Идва огромна мигрантска криза – катастрофални последици за България

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Над Европа надвисва нова опасност – Глобалният пакт за миграция на ООН. Това се казва в позиция на представителя в Европейския парламент Ангел Джамбазки в отговор на заявките, че България ще подкрепи документа в Мароко през декември тази година.

Публикуваме позицията на Ангел Джамбазки без редакторска намеса:

Глобалният пакт за миграцията предизвиква сериозни тревоги и основателни опасения. Под табелата „легална миграция“ се отваря широко вратата на милиони ислямисти и икономически мигранти, които ще залеят Европа. Географското положение на България ни задължава да бъдем особено внимателни към подобни документи, се казва още в позицията на Джамбазки, който е и зам.-председател на ВМРО – Българско национално движение.

Приемането на Глобалния пакт би довел до катастрофални последици за българската държава. Той ще задължи България поради геополитическото ѝ положение да създаде пътища за редовна миграция. Нещо повече, предвид заложените изисквания всяка една страна ще трябва „задължително да приема, осигурява и гарантира всеки един бъдещ мигрант“ и съответно социалната ни система би рухнала. Средствата, които са събирани от всеки един български данъкоплатец, ще отиват за издръжка на един такъв несигурен поток от мигранти, като дори се предвижда тези от тях, които нямат лични документи, да получават такива от приемащата държава и автоматично да могат да се ползват с правата на всеки български гражданин.

Подобен документ, който облечен под формата на юридически необвързващ пакт, заплашва подмяната на етническия състав както на българската държава, така и на цяла Европа. Държавите са заплашени от икономическа криза и колапс на социалните им системи. С безпроблемното предоставяне на нови лични документи за самоличност на мигрантите се застрашава международната сигурност и широко се отварят вратите за нова вълна от терористични атаки.

Позицията, която българската държава следва да заеме, е отново същата като на Унгария, която отказа да подпише подобен документ, имащ за цел да възпрепятства възстановяването на политиката на Съюза за европейска сигурност.

Приложено излагам своите опасения от конкретните текстове в документа, който съм адресирал и до нашите коалиционни партньори от НФСБ и „Атака“. Мисля, че е редно да формираме единна позиция в ОП и да я поставим на обсъждане в българското правителство. Очаквам отговорите на колегите от ОП.

Ето и писмото на Ангел Джамбазки, адресирано до Волен Сидеров и Валери Симеонов:

Уважаеми г-н Сидеров,

Уважаеми г-н Симеонов,

Обръщам се към Вас във връзка с предстоящото подписване на окончателния текст на Глоблния пакт за миграция на ООН и позицията на България, която предвид интересите на българските граждани следва тя да заеме на предстоящата през декември конференция в Мароко.

На пръв поглед, документът не влече след себе си никаква юридическа обвързаност за страните, но при по-задълбочен прочит се вижда, че той съдържа императивни по своя характер формулировки, които следва да бъдат приети и изпълнени от държавите. Пактът дефинира миграцията като „положителен глобален феномен, който е източник на благоденствие и иновации“. Внушението, което иска да втълпи ООН на обществеността е в разрез с всички вековни традиционни разбирания на българското общество, което също усети негативните последици от мигрантската вълна последните години.

Моля, да обърнете внимание на следните пасажи от Пакта, които засягат теми относно Маршрутите на миграция, финансиране и грижата за мигрантите:

Маршрути:

Objective 3 c) да създаде отворени и достъпни информационни пунктове по съответните маршрути на миграция, които да насочват мигрантите към консултация съобразена за деца и хора от различни полове, да предлагат възможности за общуване с консулските представители на страната на произход и да предоставят съответната информация относно правата на човека и основните свободи, подходяща защита и помощ, възможности и пътища за нормална миграция и възможности за връщане на език, който съответното лице разбира;

Objective 8 a) а. Преглед на въздействието на свързаните с миграцията политики и закони, за да се гарантира, че те не създават или създават риск от изчезване на мигрантите, включително чрез идентифициране на опасни транзитни маршрути, използвани от мигранти, като работи с други държави, както и съответните заинтересовани страни и международни организации да се определят контекстните рискове и да се създадат механизми за предотвратяване и реагиране при такива ситуации, като се обръща специално внимание на децата мигранти, особено тези, които не са придружавани или са разделени;

Objective 8 b) Да се даде възможност на мигрантите да комуникират със семействата си, за да ги информират, че са живи, като улеснят достъпа до средства за комуникация по маршрути и на тяхното местоназначение, включително в местата за задържане, както и достъп до консулски мисии, организации, които могат да осигурят помощ за семейните контакти, особено в случаите на непридружени или разделени деца мигранти, както и на подрастващи;

Objective 9 c) б) да използват транснационални, регионални и двустранни механизми за обмен на информация и разузнавателни данни относно маршрутите на трафика на хора, контрабандата, начина на действие и финансовите транзакции на контрабандни мрежи, уязвимостта, пред която са изправени нелегалните имигранти и други данни за разкомплектоване на контрабандни мрежи и за засилване на съвместните отговори;

Objective 9 c) Разработване на протоколи за сътрудничество, които са съобразени за хора от различни полове и които са чувствителни към децата по маршрутите на миграция, които очертават стъпка по стъпка мерки за адекватно идентифициране и подпомагане на нелегалните имигранти в съответствие с международното право, както и за улесняване на трансграничното правоприлагане и разузнаване сътрудничеството с цел предотвратяване и противодействие на контрабандата на мигранти, с цел да се сложи край на безнаказаността на контрабандистите и да се предотврати нелегалната миграция, като същевременно се гарантира, че мерките за борба с контрабандата спазват изцяло човешките права;

Objective 10 c) да наблюдава неправомерните миграционни маршрути, които могат да бъдат експлоатирани от мрежите за трафик на хора, за да засилят сътрудничеството на двустранно, регионално и междурегионално равнище за предотвратяване, разследване и наказателно преследване на извършителите както и относно идентифицирането, защитата и подпомагането на жертвите на трафик на хора;

Свързани с парични средства:

Objective 2 f) Засилване на сътрудничеството между хуманитарните участници и участниците в развитието, включително чрез насърчаване на съвместен анализ, подходи с много донори и многогодишни цикли на финансиране с цел разработване на дългосрочни отговори и резултати, които гарантират зачитане на правата на засегнатите лица, както и икономическата и социалната самостоятелност, и като се гарантира, че тези усилия отчитат миграцията

Objective 17 c) Насърчаване на независима, обективна и качествена отчетност на медиите, включително интернет базирана информация, включително чрез повишаване на чувствителността и образоване на медийни специалисти по въпроси, свързани с миграцията и терминология, инвестиране в стандарти за етично отчитане и реклама и спиране на отпускането на публично финансиране материална подкрепа за медиите, които системно насърчават нетърпимостта, ксенофобията, расизма и други форми на дискриминация спрямо мигрантите при пълно зачитане на свободата на медиите;

Implementation 43 b) c)

Решаваме да създадем механизъм за изграждане на капацитет в рамките на ООН, като се основаваме на съществуващите инициативи, които подкрепят усилията на държавите-членки за прилагане на Глобалния договор. Тя позволява на държавите-членки, Обединените нации и други заинтересовани страни, включително частния сектор и благотворителните фондации, да дават доброволни технически, финансови и човешки ресурси, за да укрепят капацитета и да насърчават сътрудничеството с много партньори. Механизмът за изграждане на капацитет ще се състои от:

(v) определяне на възможностите за финансиране, включително чрез иницииране на начален фонд;

Коментари

Коментара


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар