Застрахователите са продали полици за над 4.3 млрд. лева през 2023 година

Технологии
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Застрахователният пазар в България запазва устойчивото си развитие и в края на 2023 година, а двата основни показателя – премиен приход и управление на активи запазват възходящия си тренд. Това става ясно от обобщените данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за последното тримесечие на 2023 година, въз основа на представените финансови резултати от работещите на българския пазар 34 застрахователни компании (24 в Общо застраховане и 10 в Животозастраховане).

Общият премиен приход за четвъртото тримесечие на 2023 година възлиза на 4 382 136 797 лева, което представлява ръст с 32.81% на тримесечна база, спрямо юли-септември (3 289 346 995 лева) и повишение с 21.34 на сто на годишна база, спрямо 3 611 303 984 лева, отчетени към 31 декември 2022 година.

Платените обезщетения нарастват с 24.79% до 1 865 460 568 лева на тримесечна база, спрямо 1 494 937 598 лева, регистрирани към 30 септември 2023 година, и повишение с 28.50% на годишна база от 1 451 677 823 лева, отчетени през последното тримесечие на 2022 година.

Номиналният размер на активите е нараснал с 3.41% на тримесечна база до 7 917 833 179 лева от 7 656 398 610 лева към 30 септември 2023 година.

Общо застраховане

През последното тримесечие на миналата 2023 година 24-те компании в Общото застраховане са продали застраховки за общо 3 656 650 060 лева, което представлява нарастване с 32.71% на тримесечна база, спрямо юли-септември 2023 година, когато са отчетени 2 755 361 291 лева премийни приходи. На годишна база, обаче, спрямо октомври-декември 2022 година нарастването е по-слабо, с 22.46% от 2 985 913 862 лева.

Най-голям дял заемат полиците за моторни превозни средства (69.51% или 2 541 557 570 лева, от които по застраховка “Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (1 539 218 074 лева) и по доброволната застраховка “Автокаско” за сухопътни МПС без релсовите (1 002 339 496 лева), следвани от застраховка “Пожар и други бедствия” (11.96% или 437 244 245 лева), “Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски” (6.40% или 234 002 869 лева), “Медицински разходи” (3.46% или 126 610 469 лева), “Морско, авиационно и транспортно застраховане” (2.62% или 95 786 592 лева), “Оказване на помощ” (2.26% или 82 787 711 лева), “Застраховане във връзка със защита на доходите и обезщетение на работниците” (1.96% или 71 841 634 лева), “Обща Гражданска отговорност” (1.76% или 66 554 908 лева). Делът на останалите 3 вида застраховки (“Здравно”, “Злополука” и “Недвижима собственост”) е 0.07 на сто или 264 060 лева.

Класация на дружествата в Общото застраховане по премиен приход:

 1. ЗК Лев Инс е лидер с 13.7% пазарен дял и 500 887 088 лева премиен приход;
 2. ЗД “Евроинс” АД заема второто място с 12,1% пазарен дял и 441 870 832 лева брутен премиен приход;
 3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – 10.5% пазарен дял и 382 851 783 лева премиен приход;
 4. ДЗИ – Общо застраховане – 9.7% пазарен дял и 354 330 493 лева премиен приход;
 5. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве – 8.9% пазарен дял и 324 292 988 лева премиен приход;
 6. ЗАД Армеец – 7.5% пазарен дял и 275 007 259 лева премиен приход;
 7. ЗАД “ОЗК – Застраховане” АД – 6.2% пазарен дял и 257 475 082 лева премиен приход;
 8. “Дженерали застраховане” АД – 6.1% пазарен дял и 222 850 460 лева премиен приход;
 9. ЗД “Бул Инс” АД – 5.6% пазарен дял и 205 718 930 лева премиен приход;
 10. “Застрахователно дружество ЕИГ РЕ” ЕАД – 5.5% пазарен дял и 202 828 057 лева премиен приход;
 11. ЗАД Алианц България – 5.5% пазарен дял и 02 133 574 лева премиен приход;
 12. ЗК “УНИКА” АД – 2.8% пазарен дял и 102 065 727 лева премиен приход;
 13. “Групама застраховане” ЕАД – 1.9% пазарен дял и 68 023 000 лева премиен приход;
 14. ЗАД “Асет Иншурънс” АД – 0.9% пазарен дял и 34 058 771 лева премиен приход;
 15. “ОЗОФ Доверие ЗАД” АД – 0.8% пазарен дял и 28 329 576 лева премиен приход.
 16. “ЗК България Иншурънс” АД – 0.5% пазарен дял и 19 863 921 лева премиен приход;
 17. ЗАД “Енергия” – 0.4% пазарен дял и 16 427 749 лева премиен приход;
 18. ЗД “ОЗОК Инс” АД – 0.3% пазарен дял и 9 675 439 лева премиен приход;
 19. “Фи Хелт Застраховане” АД – 0.2% пазарен дял и 8 912 675 лева премиен приход;
 20. “Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/” ЕАД – 0.2% пазарен дял и 8 906 926 лева премиен приход.

Останалите 4 компании имат общо 0.5% пазарен дял и обща сума на премиен приход 22 139 730 лева.

Към 31 декември на 2023 година 24-те компании в общото застраховане са изплатили обезщетения в размер на 1 559 998 097 лева, спрямо 1 282 796 880 лева в края на септември, което представлява нарастване с 21.61%. На годишна база, спрямо четвъртото тримесечие на 2022 година са изплатени с 31.87% повече обезщетения от 1 182 962 489 лева към 31 декември 2022 година.

3e-news.net

Най-голям пазарен дял от 78.79% заемат застраховките на МПС или общо 1 229 166 665 лева, от които “Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (817 981 895 лева) и по доброволната застраховка “Автокаско”, свързана с притежаването и използването на сухопътни МПС без релсови (411 184 770 лева), следвани от застраховка “Пожар и други бедствия” (5.94% или 92 263 117 лева), “Медицински разходи” (5.33% или 83 208 482 лева), “Оказване на помощ” (1.82% или 82 787 711 лева), “Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски” (1.19% или 18 608 794 лева), “Морско, авиационно и транспортно застраховане” (1.18% или 18 392 953 лева), застраховане във връзка със защита на доходите и обезщетение на работниците (0.90% или 14 009 534 лева), “Обща Гражданска отговорност” (0.59% или 9 176 608 лева), а делът на останалите 3 вида застраховки (“Здравно”, “Злополука” и “Недвижима собственост”) е общо 4.26 на сто или 66 915 851 лева.

Класация на дружествата в Общото застраховане по изплатени обезщетения:

 1. ЗД Евроинс – запазва първото място с 14.1% пазарен дял и 220 174 729 лева изплатени обезщетения;
 2. “Застрахователно дружество ЕИГ РЕ” ЕАД – 13.7% пазарен дял и 214 477 863 лева изплатени обезщетения;
 3. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве – 9.3% пазарен дял и 145 273 769 лева изплатени обезщетения;
 4. ЗК Лев Инс – 9.3% пазарен дял и 145 093 901 лева изплатени обезщетения;
 5. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – 9.1% пазарен дял и 142 364 965 лева изплатени обезщетения;
 6. ДЗИ – Общо застраховане – 8.2% пазарен дял и 128 571 149 лева изплатени обезщетения;
 7. ЗД Бул Инс – 7.8% пазарен дял и 121 244 814 лева изплатени обезщетения;
 8. ЗАД Армеец – 6.1% и 94 577 861 лева изплатени обезщетения;
 9. Дженерали застраховане – 5.6% и 88 084 472 лева изплатени обезщетения;
 10. ЗАД ОЗК – Застраховане – 5.1% и 79 092 388 лева изплатени обезщетения;
 11. ЗАД Алианц България – 4.8% и 75 634 043 лева изплатени обезщетения;
 12. Групама застраховане ЕАД – 1.4% и 22 407 000 лева изплатени обезщетения;
 13. ЗК УНИКА АД – 1.4% и 21 921 550 лева изплатени обезщетения;
 14. ОЗОФ Доверие ЗАД АД – 1.3% и 20 118 133 лева изплатени обезщетения;
 15. “ЗК България Иншурънс” АД – 0.7% и 10 539 992 лева изплатени оезщетения;
 16. ЗАД Асет Иншурънс АД – 0.6% и 9 480 112 лева изплатени обезщетения;
 17. ЗД “ОЗОК Инс” АД – 0.3% и 5 451 378 лева изплатени обезщетения;
 18. “Фи Хелт Застраховане” АД – 0.3% и 5 147 025 лева изплатени обезщетения;
 19. “Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/” ЕАД – 0.3% и 4 449 298 лева изплатени обезщетения;
 20. ЗД “Съгласие” АД – 0.2% и 3 761 596 лева изплатени обезщетения;

На останалите 4 застрахователни дружества от Общото застраховането се падат 0.14% общ пазарен дял и 2 132 040 лева изплатени обезщетения.

Животозастраховане

Към 31 декември на 2023 година 10-те компании по Животозастраховане са продали полици за 725 486 737 лева в сравнение с 533 985 704 лева към 30 септември или с 35.86% ръст на тримесечна база. На годишна база, обаче, нарастването е по-слабо с 16.00% от 625 390 122 лева, сочат обобщените данни на КФН.

Според тях, най-голям е делът на “Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд” (40.82% пазарен дял и премиен приход в размер на 296 118 094 лева), следвано от “Застраховане с участие в печалбата (19.97% пазарен дял и премиен приход от 144 896 611 лева), “Застраховане във връзка с медицински разходи” (18.13% пазарен дял и премиен приход от 131 533 819 лева), “Друго животозастраховане” (16.99% пазарен дял и премиен приход в размер на 123 274 932 лева), “Застраховане във връзка със защита на доходите” (1.83% пазарен дял и премиен приход от 13 285 758 лева), “Застраховане във връзка с обезщетение на работниците” (1.60% пазарен дял и премиен приход от 11 589 902 лева), “Здравно застраховане” (0.62% пазарен дял и премиен приход от 4 524 621), “Презастраховане в животозастраховането” (0.04% и премиен приход от 263 000 лева).

Класация на дружествата от Животозастраховането по премиен приход:

 1. 1. ДЗИ-Животозастраховане запазва лидерската си позиция – 37.4% пазарен дял и 271 363 357 лева премиен приход;
 2. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 24.8% пазарен дял и 179 944 625 лева премиен приход;
 3. ЗАД Алианц България живот – 17.1% пазарен дял и 124 169 134 лева премиен приход;
 4. ЗК УНИКА Живот – 8.1% пазарен дял и 58 714 487 лева премиен приход;
 5. ГРАВЕ България Животозастраховане – 6.1% пазарен дял и 43 995 076 лева премиен приход;
 6. Групама животозастраховане ЕАД – 3.5% пазарен дял и 25 177 000 лева премиен приход;
 7. ЗД Евроинс Живот ЕАД – 1.4% пазарен дял и 9 896 909 лева премиен приход;
 8. Животозастрахователен институт АД – 0.8% пазарен дял и 5 826 425 лева премиен приход;
 9. ЖЗК Съгласие АД – 0.5% пазарен дял и 3 897 442 лева премиен приход;
 10. ЗЕАД ЦКБ Живот ЕАД – 0.3% и 2 502 283 лева премиен приход.

Към 31 декември на миналата година изплатените обезщетения от дружествата по Животозастраховане достигат 305 462 471 лева, като нарастват с 43.99% на тримесечна база от 212 140 718 лева към 30 септември 2023 година. На годишна база повишението е по-слабо, с 13.68% от 268 715 334 лева към края на 2022 г.

Най-голям дял от 46.98% и изплатени обезщетения за 143 510 397 лева заема “Застраховане с участие в печалбата”, следвана от “Застраховане във връзка с медицински разходи” (26.06% пазарен дял и обезщетения в размер на 79 589 286 лева), “Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд” (14.80 пазарен дял и обезщетения в размер на 45 195 102), “Друго животозастраховане” (9.52% пазарен дял и обезщетения в размер на 29 091 624элева), “Застраховане във връзка с обезщетение на работниците” (1.57% пазарен дял и обезщетения в размер на 4 796 237 лева), “Застраховане във връзка със защита на доходите” (0.73% пазарен дял и обезщетения в размер на 2 238255 лева), “Здравно застраховане” (0.42% пазарен дял и обезщетения в размер на 1 279 570 лева), “Презастраховане в животозастраховането” (0.08% пазарен дял и изплатено обезщетение в размер на 238 000 лева).

Класация на дружествата от Животозастраховането по изплатени обезщетения:

 1. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 29.3% пазарен дял и 89 418 446 лева изплатени обезщетения;
 2. ДЗИ-Животозастраховане – 28.8% пазарен дял и 88 073 261 лева изплатени обезщетения;
 3. ЗАД Алианц България живот -17.3% пазарен дял и 52 722 069 лева изплатени обезщетения;
 4. ЗК УНИКА Живот – 12.2% пазарен дял и 37 224 499 лева изплатени обезщетения;
 5. ГРАВЕ България Животозастраховане – 6.5% пазарен дял и 19 839 340 лева изплатени обезщетения;
 6. “Групама животозастраховане” ЕАД – 2.5% пазарен дял и 7 602 000 лева изплатени обезщетения;
 7. “Животозастрахователен институт” АД – 1.4% пазарен дял и 4 423 847 лева изплатени обезщетения;
 8. ЖЗК “Съгласие” АД – 1.2% пазарен дял и 3 670 131 лева изплатени обезщетения;
 9. “ЗД Евроинс Живот” ЕАД – 0.4% пазарен дял и 1 303 134 лева изплатени обезщетения;
 10. ЗЕАД “ЦКБ Живот” ЕАД – 0.4% пазарен дял и 1 185 744 лева изплатени обезщетения.

Източник/ци: gong.bg, dir.bg


Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар