МОСВ предупреди, че при сегашните нива на язовирите водата за пиене не е гарантирана

Технологии
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Климатичните промени се отразяват върху количеството на водите през цялата година. Към момента с обезпокоително ниски нива в сравнение с предходни години, предвид липсата на пролетно пълноводие и поредна много суха година (т.е. година с констатиран приток с обезпеченост за 95%) са следните язовири, от които обичайно се използват съществени водни обеми за напояване: яз. “Ястребино”, яз. “Тича”, яз. “Тополница”, яз. “Копринка”, яз. “Жребчево”, яз. “Домлян” и яз. “Пясъчник”. 

Това се казва в съобщение на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), което предупреждава, че при продължаване на тенденцията за постъпващ малък приток към язовирите и повишен разход на вода, при наличните към момента водни обеми, не може да се гарантира водоподаването през тази и следващата година.

Поради обезпокоително ниското ниво на запълване на язовирите МОСВ ще се стреми да разпределя оставащия воден ресурс и да отпуска наличните в язовирите водни обеми спрямо годишния график за съответната обезпеченост на притока и прогнозите на НИМХ.

От язовирите, водите на които се използват за питейно-битово водоснабдяване, ще се разрешават приоритетно води за осигуряване именно на такова. Такъв е язовир “Ястребино”, който се използва за питейно-битовото водоснабдяване на Антоново, кв. “Еревиш”, 9 села в района и Омуртаг. Язовир “Тича” също се използва за питейно-битовото водоснабдяване на Шумен, Велики Преслав и Търговище.

МОСВ отбелязва, че нееднократно още в началото на годината сигнализира Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и “Напоителни системи” ЕАД за обезпокоително ниското запълване на част от язовирите, от които се използват значителни водни обеми за напояване. МОСВ информира и за необходимостта да бъдат предприети всички необходими действия за акумулиране на водни обеми в язовирите, намаляване на загубите по напоителните канали и недопускане разхищението на води.

По-късно, в средата на март 2024 г., преди началото на напоителния сезон, МОСВ отново уведоми МЗХ и “Напоителни системи”, че за осогуряване на водовземането през годината за язовирите с нисък обем и малък постъпващ приток ще бъдат редуцирани количествата.

Според данните на НИМХ през юли 2024 г. се очаква средната месечна температура да бъде по-висока от нормата, което предполага нуждата от повишено потребление на водни количества. Според прогнозата не се очакват и значителни валежи.

Въпреки това за юли са отчетени нуждите за напояване на земеделските култури и отпуснатите водни обеми за напояване са в размер според утвърдения годишен график за условията на много суха година (обезпеченост 95%). 

Във връзка с това МЗХ и “Напоителни системи” ще трябва да предприемат мерки за осигуряване на допълнителни водни количества от алтернативни водоизточници, както и за повишаване ефективността на водовземането.

МОСВ управлява водите на 52 комплексни и значими язовира, като следи състоянието им на базата на ежедневна информация, постъпваща от дружествата, които експлоатират язовирните стени и съоръженията към тях. Информация за наличните водни обеми, съгласно подаваните от експлоатационните дружества данни, се публикува ежедневно на сайта на МОСВ.

Разпределението на водите от тези язовири се осъществява в съответствие с издадените разрешителни за водовземане и утвърдените от министъра на околната среда и водите годишен и месечни режимни графици, при спазване на приоритетите, определени в Закона за водите.

Исканията се удовлетворяват в следната последователност – за питейно-битови цели, земеделски цели и накрая за промишлени цели, отдих и хидроенергетика, се казва в съобщението.

Източник/ци: gong.bg, dir.bg


Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар