Младите лица в политиката: Адв. Стеркова и културата като лична кауза

Главните новини
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Александра Стеркова е адвокат, експерт по търговско и облигационно право. Член е на Националния съвет на „Да, България!“ и е ключов експерт от работна група „Култура“ на обединение „Демократична България“.

Като активен член на гражданско движение „Реформи в културата“ през 2019 г. Александра изиграва ключова роля в замразяването на промяна в законодателството, която цели да прокарва принципа на мълчаливото съгласие при желание за преустройство на сгради паметници на културата. През 2020 след дълга битка, заедно с общинските съветници на „Демократична България“, става причина за започването на процедура за опазване на сградите – недвижими културни ценности на територията на София.Александра Стеркова е кандидат за народен представител от Демократична България в Монтана и в столичния 23 МИР (и в двете листи е с преференция 103 в бюлетина 11).


– Млад реализирал се професионалист влиза в политиката с кауза култура. Какво ви мотивира?

– Личната и професионална реализация са само част от това, което ме определя като личност и което ми носи удовлетворение. Най-просто казано – няма как да бъда щастлива, когато хората около мен не са. В сегашната действителност обществото като цяло не е щастливо – в окаяно състояние са условия на труд, условия за бизнес, обществена среда. Корупцията е същественият проблем, който коства човешки животи и лишава хората в пенсионна възраст от достойни пенсии, образованието от развитие, здравеопазването от финансиране. На година от корупция изтичат от бюджета 10 милиарда лева – средства, които могат да бъдат инвестирани именно в тези сфери.

След призива на Христо Иванов „Политизирайте се!“ в края на 2016 г. стана ясно, че, ако искам да променя средата, трябва да направя именно това. Това е единственият начин да се боря с демократични средства за едно по-добро бъдеще.

Правилно отбелязвате, че културата е именно кауза, а не просто сектор. Именно културата е спойката, която ни определя като нация, поддържа нашата гордост и определя развитието ни – от невръстна детска възраст, та до края на живота. Вярвам, че върховенството на закона е гарант за просперитета на обществото и отделната личност, че качественото образование е в основата на прогреса, а богатата култура и възпитанието на богата ценностна система създават богато общество.

– Слоганът на Демократична България е „България може много повече“. А защо според вас не го прави?

– България наистина може много повече. Но едно добро общество има нужда от добро лидерство, за да реализира потенциала си. В момента управляващите с нищо не показват такова лидерство. България има невероятен природен, културен, исторически, балнеологичен, туристически ресурс и човешки ресурс, който може да бъде развит и да постави България на водещо място в областта на иновации и технологии, култура и туризъм. За целта обаче трябва да изберем хора, които имат визия и енергия да го постигнат, не са оплетени в зависимости и са свободни да работят за обществото, а не за свои (или чужди) интереси. И вярвам, че точно Демократична България може да предложи това.

Снимка: Демократична България

– Какво е състоянието според вас в момента на българската култура и какво трябва да се промени?

– Смело заявявам, че състоянието е повече от плачевно. Политики в отделните сектори липсват и работят на „мускули“ с индивидуални сили и въпреки всички спънки от „силните на деня“ или близки до властта. Държавата на ежедневна база показва, че не възприема културата като ценност и че хората, ангажирани с този отрасъл, не са приоритет. Нека вземем за пример настоящата ситуация с Covid – 19 – мерки в сектора напълно липсват. След отворено писмо на представители на музикалната индустрия премиерът се съгласи да даде „помощи“ на „около 1000 души“ в размер на 5 минимални работни заплати – как се е стигнало до това число – и за броя хора, и за самата сума – остава пълна мистерия. Ще се осмеля да предположа, че, както до всяко друго изчисление, тези параметри са определени по „усет“, без реални данни. Нека не забравяме, че в началото на пандемията през 2020 г. по отношение на самоосигуряващите се лица финансовият министър заяви, че това са „маргинали“ и „социално изолирани“. А хората в културата не са ли в една част именно самоосигуряващи се?

Не бих искала да коментирам заявлението за раздаването на „помощи“. За мен това е унижение, показва пълно неразбиране на това що е то култура. Културните дейци останаха без възможност да генерират доход заради пандемията и като представители на директно засегнат сектор им се дължат компенсации, а не „помощи“.

Културният сектор има нужда от ясна визия и стратегия за развитие. От Демократична България предлагаме именно това – изготвяне на цялостна 10 годишна стратегия, разделена на 4-годишни програми и едногодишни планове с конкретни действия. Важно е да се отбележи, че стратегията е „жив“ документ, който подлежи на непрекъснато допълване, изменяне и развиване, съобразно развитието на сектора, а не, както сега се практикува, един пожелателен документ, който веднъж приет, остава да събира прах някъде по рафтовете.

– Нека влезем в конкретика – кои са първите три неща, които бихте променили в този сектор, ако зависеше от вас, и до какво би довело това?

– Много е трудно да избера само три неща или да отсея трите най-важни неща, но ще опитам:

1. Изготвяне на стратегия за развитие на сектора – наличието на ясна стратегия дава възможност за краткосрочно и дългосрочно развитие в сектора, елиминира наблюдаваната в момента „работа на парче“, което води единствено до хаос. Не на последно място – наличието на работеща стратегия позволява осигуряване на финансиране – и от държавния бюджет, и от европейски средства и други външни инструменти;

2. Промяна в нормативната рамка – ревизия на законодателството, премахване на вътрешни противоречия и изчистване от откровено лобистки или некомпетентни законодателни решения, и създаване на законодателна рамка там, където сега такава липсва. Това ще доведе до създаване на хармонични процеси, които са лесно приложими, даващи възможност за конкуренция въз основа на обективни критерии. Най-общо казано – когато правилата са ясни, възможностите за корупция и произвол за сведени до минимум.

И моя лична цел – ревизия на Закона за културното наследство. По отношение на сградите – недвижими културни ценности кметове от всякакви цветова обясняват, че законът бил „лош“. Не че „добър“ и „лош“ са характеристики на закона, но за да се определи дали един закон е работещ или не, то той първо трябва да бъде приложен. Ще се боря за ясно и категорично формулиране на процеса по запазване на сградите – културни ценности, за да бъдат запазени за бъдещите поколения. Когато правата и задълженията на отделните участници в производството са ясни, оправдания като „лош закон“ ще бъдат неприложими;

3. Децентрализация – към днешна дата цялото управление на сектора е концентриран в Столицата. Това води и до концентрация на културните политики основно в София. Дори „Пловдив 2019 – Европейска столица на културата“ показа доста разочароващо изпълнение именно поради липса на интерес от страна на контролиращите органи. Децентрализацията ще промени това – при структури с ясно дефиниран фокус за конкретна област, ще има ясно отговорност, проследимост и контрол. Израз на това е и предложението на Демократична България за изваждане на Национален фонд „Култура“ от Министерството на културата и обособяване на регионални и областни центрове.

– Защо е важно според вас изваждането на фонд „Култура“ извън министерството на културата и до какво ще доведе това?

– Национален фонд „Култура“ работи при неясни правила, финансира при още по-неясни критерии и на практика служи като лична каса на властта за награждаване на близки до нея творци. Изваждането му от Министерството на културата и създаването на ясен регламент ще позволи финансиране на повече и различни дейности, а децентрализацията на регионален и областен принцип ще осигури финансиране на региони и области в България, които към момента са откъснати от всички и всякакви държавни политики.

– Не можем да не засегнем темата COVID-19 и отзвука на пандемията на културата в България. Имате ли краткосрочни, но ефективни идеи как да се подпомогне секторът в тази посока?

– Вече засегнахме в известна степен отражението на COVID-19 върху сектора, но искам отново да подчертая, че е недопустимо година след началото на пандемията културният сектор да продължава да е оставен на произвола на съдбата. Демократична България предлага следните приоритетни мерки:

1. Създаване на спешен фонд за творци в риск, но също така и за културни организации, за да могат да съхранят потенциала си;

2. Отлагане на плащане на данъци, осигуровки и други задължения на засегнатите творци.

– До колко е важна за вас връзката между образованието и културата и в какво се изразява тя?

– Културата и образованието вървят ръка за ръка. Културата може да се разглежда като съвкупност от такива обществени отношения, които на свой ред формират обществото като такова. Качественото образование оформя културния мироглед и изгражда културата като ценност. Взаимодействието между двете формира на практика обществото. Силен културен сектор и качествено образование са точната рецепта за създаване на богато общество – в материален и в духовен аспект. Демократична България предлага програма и за двете.

– Как можем да обвържем културата с туризма? И двата сектора са много засегнати от кризата.

– За никого не е тайна, че в България под туризъм се разбира основно морският и ски туризъм. Това показва изключително ограниченото виждане на управляващите и не отговаря на съвременните тенденции. Културният туризъм е превърнал Европа в изключително популярна туристическа дестинация. Не е нужно да се сочат примери с големите държави, достатъчно е да погледнем просто нашите съседи – няма съмнение, че Гърция работи изключително целенасочено за развитие и на морския, и на културния туризъм и постъпленията от това са огромни. Съседна Румъния също работи за популяризиране на културния си туризъм и резултатите не закъсняват.

България има много какво да предложи в тази посока – от праисторическите селища през тракийските гробници и селища, римските археологични обекти, Първо и Второ Българско царство, та до прекрасните възрожденски сгради в централните градски части на почти всички населени места. Няма населено място в България, от най-малкото до най-голямото, което да няма какво да покаже и да привлече туристи. От тук и директни приходи в местната икономика, създаване на работни места и съживяване на цели запустяващи общини.

Ами балнео-турзима, отново свързан и с културата, и местности, използвани още в Древността като минерални бани? България е втора в Европа по находищата си на минерална и изворна вода. Природно богатство, което изобщо не се използва.

– Защо според вас младите трябва да влязат в политиката и как бихте мотивирали хората да гласуват след толкова поредни неуспешни опити да се промени моделът на управление?

– Младите са изпълнени с идеи и мотивация. Ние не сме обременени от несполучливи опити и имаме не само надежда, а и вяра в промяната. И ние трябва да осъзнаем това не само като възможност, а и като задължение. За да променим управлението, трябва много работа и енергия, говоря от личен опит. Но гарантирам, че всяка победа, колкото и малка, си заслужава и носи изключително удовлетворение. Ние, младите, имаме тази енергия, за да осъществим промяната сега – за да подсигурим достойни старини за нашите родители и бъдеще за нас и нашите деца.

Вярно е, че много пъти в миналото доверието, което сме давали на избори, е бивало неоправдано. Но вярвам, че с времето сме се научили да разграничаваме възможното от невъзможното и реалните ангажименти от чистия популизъм. Днес има реална алтернатива, която стъпва на професионализъм и програма от реални действия, които ще доведат до реални резултати. Всеки един от участниците в Демократична България застава със своето лице и своята биография зад целите и идеите на обединението. На тези избори можете да гласувате за реални хора, а не за калинки, за реално осъществима програма, а не за популистки обещания, за една силна и модерна България, а не за доказали се като некомпетентни и изхабени лица.

България наистина може много повече!

Последвайте Александра Стеркова във фейсбук тук.

Повече за програмата, с която Демократична България се явява на парламентарните избори – тук.

 

Агитационен материал на ПП Демократична България. 

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

 

 

Източник: dir.bg

Абонирайте се за Informiran.net!
Последвайте нашия Telegram канал: https://t.me/informiran

Коментари

Коментара

loading...There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар