Когато сте решили да се правите на „ЧЕСТЕН“ кандидат президент и громиш „лошия“ Румен Радев, си спомнете за тази делавера неуважаени Герджиков

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Когато сте решили да се правите на ‚ЧЕСТЕН‘ кандидат президент и громиш „лошия“ Румен Радев,
си спомнете за тази делавера неуважаени Герджиков :

А тя делаверката е само за около 30 000 000 (тридесет милиона лева)

По Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, във връзка с усвояване на ЕВРОСРЕДСТВА по проект 1.001-0001( за банята в Овча Купел) с участието на Софийския университет(СУ) по Процедурата за Центрове за върхови постижения.

1. Оценителната Комисия е установила, че представения от СУ годишен отчет за 2015 г е заверен с резерви от Сметната палата, поради множеството нарушения, включително и с европейски средства, установени от Сметна палата. Този факт е отразен в съответния оценителен лист

2. При първоначалната оценка на проектното предложение, то е отхвърлено на етап Техническа и финансова оценка поради непокриване на изискването на минимум 49 точки

3. Отново във връзка с горния проект 1.001-0001: При подаване на проектното предложение в ИСУН2020, кандидатът е НЕПЕРСОНИФИЦИРАНО ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО КОНСОРЦИУМ „НАСЛЕДСТВО БГ“, описано във формуляра за кандидатстване с едно име и един Булстат, което като такова обаче, не е допустим кандидат по процедурата, съгласно условията за кандидатстване, тъй като не е научна организация и е следвало да бъде отхвърлено.

4. По време на процеса на договаряне за проектно предложение 1.001-0001, Герджиков, от името на СУ, предоставя удостоверение за тежести несъдържащо стандартните реквизити на подобно удостоверение, каквито са представили всички останали бенефициенти. Удостоверението твърди, че липсват задължения на СУ към Софийска община по влезли в сила актове, което по никакъв начин не доказва липсата на подобни задължения по невлезли в сила актова, каквото е изискването на закона. Поради това, договорът за Безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение 1.001-0001 е сключен незаконосъобразно .

Има още достатъчно данни за евентуални нарушения , които заедно с документите вече са предоставени на ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА .

Григор Здравков

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар