Здравеопазването, битак за 11 млрд. лева

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Състояние:
Здравеопазването в България днес е битак на медицински услуги, лекарства и
медицински изделия.

То е мини картина на разрушената държава, която е прогнила
от корупция, бюрократи и посредници-търгаши, които търгуват с всичко, в случая
със здравето и живота на хората.

Годишно за здраве в нашата страна се разходват
по 11 млрд. лв., от които 5 млрд. се осигуряват от НЗОК, а останалите са лично
участие на пациента, тоест от нашия джоб. Пациентът плаща три пъти за здравни
услуги:
– един път през здравните осигуровки;
– втори път в доболничната помощ, защото, за да се добереш до специалист,
трябва да минеш през частния кабинет на лекар, който практикува в някоя от
големите болници, предимно университетски и да оставиш средно около 50 лв. за
преглед, да си платиш назначените лабораторни изследвания, които не се покриват
от касата или защото ще изгубиш повече време, докато чакаш за направление и
– трети път в болницата за всякакви измислени допълнителни плащания –
избор на екип, медицинско изделие, упойка при някои клинични пътеки, за престой
на придружител и т.н.
Същевременно, всяка година се източват близо един милиард от НЗОК, тоест
от нашите здравни вноски. Схемите са през обществени поръчки и търгове за
лекарства, медицинска техника и консумативи. В тази връзка може да се посочат
следните примери – в малка общинска болница изпълнителния директор, назначен
по партийна линия от управляващите, прибира 500 лв. на месец само от
комисионната за доставка на хляб в болничното заведение, а за лекарства,
медицинска апаратура и консумативи, комисионните стигат до десетки милиони,
особено в големите болници. Изписват се клинични пътеки за фиктивни пациенти,
поставят се грешни диагнози, за да се „пусне“ пациента по най-скъпата клинична
пътека. Отделно фармацевтичните фирми с техните амбулантни търговци, които са
обсебили лични лекари, медицински центрове и болници, заедно с лекари-търгаши,
ограбват с кожодерски цени пациентите за медицински изделия и лекарства.
Резултатът от гореописания грабеж и от продължаващата повече от двадесет
години здравна реформа в България е:
– държавата с най-голямата смъртност в Европейския съюз и дял на социално-
значимите заболявания;


– държавата с най-ниската продължителност на живота;
– държавата с два пъти по-висока детска смъртност от средната за Европа;
– държавата с най-голямо лично участие на пациента при заплащането за
здравни грижи – над половината от средствата идват от джоба на пациентите,
въпреки, че са здравно осигуряват. Вземайки предвид, че голяма част от
населението е с доходи под линията на бедност, нещата стават изключително
трагични;
– държавата, в която едва 23% от стойността на изписваните лекарства и
медицинските изделия (изкуствени стави, стентове и др.) се поемат от
публични източници – Здравната каса, докато в някои държави от ЕС, този дял е
над 80%.
– държавата, която заема последното място в Европа по дял на средствата,
отпускани за превантивни клинични изследвания и дългосрочни медицински
грижи за възрастните и тежко болните пациенти.
– държавата с най-бързо растящите всяка година разходи за здравеопазването и
същевременно влошаване на достъпа и качеството на предоставяните здравни
грижи.
– държавата с най-голямата диспропорция в доходите на лекарите – едни с
месечен доход 200-300 хил. лв., други с 1 500 лв.;
– държавата в която лекарите са повече администратори и търговци,
отколкото лица, които се занимават с лечение на хората.
Мерки, залегнали в програмата за управление на „Възмездие“:
1. Възстановяване на старата система – държавни болници и държавни
диагностично-консултативни центрове (поликлиники).
– Поликлиниките поемат първичната и специализираната извънболнична
помощ. В поликлиниките ще се запази фигурата на личните лекари, но те няма да
са на свободна практика.
– Към ръководството на всяко държавно лечебно заведение ще се формира
граждански съвет, който ще участва наравно с представителите на лекарското
съсловие при взимането на всички управленски решения.
– Установяване на начална заплата 3000 лв. за лекари и 2000 лв. за
медицински сестри във всички държавни лечебни заведения (болници и
поликлиники) и диференцирано формиране на останалата част чрез коефициенти
за специалност, квалификация, умения за боравене с високотехнологично
оборудване, продължителност на медицинската услуга, категория на лечебното
заведение и др.;
– въвеждане на забрана за упражняване на частна практика от медицинските
лица – лекари и медицински сестри, които работят в държавните лечебни
заведения;
– електронно осигуряване на цялата система от държавни лечебни заведения
– спешна помощ, поликлиники и болници.
Цели на мярката:
1. Да направи достъпно и качествено здравеопазването за всички българи:
– Елиминиране на бюрокрацията, която затруднява лекари и пациенти;
– преустановяване на всякакви доплащания от страна на пациентите, тоест
прекратяване на търговската дейност на лечебните заведения и поемане на
финансирането им;
2. Създаване на условия за работа и кариерно развитие на медицинските
лица – лекари и медицински сестри с осигуряване на:
– заплати в порядък 3-7 хил. лв. за лекари и 2-3 хил. за медицински сестри;
– необходимо време за почивка, възстановяване и повишаване на
квалификацията с курсове и семинари, чрез въвеждането на забраната да
осъществяват частна практика. Чрез електронното здравеопазване ще се
осигури обективна възможност за справедливо оценяване и заплащане на
лекарите, които полагат усилия и са отговорни в работата си, това ще ги
стимулира да повишават квалификацията си.
2. Публично финансиране ще се осигурява само за държавни здравни заведения
за болнично и извънболнично лечение. Частните болници няма да имат право
на финансиране от държавата.
Срок за изпълнение: с приемането на закона за държавния бюджет за 2022 г.
3. Пациенти, които са здравноосигурени, да не заплащат нищо за здравни
грижи в държавните заведения за болнична и доболнична помощ. За
неосигурените се осигурява минимален пакет.
Срок за изпълнение: първата седмица от управлението.
4. Въвеждане на електронното здравеопазване:
– интегрирана информационна система, свързваща в реално време
информационните системи на МЗ, НОИ, НАП, болници, практики в извън
болничната помощ и аптеки;
– електронно пациентско досие, което осигурява обмен и наличност на данни за
пациента, без значение от мястото, където се намира и приемственост в
проследяването на пациента от различните изпълнители на медицински услуги;
– електронна здравна карта, която служи за контрол в реално време относно
потребяването на даден вид медицинска услуга и гарантира достъп във всеки
един момент на пациента до собственото му медицинско досие;
– електронни регистри за пациенти с определени заболявания, лечебни
заведения, лекарства, медицински изделия и др;
Срок за изпълнение: шест месеца.
5. Безплатни лекарствата за пациентите със социално-значими заболявания.
Срок за изпълнение: първата седмица от управлението.
6. Безплатно зъболечение за деца до 18 годишна възраст и над 60 години.
Срок за изпълнение: първата седмица от управлението.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=179268600623022&id=1891049694508965

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар