Забраната за видеонаблюдение е противоконституционна

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Софийският Административен съд отмени решението на ЦИК, с което се забранява видеонаблюдението по време на изборния процес.Към момента ВАС не се е произнесъл по жалбата на ЦИК срещу решението на САС – т.е. решението му не е влязло в сила.

Моето скромно мнение по отношение възможността да се изготвят видеозаписи при броенето на бюлетините е следното :

В чл. 32,ал.2 от Конституцията на Република България, като част от принципа за неприкосновеност на личния живот е прогласена забраната “Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи”.

Не се изисква съгласие, когато изображението е било направено в хода на обществената дейност, която се извършва или лицето е заснето на публично или обществено място

За да въведе забраната ЦИК се позовава на Закона за защита на личните данни, който препраща към дефинициите на Регламент (ЕС) 2016/679.В приетите съвместно от Централната избирателна комисия и Комисията за защита на личните данни, УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС неправилно и в противоречие с Регламент (ЕС) 2016/679 се дефинират понятията администратор и обработващ лични данни по отношение на застъпниците.

Забраната за видеонаблюдение е противоконституционна.

Разпоредбите на чл. 39, 40 и 41 от Конституцията на РБ защитават основни права на личността като правото на свобода на изразяване и разпространяване на мнение и правото да се търси, получава и разпространява информация. Те гарантират възможността на всеки да се информира за заобикалящата го действителност, а на обществото-условия за неговото съществуване и развитие в съответствие със създаденото вследствие свободната размяна на мнения обществено мнение. Ограничаването на правата е допустимо само с цел охраната на други, също конституционно защитими права и интереси. Действително правата на личността и нейното достойнство са върховен конституционен принцип и са защитени безусловно на конституционно равнище.

Но публичното място и упражняването на активно избирателно право в провежданите на избори изключват засягане на личната сфера на гражданите по смисъла на цитирания текст от Конституцията и е насочено в защита на обществения интерес от факти и информация относно изборния процес.

Забраната за видеонаблюдение засяга неоправдано, от гледна точна на обществения интерес, такива права и свободи, които са уредени и защитени не само от Конституцията, но и от ХОПЕС и ЕКЗПЧОС. Тези права и свободи са свързани с правото на получаване и разпространяване на информация (чл.11, ал.1 от ХОПЕС; чл.10, ал.1 ЕКПЧОС);

В този изричен смисъл се е произнесъл ВАС по адм. дело № 3909/2012.

Същността на непосредственото действие на конституционните разпоредби е изяснена с решение №10/6.10.1994 г. на Конституционния съд по к.д. №4/1994 г. По силата на непосредственото действие на разпоредбите на Конституцията (чл. 5, ал. 2) всеки гражданин и всяко юридическо лице може да се позовава на основния закон в защита на своите права и законни интереси.

Никой не е длъжен да изпълнява противоконституционен административен акт – решението на ЦИК, с което се въвежда забрана за видеонаблюдението.Всеки може да се позове на непосредственото действие на Конституцията и в частност правото си да събира и разпространява информация, която е в обществен интерес и по отношение упражняването на обществени задължения и конституционно признати права.

От друга страна няма забрана за аудиозапис, чрез който могат да се установят направени възражения по допуснати нарушения.

Румяна Ченалова

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар