Мутрата отсече: Само избрани държавници ще се лекуват в новата „правителствена“ болница

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Министерският съвет ще избира специална за целта болница от съществуващите държавни лечебни заведения.

Най-високопоставените български държавници занапред ще се лекуват отделно от “обикновените” хора, но не както досега – в болница “Лозенец”. Министерският съвет внесе промени в Закона за лечебните заведения, които предвиждат определянето на съществуваща болница, в която да се лекуват само председателят на парламента, президентът, вицепрезидентът, премиерът и главния прокурор.

Лечението на избраните държавници ще се финансира от държавния бюджет чрез договор между министъра на здравеопазването и определената болница. Засега обаче не е ясно по какви критерии ще бъде избрана новата болница на “елита”, също така не е ясно кога ще бъде направен изборът. Изборът обаче ще бъде направен от Министерския съвет, пише Economic.bg.

В проектозакона е посочено, че лекариот избраната болница ще трябвада оказват медицинска помощ на изброенитедържавни представители при пътувания им в страната и в чужбина. Също така медицитеще осигуряват помощ припосещения на чуждестранни делегации вБългария и при пленарните заседания напарламента.

Аргументът да има специална болница, със специално отношение за тези петима души, е, че посочените лицасе охраняват от Националната служба заохрана (НСО) – обстоятелство, което ечаст от дейността по защитата нанационалната сигурност.

Засегагореизброените действия, които ще сепрехвърлят към избрано от МС лечебно заведение, се извършватот болница „Лозенец“ и също се финансиратот държавния бюджет. Тя няма да продължи да лекува петимата “избрани”, тъй като управляващите решиха да ѝ отнемат специалния статут на т.нар. “правителствена болница”. Премиерът Бойко Борисов обясни, че такава болница не е необходима. През ноември миналата година Министерският съвет взе решение да преобразува болница “Лозенец” в еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала.

Докрая на миналата година университетскатаболница „Лозенец“ изпълняваше функциитена правителствена болница, като в неясе лекуваше на практика цялата държавнаадминистрация, министри, депутати,директори на агенции и техните близки. След като Борисов заяви, че такава болница вече не е нужна, да я трансформирав национална педиатрична болница. Следтова обаче реши да я дари на Софийскияуниверситет, от чиято база за обучениеболницата по принцип е част.

Свнесения законопроект също така сепредлагат промени, с които се въвеждавъзможност за субсидиране на държавнии общински комплексни онкологичницентрове от бюджета на Министерствотона здравеопазването. Субсидиите ще сеотпускат по бюджета на ведомството замедицинска експертиза, осъществяванаот ТЕЛК, по правила, подобни на тези засубсидирането на болници и центрове запсихично здраве.

Чрезпроекта се предлага още да се разрешина медицинските сестри, акушерките,санитарите и рехабилитаторите дапрактикуват индивидуално срещу заплащане.Те ще могат да го правят при едно условие– процедурата (рехабилитация, инжекции,изследвания, профилактика и т.н.) да сеизвършва единствено след лекарскопредписание. Услугата ще се плаща отпациентите или в брой, или чрез доброволназдравна застраховка.

Другаважна промяна е в Закона за приватизацияи следприватизационен контрол, койтодо момента позволява болниците да харчатпарите от продажба на обособени частисамо за реинвестиции в структурата.Сега вече на държавните и общинскитеболници ще се разреши да продаватобособени части не само за реинвестицияв сградите и дейността си, но и за да сеиздължават към кредиторите си.

Относно заплатите в лечебнитезаведения законопроектът предвиждаагенцията за медицински надзор дапроверява дали болниците наистинаизплащат 50% от приходите си за заплатина персонала.

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар