Ексклузивно! Из досиетата на Плевнелиев — ДЕЛА и ДОКУМЕНТИ

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Факти от живота на Росен Плевнелиев.

На 1 декември 1986 г. е. Факултетният комитет на БКП при Факултета по радиоелектроника във ВМЕИ „Ленин“ провежда заседание, чиито дневен ред включва две точки: приемане на преценки на студенти-комунисти, членове на ФК на ДКМС и обсъждане и утвърждаване на проект за състав на ФК на ДКМС.

Докладва Г. Вутев-секретар на ФК на ДКМС на ФРЕ, който представя проекта за оценки на студентите-комунисти. Там на първо място е името и презимето Росен Плевнелиев.

Из „Протоколи от заседанията на партийния комитет и общите събрания на партийната организация и материалите към тях, 13.01.86-05.05.1986г.“:

„Налице са обаче и някои съществени слабости. Преди всичко недостатъчно епартийното ядро в комсомолските комитети и сред комсомолския актив. Това с особена сила се отнася до ДК на ДКМС. Много сериозно безпокойство буди факта, че в дружествените комитети на 96-те комсомолски дружества във ФКО през 1985 г. са работили едва 7 партийни членове…“( Протоколи от заседания на Партийния комитет на факултет „Радиоелектроника“ във ВМЕИ „В.И.Ленин“, Да-София, ф. 4370, оп. 2, а.е. 1, л. 173).

От приложените документи става ясно, че Росен Плевнелиев е член на Ревизионната комисия към Факултетната организация на БКП, а после делегат на Вузовската отчетно-изборна конференция на БКП във ВМЕИ „В.И.Ленин“.

През ноември 1987 г. Вузовската партийна организация при ВМЕИ „В.И. Ленин“ провежда своята XXIV отчетно-изборна конференция. На нея присъства зам.-зав. Отдел „Кадрова политика“ на ЦК на БКП Христо Христов, секретаря на ГК на БКП Лазар Лазаров, първият секретар на РК на БКП Катя Чернева.

На тази конференция присъства и днешният президент Росен Плевнелиев. Най-напред се появява в списъка на преброителите на Вузовската партийна конференция — сред петте имена, на последно място в официалния протокол като приложение № 5 четем имената на Росен Асенов Плевнелиев.

На Вузовската отчетно-изборна конференция на БКП във ВМЕИ „Ленин“ е избран и във Вузовския комитет на БКП във ВМЕИ „Ленин“ /става номенклатура на Районния и Градския комитет на БКП/, а накрая – и за делегат на Районната конференция на БКП в Ботевски район…

На 1 декември 1986 г. се провежда заседание на Факултетния комитет на БКП. Из протокола на заседанието:

„Протокол № 34 на заседанието на Факултетния комитет на БКП

при ФРЕ (Факултет по Радиоелектроника, бел. моя), проведено на 01 декември 1986 год.

Дневен ред:

1.    Приемане на преценки на студенти комунисти членове на ФК на ДКМС.

2.    2. Обсъждане и утвърждаване на проект за състав на ФК на ДКМС

По първа точка от дневния ред:

Докладва Г. Вутев – секретар на ФК на ДКМС на ФРЕ, който представи проекта за преценки разглеждани на заседание на ФК на ДКМС на следните комунисти:

1.    Росен Плевнелиев – много добра

2.    …

По втора точка от дневния ред докладва Евелин Стоев, председател на комисията по проекта за състава на ФК на ДКМС на ФРЕ следните предложения:

1.    Белослав Белчев, член на БКП, III курс, ЕТ

2.    Росен Плевнелиев, член на БКП, III курс

На същото заседание в присъствието на настоящия президент на България Росен Плевнелиев ФК на БКП не дава съгласието си за участието на С. Епитрова в конкурса поради лош класово-партиен подход.

Поради нездрав класов произход ФК възразява срещу допускането до конкурси за преподаватели-асистенти и научни сътрудници на кандидатите Костадин Георгиев Балджиев, Цветанка Иванова Гунчева, Камен Асенов Стратиев, Красимира Любомирова Христова, Нина Епрат Агопян.

В решенията на Факултативния комитет е присъствал и гласувал и Росен Плевнелиев.

Източник: NewsFront – Bulgaria

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Вижте още
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар