ЕКСКЛУЗИВНО! КЕВР може да спре сделката, Бойко им е наредил да се правят на луди, че не можело

КЕВР
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:
Известният адвокат и бивш заместник-правосъден министър Валери Тарадов, направи коментар, който изобличи всички лъжи на властта относно невъзможността да се намеси в сделката за ЧЕЗ.

Коментарът всъщност беше цитат от закона.

Нищо друго.

От него ясно се вижда, че КЕВР има правомощия да се произнася именно по такива сделки.

Това се вижда от чл.21, ал.1 на закона.

КЕВР се произнася по “сливания” на енергийни предприятия.

В случая точно това се случва – едно предприятие (фирмата на Гинка) купува друго предприятие – ЧЕЗ. В ал.2 пък ясно пише, че “разрешава” разпореждането с имущество при сделки, които могат да доведат до нарушение на сигурността на снабдяването.

Ето, четете, а Бойко да отговори защо е наредил на КЕВР да се прави на луда, че не можела да се меси…
Закон за енергетиката
Раздел II
Правомощия на комисията
Чл. 21. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г.; изм., бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.; изм. изцяло, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.; изм., бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.; доп., бр. 56 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 105 от 2016 г.)

(1) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Комисията за енергийно и водно регулиране:
22. дава съгласие за разделяне, отделяне, вливане или сливане на енергийни предприятия – титуляри на лицензии по този закон;

23. разрешава извършването на разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в този закон, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие;

27. сертифицира операторите на електропреносната мрежа и на газопреносни мрежи за спазване на изискванията за независимост, наблюдава тяхното спазване и изпраща съответните уведомления до Европейската комисия;

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар