село Труд

МОСВ и РИОСВ: Няма миризми от централата за биогаз в Труд!

България, Главните новини, Екология, Енергетика
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Няма миризми от централата за биогаз в село Труд, констатира съвместна извънредна проверка на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Регионалната екоинспекция (РИОСВ-Пловдив).

Извънредната проверка на централата за биогаз в Труд е направена на 27 февруари. По това време централата е работила с нормален режим и пълно натоварване.

При извършения обход на площадката експертите установиха, че зареждането на течната торова маса става директно, с гъвкава връзка от транспортиращите автомобили, направо във ферментаторите. Перколатната вана за смесване на суровини не се използва и е покрита, е записано в протокола от проверката. Извършен е обход на западната страна на централата по поречието на река Пясъчник, за да се установи наличието на миризми от производствената дейност. Такива не бяха установени, се посочва още в протокола.

Дружеството е закупило собствен газ анализатор за измерване на емисиите на O2 /кислород/, NOx /азотни оксиди/, СO2 /въглероден диоксид/, SO2 /серен диоксид/, H2S /сероводород/ от ауспуха на двигателя с вътрешно горене. Операторът има договор със специализирана фирма за предаване на отпадъците и изпълнява мерките от въведената в предприятието Система за управление на околната среда, отбелязват експертите.

Преди седмица служители на централата откриха и сигнализираха за огромен излив на фекални води от тръба, намираща се на 50 метра по права линия от инсталацията. РИОСВ-Пловдив провери сигнала и установи, че става въпрос за непречистени битово-фекални отпадни води, които се изливат нерегламентирано в защитената река Пясъчник. Проверката е извършена няколко дни след като служители на централата откриха и сигнализираха за огромен излив. Около заустването има отложени утайки и се усеща неприятна миризма, констатираха инспекторите. Село Труд няма изградена пречиствателна станция и цялостна канализационна система.

Вчера Европейската комисия отправи критики към България за политиките й за опазване на околната среда и най-вече за качеството на въздуха. Известно е, че основните замърсители на въздуха са отоплителните средства на твърдо гориво, нерегламентираните сметища и животновъдните обекти. В специален доклад по темата се посочва, че България е хармонизирала законодателството, но не прилага екологичните норми. Комисията посочва необходимостта страната ни да намали замърсяването на въздуха и поставя акцент върху реновирането на ВиК мрежите в населените места, особено в частта на отпадните води. Другата сфера, която комисията ще следи, е управление на защитените зони в Натура 2000.

Източник: БГНЕС

Коментари

Коментара

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар