КЕВР наложи глоба от 604 хил. лв. на АЕЦ “Козлодуй” – България

Главните новини
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

КЕВР наложи глоба от 604 хил. лв. на АЕЦ

АЕЦ “Козлодуй”

На закрито заседание,
 проведено на 16 април
, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 
прие решение, с което наложи 
имуществена санкция
 в размер на
 604 064
 лв. на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за 
неразрешено използване
 (търговия) с 
вътрешна информация.

Дружеството е 
санкционирано 
заради сключени сделки на 31 октомври 2021 г. и на 1 ноември 2021 г.
 в нарушение на забраната, 
установена в чл. 3 от Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT). Това е първата санкция, наложена от регулатора, за нарушение на чл. 3 на Регламента, съобщиха от пресцентъра на Комисията.

Решението на КЕВР 
е прието на основание чл. 224г от Закона за енергетиката, като конкретният размер на санкцията е формиран от Комисията по Методиката за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката.

Това е 
четвъртото решение 
на енергийния регулатор за налагане на имуществени санкции на енергийни дружества за злоупотреби на пазара на едро с енергия, представляващи нарушение на чл. 3 и/или чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011. С решение от 25.11.2022 г. Комисията санкционира НЕК ЕАД и още пет дружества, като им наложи имуществени санкции с общ размер 1 258 419 лв. С друго решение, взето на на 23.03.2023 г., КЕВР наложи имуществена санкция в размер на 165 238 лв. на “Енерджи Съплай” ЕООД за извършена забранена манипулация на пазара, чрез разслояване на нареждания (layering) и издаване лъжливи поръчки (spoofing). Третото решение на Комисията за налагане на санкции по чл. 5 от REMIT е прието на 14.11.2023 г.. С него две дружества – “Мост Енерджи” АД и “Кумер” ООД бяха санкционирани с общо 2 114 052 лв. за извършена пазарна манипулация чрез изпращане на подвеждащи сигнали и/или определяне на цени на изкуствено равнище.

Комисията 
продължава да работи активно 
и по други образувани производства за установяване на евентуални нарушения на забраната за манипулация на пазара на едро на енергия и/или търговия с вътрешна информация. Целта на КЕВР е ефективно да възпрепятства злоупотреби от пазарни участници, които извършват манипулативни сделки на организираните пазари за търговия с енергийни продукти на едро и/или извличат неправомерни печалби. По този начин регулаторът гарантира правилното функциониране и прозрачност на свободния пазар на едро с енергия, както и формирането на справедливи пазарни цени на електрическа енергия и природен газ.

Източник: inews.bg


Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар