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 8.4% на годишна база през май 2024 г. (8.6% годишно повишение през април 2024 г.) и в края на месеца достигат 45.603 млрд. лв. (23% от БВП).

На годишна база другите кредити нарастват с 6.3% (3.9% годишно повишение през април 2024 г.), като достигат 418.4 млн. лева. Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 11.4% на годишна база през май 2024 г. (11.6% годишно повишение през април 2024 г.) и в края на месеца са 472.5 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 7.881 млрд. лв. (4% от БВП) в края на май 2024 година. В сравнение с май 2023 г. те се увеличават с 19.5% (20.9% годишно повишение през април 2024 година).

Нетните вътрешни активи

са 105.441 млрд. лв. в края на май 2024 година. Те се увеличават с 19.5% спрямо същия месец на 2023 г. (19% годишно повишение през април 2024 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 104.515 млрд. лв. и нараства спрямо май 2023 г. със 17.9% (17.6% годишно увеличение през април 2024 година). През май 2024 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 13.6%, като достигат 97.681 млрд. лв. (13.9% годишно повишение през април 2024 година).

Нетните чуждестранни активи

са 84.492 млрд. лв. в края на отчетния месец при 85.361 млрд. лв. в края на април 2024 година. Те нарастват с 1.4% в сравнение с май 2023 г. (1.8% годишно повишение през април 2024 година). През май 2024 г. чуждестранните активи се увеличават с 1.7% (2.7% годишен ръст през април 2024 г.), като достигат 101.677 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 17.185 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 3.1% (7.6% годишно повишение през април 2024 година).

Парите в обращение

През май 2024 г. широките пари (паричния агрегат М3) се увеличават на годишна база с 8.6% (8.3% годишно нарастване през април 2024 година). В края на май 2024 г. широките пари са 157.876 млрд. лв. (79.7% от БВП3) при 157.078 млрд. лв. към април 2024 г. (79.3% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1 се увеличава през май 2024 г. с 8.5% на годишна база (8.3% годишен ръст през април 2024 година).

Източник/ци: gong.bg, dir.bg


Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар