Извънредно! Закриват партия „Възраждане”

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

На 30 ноември тръгва делото за заличаването на партия „Възраждане”.. В края на юли Софийска градска прокуратура (СГП) внесе иск в Софийския градски съд (СГС) за заличаване на регистрацията на „Възраждане” и нейното разпускане.

Наш източник от средите на Темида ни изпрати и детайлите около съдебната сага. Делото е с входящият № 273974 от 15.10.2020 г., като съдът вече е насрочил първото съдебно заседание на 30.11.2020 г. от 10.00 часа, за когато са призовани и страните по делото. Лидер на партията е варненеца Костадин Костадинов, който се сдоби с прозвището Костя Копейкин заради недоказани съмнения, че получава финансиране от русофилски организации.

Ето и подробностите около процеса:

Софийският градски съд ПРИЕМА представените от страните документи като писмени доказателства по делото.

ДА СЕ ИЗИСКА и ПРИЛОЖИ по делото копие от протокола от проведеното открито съдебно заседание по молбата за регистрацията на партията пред Софийски градски съд и постановеното съдебно решение.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за представяне на 1 брой компакт диск, както и на пр.пр. 9771/2020 година в цялост, както и исканията на ответника по пункт 4 и пункт 5 от доказателствените искания към отговора на исковата молба.

ДОПУСКА на ответника 6 броя свидетели в режим на призоваване, от които – четирима относно посочените в пункт 2 и двама относно посочените в пункт 3 от доказателствените искания на отговора на ИМ обстоятелства във връзка с проведеното учредително събрание, като ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане и на други свидетели за същите обстоятелства, като такива биха могли да бъдат допуснати само при условията на чл. 159, ал. 2 ГПК.

ДАВА възможност на ответника в 1-седмичен срок от връчване на настоящото определение, с писмена молба с препис да конкретизира кои четирима от посочените от него 44 свидетели /т. 2 от доказателствените искания/ желае да бъдат призовани и кои двама от посочените по т. 3 от одоказателствените искания, както и в същия срок да представи доказателства за внесени разноски по призоваването в размер на 150 лева по сметка на Софийски градски съд.

ПРОЕКТ за ДОКЛАД, както следва:

Предметът на предявения от прокурор при Софийска градска прокуратура /СГП/ иск е очертан от конкретните твърдения в исковата молба и се ограничава до проверка наличието на основанието по чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за политическите партии /ЗПП/ за разпускане на политическа партия „Възраждане“, а именно: извършване на дейност, нарушаваща системно изискванията на ЗПП, съгласно твърденията в исковата молба, изразяваща се, съгласно твърдениятав исковата молба, в незаконосъобразност при учредяване и образуване на политическата партия.

Ищецът твърди, че е налице системно нарушение на закона, поради обстоятелството, че партията е регистрирана след проведено учредително събрание в противоречие на чл. 12, ал. 2 ЗПП, тъй като на същото са присъствали по-малко от 500 граждани с избирателни права /част от посочените като присъствали са пребивавали извън страната в този период, други са били починали, трети, отразени в списъците всъщност не са присъствали и т.н./, както и сред представените с искането за вписване на партията в регистъра декларации за индивидуално членство по чл. 11 от ЗПП е имало неистински такива/подадени от починали лица и т.н./ и некоректно, непълно попълнени данни за подписалите ги лица.

Ответникът оспорва иска. Счита, че партията участва активно и законосъобразно в политическия живот на страната, като е регистрана по надлежния ред и участвала в редица избори, както и е подавала редовно годишни финансови отчети, а при извършвани одити не са констатирани нарушения. Настоява, че партията е учредена при спазване изискванията на закона и в този смисъл оспорва твърденията на ищеца относно броя и присъствалите на учредителния конгрес и твърденията относно представените декларации.

Предявен е иск с правно основание чл. 40, ал. 2, вр. чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗПП.

Ищецът – Софийска градска прокуратура – носи тежест да докаже следните факти:

– че ответникът е регистрирана политическа партия;

– че политическата партия извършва дейност;

– че конкретно посочените в исковата и допълнителната молба действия – провеждане на учредително събрания с по-малко от 500 участници и липса на представени и изискуеми декларации от лицата, посочени като учредители попадат в обхвата на предвидените от нормата на чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗПП основания за разпускане на политическа партия и противоречат на ЗПП;

– в случай, че посочените факти са обхванати от фактическия състав на посочената норма – че същите са се осъществили.

При доказване на горните факти, в тежест на ответника е да докаже направените от него възражения. Определението не подлежи на обжалване.

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар