МФ погаси 7-годишни еврооблигации с 1 165,45 млн. евро

Технологии
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Министерството на финансите изплати 1 165,45 млн. евро в полза на държателите на седемгодишни еврооблигации на Република България. Погасени са част от емитираните перз март 2016 г. на международните капиталови пазари седем- и дванадесет годишни облигации по средносрочната програма за емитиране на дълг на външните пазари.

Министерството на финансите отбеляза, че в сумата са включени номиналната стойност на облигацията в размер 1 144,0 млн. евро, както и последният дължим лихвен купон в размер на 21,450 млн. евро. По другия транш, 12 годишна емисия облигации, са изплатени редовни лихви в размер на 25,5 млн. евро.Министерството на финансите нареди плащане на редовни лихвени купони по 12 годишна и 20 годишна емисии облигации, емитирани на 26 март 2015 г. на международните капиталови пазари по средносрочната програма за емитиране на дълг на външните пазари, общо в размер на 54,375 млн. евро.


Общата сума на плащанията през март 2023 г. по емитираните през 2015 г. и 2016 г. еврооблигации възлиза на 1 245,325 млн. евро, в т.ч. 1 144,0 млн. евро погашения и 101,325 млн. евро лихви.

В резултат на извършените дългови операции през март МФ изтъква, че държавният дълг на Република България се редуцира с близо 2,3 млрд. лв. – от 39,1 млрд. лв. в края на февруари 2023 г. на 36,8 млрд. лв. в края на март 2023 г.

Назад във времето, в съобщение на МФ от 20 март 2015 г. (към което ни изпраща днес МФ), четем, че Република България е осъществила впечатляващо завръщане на международните капиталови пазари, като допълни своята крива на доходност в евро.

В четвъртък, 19 март 2015 г., Република България емитира успешно троен транш нови бенчмаркови еврооблигации – 1,25 млрд. евро 7-годишни, 1 млрд евро 12-годишни и 850 млн. евро 20-годишни. Общо 370 инвеститора взеха участие в трите транша, с общ интерес на подадените поръчки за 4,9 млрд. евро. Ето и някои посочени тогава детайли:

  • Трансакцията, осъществена в няколко транша, е първата от типа троен транш за евро пазара, осъществена от държава в региона на Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка (CEEMEA).
  • Реализираният обем от 3,1 млрд. евро е и най-големият привлечен ресурс от страна в CEEMEA региона на ввро пазара само чрез един синдикат от банки. 
  • Лихвените купони в размер на 2% и 2,625% за 7 г. и 12 г. бенчмарк емисии са най-ниските лихвени нива, постигани до момента от България на международните дългови капиталови пазари, като същевременно 12 г. и 20 г. срочности до падеж са и най-дългите за тези пазари.
  • Общо 370 инвеститора взеха участие в трите транша, с общ интерес на подадените поръчки за 4,9 млрд. евро. 
  • Силният инвеститорски интерес, комбиниран с широкото разнообразие на подадените заявки, е свидетелство за добрата кредитоспособност на България, стабилните макроикономически фундаменти и изключителна последователност в следваните политики на финансова стабилност и фискална дисциплина.

България успя да привлече изключително разнообразна и много добре диверсифицирана база от инвеститори за трите емисии – по географски признак и тип инвеститори:

  • 7 години: общо поръчки за 2,2 млрд. евро от 160 инвеститора. Географско разпределение: разпределени при инвеститори от България 35%, следвани от инвеститори от Обединеното Кралство 18%, Германия и Австрия 17%, САЩ офшор 9%, ЦИЕ 7%, Бенелюкс и Скандинавски регион 4%, Италия 4%, Азия 3% и други от Европа 3%. По тип инвеститори: банки 43%, инвестиционни фондове 41%, застрахователи и пенсионни фондове 13%, частни банки и други 3%.
  • 12 години: общо поръчки за 1,5 млрд. евро от 120 инвеститора. Географско разпределение: разпределени при инвеститори от България 26%, следвани от инвеститори от Обединеното Кралство 23%, Германия и Австрия 19%, САЩ офшор 13%, Бенелюкс и Скандинавски регион 11%, ЦИЕ 3%, други от Европа 3% и Азия 2%. По тип инвеститори: инвестиционни фондове 54%, банки 42%, застрахователи и пенсионни фондове 4%.
  • 20 години: общо поръчки за 1,2 млрд. евро от 90 инвеститора. Географско разпределение: разпределени при инвеститори от Обединеното Кралство 35%, САЩ офшор 20%, Германия и Австрия 16%, България 13%, Бенелюкс и Скандинавски регион 8%, Франция 2%, Италия 2% и други държави 4%. По тип инвеститори: инвестиционни фондове 73%, банки 17%, застрахователи и пенсионни фондове 10%.

Разбира се, държателите на книжата се сменят през годините, движени от устрема към по-висока доходност.

Източник/ци: gong.bg, dir.bg

Коментари

Коментара


There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар