Електронно трудово досие улеснява работата от дистанция – България

Главните новини
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

“Министерството на труда и социалната политика е изготвило проект на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работниците и служителите. С приемането на Наредбата ще се създадат облекчения за работодателите при организация на работните процеси, особено за тези при които има извършване на дистанционна работа чрез телекомуникационни средства.Същевременно е предвидена възможността по искане на работника преписи от електронните документи да бъдат предоставяни на хартиен носител”. Това съобщи министър Бисер Петков по време на среща, организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара на тема “Трудовоправните отношения в ерата на дигиталната трансформация”. На форума участваха заместник-министър Лазар Лазаров, посланика на Германия у нас Херберт Салбер и представители на немски работодатели в България, членове на камарата.

В качеството си на ротационен председател на Съвета на ЕС по заетост и социална политика министър Петков представи законодателните предложения на Европейската комисия (ЕК), които ще се обсъждат в рамките на Българското председателство. Първата инициатива на ЕК е свързана с Директивата за предвидими и прозрачни условия на труд в Европейския съюз. Предложението е в контекста на Европейския стълб за социални права. “Едно от основните предизвикателства пред пазара на труда е регулирането на новите форми на трудови отношения, което от една страна да осигури гъвкавост и конкурентоспособност на предприятията и работодателите, а от друга – да защити правата на работниците”, коментира министърът.

Петков посочи, че в началото на март се очаква ЕК да предложи Пакет за социална справедливост, който включва три законодателни инициативи. Първата е свързана със създаването на нов европейски орган по труда, на който да се възложи контролът и подпомагането на националните органи по заетостта по въпроси, свързани с трудовата мобилност в рамките на общия пазар. “Нуждата от такъв европейски орган се аргументира и с очакваното приемане на промени в директивата за командироване на работниците, по която беше постигнат труден компромис в Съвета на ЕС през октомври 2017 г. Предизвикателството пред нас е да завършим успешно триалозите с Европейския парламент за окончателното й приемане”, каза министър Петков. Той добави, че второто законодателно предложение е свързано с достъпа до социална закрила за всички работещи, особено за наетите в нестандартните форми на заетост. С последното досие се регламентира въвеждането на Единен европейски социално-осигурителен номер, който ще позволи проследяването на социалните права на работещите и ще служи за електронен обмен на социално-осигурителна информация между отделните страни-членки на Европейския съюз. “По този начин ще има възможност за по-ефективен контрол срещу измами и социален дъмпинг”, каза министър Петков.

От страна на Германо-Българската индустриално-търговска камара бяха направени предложения за законодателни промени в трудовото право.

Източник: inews.bg

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар