Румяна Чаналова

КЪДЕ СА ПАРИТЕ?????

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Съгласно Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз

Член 30
1. България, след като е спряла – в съответствие със своите ангажименти- преди 2003 г. окончателно, за последващо извеждане от експлоатация блок 1 и блок 2 на АЕЦ “Козлодуй”, се обвързва с окончателното спиране на блок 3 и блок 4 от тази електроцентрала през 2006 г. и последващо извеждане от експлоатация на тези блокове.

2. През периода 2007 – 2009 г., Общността предоставя на България финансова помощ в подкрепа на нейните усилия по извеждане от експлоатация и предприемане на мерки по преодоляване на последствията от спирането и извеждането от експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй”.

Помощта, между другото, обхваща мерки за подпомагане на извеждането от експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй”; мерки за привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда; мерки за модернизиране в областта на конвенционално производство на енергия, пренос и разпределение на енергия в България; мерки за подобряване на енергийната ефективност за повишаване използването на възобновяеми енергийни източници и за повишаване сигурността на енергийните доставки.

За периода 2007 – 2009 г., помощта възлиза на EUR 210 милиона (по цени за 2004 г.) във вид на бюджетни ангажименти, отпускани на равни годишни траншове от EUR 70 милиона (по цени за 2004 г.).

Член 31

1. За първата година от присъединяването Съюзът предоставя временна финансова помощ, наричана по-долу “Преходен финансов инструмент”, на България и Румъния, за да се развие и укрепи техния административен и съдебен капацитет за прилагането и привеждането в действие на правото на Съюза, и за засилване на обмена на най-добри практики между равни. Тази помощ финансира проекти за институционално изграждане и свързани с тях ограничени инвестиции от малък мащаб.

2. Помощта е насочена към продължаващата нужда от засилване на институционалния капацитет в определени области чрез действия, които не могат да бъдат финансирани от структурните фондове или от фондовете за развитие на селските райони.

3. За туининг проектите между публичните администрации за целите на институционалното изграждане процедурата за покана за търг чрез мрежата от центровете за връзка в държавите-членки продължава да се прилага, както е установено в рамковите споразумения с държавите-членки за целите на предприсъединителната помощ.

Бюджетните ангажименти за Преходния финансов инструмент, по цени за 2004 г., за България и Румъния, възлизат на EUR 82 милиона през първата година след присъединяването, за да могат да бъдат използвани за национални и хоризонтални приоритети. Тези ангажименти се одобряват от бюджетния орган в рамките на финансовата перспектива.

Член 32

1. Създава се Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение като временен инструмент, който да помогне на България и Румъния, между датата на присъединяване и края на 2009 г., да финансират дейностите на новите външни граници на Съюза за прилагането на достиженията на правото на ЕС от Шенген и контрола на външните граници, и да помогне за подобряването на паричния поток в националните бюджети.

2. За периода 2007 – 2009 г., следните суми (по цени за 2004 г.) се предоставят на България и Румъния под формата на сумарни плащания по временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение:

ЗА БЪЛГАРИЯ
2007 г. – 121,8 млн евро
2008 г.- 59,1млн евро
2009 г.-58,6 млн евро

3. Най-малко 50 % от разпределената сума за всяка страна по временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение се използват, за да се помогне на България и Румъния по тяхното задължение да финансират дейности на новите външни граници на Съюза за прилагането на достиженията на правото на ЕС от Шенген и контрол на външните граници.

КЪДЕ СА ПАРИТЕ?????

Абонирайте се за Informiran.net!
Последвайте нашия Telegram канал: https://t.me/informiranКоментари

Коментара


loading...There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар