Излишъкът по текущата и капиталова сметка достигна през февруари 454.4 млн. евро

Технологии
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 454.4 млн. евро при излишък от 170.1 млн. евро за февруари 2023 г. За януари – февруари 2024 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 517.4 млн. евро (0.5% от БВП) при отрицателно салдо от 54.7 млн. евро (0.1% от БВП) за януари – февруари 2023 г., показват данните на БНБ.


Източник: БНБ

Както е известно, износът и вносът на стоки и услуги обикновено са основната част от текущата сметка. Салдото по текущата и капиталовата сметка определя експозицията на дадена икономика спрямо останалата част от света. Излишъкът по текущата сметка означава, че страната е кредитор на други икономики и инвеститор в други страни и има относително големи резерви. При дефицит страната е обикновено длъжник, с по-големи чуждестранни инвестиции на собствения си пазар. Капиталовата сметка включва главно трансферни плащания от ЕС, свързани с инвестиции, например за инфраструктурни проекти. 

За февруари 2024 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 275.8 млн. евро при положително салдо от 63.7 млн. евро за февруари 2023 г. За януари – февруари 2024 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 293 млн. евро (0.3% от БВП) при отрицателно салдо от 204 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – февруари 2023 г.

Търговският баланс за февруари 2024 г. е отрицателен в размер на 403 млн. евро при дефицит от 272.8 млн. евро за февруари 2023 г. За януари – февруари 2024 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 912 млн. евро (0.9% от БВП) при дефицит от 559.3 млн. евро (0.6% от БВП) за същия период на 2023 г.

Износът на стоки е за 3368.7 млн. евро за февруари 2024 г., като намалява с 236.1 млн. евро (6.5%) в сравнение с този за февруари 2023 г. (3604.8 млн. евро). За януари – февруари 2024 г. износът е 6494.6 млн. евро (6.4% от БВП), като намалява със 746.1 млн. евро (10.3%) в сравнение с този за същия период на 2023 г. (7240.6 млн. евро, 7.7% от БВП). Износът за януари – февруари 2023 г. нараства на годишна база с 10.3%.

Вносът на стоки за февруари 2024 г. е 3771.8 млн. евро, като намалява със 105.8 млн. евро (2.7%) спрямо февруари 2023 г. (3877.6 млн. евро). За януари – февруари 2024 г. вносът е 7406.5 млн. евро (7.3% от БВП), като се понижава с 393.4 млн. евро (5%) спрямо същия период на 2023 г. (7800 млн. евро, 8.3% от БВП). Вносът за януари – февруари 2023 г. нараства на годишна база с 4.9%.

Салдото по услугите е положително в размер на 492.3 млн. евро при положително салдо от 364.8 млн. евро за февруари 2023 г. За януари – февруари 2024 г. салдото е положително в размер на 968.4 млн. евро (1% от БВП) при положително салдо от 725.2 млн. евро (0.8% от БВП) за януари – февруари 2023 г.

Капиталовата сметка е положителна и възлиза на 178.7 млн. евро при излишък от 106.4 млн. евро за февруари 2023 г. За януари – февруари 2024 г. капиталовата сметка е положителна в размер на 224.4 млн. евро (0.2% от БВП), при излишък от 149.3 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – февруари 2023 г.

Финансовата сметка за февруари 2024 г. е положителна в размер на 121.1 млн. евро при положителна стойност от 390.7 млн. евро за февруари 2023 г. За януари – февруари 2024 г. финансовата сметка е отрицателна – 342.7 млн. евро (0.3% от БВП), при положителна стойност от 190.8 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2023 г.


Източник: БНБ

Финансовата сметка обяснява как икономиката се финансира. Три вида инвестиции (преки инвестиции или ПЧИ, портфейлни и други видове инвестиции) консолидират финансовата сметка, заедно с (нетните) финансови деривати и резервните активи. 

Източник/ци: gong.bg, dir.bg


Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар