Депутатите решават дали битовите клиенти на електроенергия ще останат на регулиран пазар (на живо)

На НАТО му трябва пушечно месо от източна Европа, корумпирани депутати заработиха ударно

Свят
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Депутатите включиха казармата в действителния стаж за пенсия

Инвалидните пенсии няма да се спират при забавено преосвидетелстване от ТЕЛК

Без дебати и с пълно единодушие Народното събрание прие окончателно два ключови законопроекта с промени в социалното законодателство, около които имаше много спорове в последните седмици. Приетите текстове касаят валидността на решенията на ТЕЛК, а оттам и инвалидни пенсии, лични асистенти, финансова подкрепа на хората с увреждания, както и условията, при които се отпуска пенсия за непълен стаж – една все по-често ползвана възможност в Кодекса за социално осигуряване.

ДЕЙСТВИТЕЛЕН СТАЖ

За действителен стаж вече ще се зачита и периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите на политическа репресия по закона за реабилитация на репресираните. Във втората категория влизат периодите, в които репресираните са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери, места за задържане; времето, през което лицата, навършили 16 г. не са работили, когато са били интернирани, изселвани и заселвани, както и периодите, в които са били въдворявани в трудововъзпитателни общежития, лагери и други подобни места, както и принудително трудово мобилизирани.

Тази промяна в Кодекса за социално осигуряване засяга единствено случаите, в които човек няма достатъчно стаж, за да се пенсионира по общия ред. Тези хора могат да се пенсионират на 67-годишна възраст при минимум 15 г. действителен стаж. При всички други случаи на пенсиониране се взема предвид осигурителният стаж, в който и сега влизат въпросните периоди на наборба служба и политически репресии.

ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ В ТЕЛК

Народното събрание прие окончателно промени в закона за хората с увреждания и закона за здравето, с които ще се възстановят инвалидните пенсии, личните асистенти и финансовата подкрепа на хиляди хора, останали без валидно решение на ТЕЛК не по своя вина. Проблемът предизвика напрежение в последните месеци, тъй като забавянето на комисиите вече надхвърля 1 година в някои случаи. През това време по сегашното законодателство хората остават без доходи, тъй като всяка помощ и услуга е обвързана с въпросното решение.

Депутатите приеха днес няколко текста, с които ще стане възможно да се възстановят правата на хората, очакващи в момента преосвидетелстване. След влизането в сила на промените ще се възстановят служебно правата на хората с изтекъл срок на експертно решение, които са подали заявление за преосвидетелстване, но е налице забавяне от над 3 месеца в решението на ТЕЛК. Регионалните здравни инспекции ще имат 14 дни от влизането на закона в сила да предадат данните за лицата на съответните институции – Агенция за социално подпомагане, НОИ и пр. Това може да означава, че пенсиите и подкрепата ще бъдат възстановени от март, а не от февруари, тъй като НОИ например обработва ведомости до 25-о число на месеца и едва ли в следващите 6 дни ще получи необходимите справки от РЗИ.

Започнатите и неприключени до влизането в сила на закона производства за преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза ще се довършат по новия ред, но без да се вземат предвид сроковете. По същия начин ще се процедира и със започнатите, но неприключили производства до 4 месеца след влизането на закона в сила.

Занапред Регионалните здравни инспекции ще уведомяват служебното хората за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичането на срока на решението. ТЕЛК ще имат 3 месеца да издадат новото решение и ако надхвърлят този срок, това ще се счита за забавяне и валидността на старото решение ще се удължава до издаването на ново. Така хората ще могат да ползват права без прекъсване, когато нямат вина за забавяне в преосвидетелстването.

До 20-о число на всеки месец Регионалните здравни инспекции ще изпращат служебно данни за забавените експертизи на НОИ, НЗОК, АСП и пр. Ако човек не се яви на преглед след редовно призоваване, медицинската му документация ще се връща в регионалната картотека, а удължаването на срока на старото му решение ще се прекратява от датата на неявяването. Ако впоследствие новото решение предполага по-ниска пенсия, подкрепа и т.н., хората няма да връщат пари.

УВОЛНЕНИЕ

Забавянето на процедурите в ТЕЛК доведе до уволнение в Благоевград. Заради стотици забавени решения и множество жалби директорът на областната болница в Благоевград освободи председателя на една от ТЕЛК комисиите – д-р Елена Дюлгерова. Предложението му е двата състава да бъдат обединени в един екип, съобщи БНР(link is external). “Не се работи както трябва, много проблеми имаме, жалят се хората в РЗИ. Има изключително много жалби, които отиват и в министерството, съответно там… с право реагират”, каза директорът на областната болница д-р Огнян Митев.

Той е изпратил предложение до здравните власти двете ТЕЛК комисии да се обединят в една и приоритетно да бъдат разгледани стотиците забавени решения. “Решихме да ги обединим двата ТЕЛК-а, да стане един в по-широк състав и да можем да наваксаме и да няма проблеми”, обяснява д-р Митев. Заповедта за освобождаване на д-р Дюлгерова не е връчена, тъй като междувременно тя е излязла в болнични. Лекари и специалисти в ТЕЛК комисията също са изразили крайното си недоволство от д-р Дюлгерова, която, според тях, от доста време се отнасяла безотговорно към работата и натоварвала екипа, а тя самата идвала на работа за по няколко часа.

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

Хора с над 90% увреждания и определена чужда помощ, които получават пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност или наследствена пенсия, занапред ще имат право на финансова подкрепа в размер на 57% от линията на бедност. Тази максимална помощ в момента се изплаща само на хора със социална пенсия за инвалидност (и над 90% увреждания с право на чужда помощ). Промяната ще увеличи с над 100 лв. подкрепата за тези хора.

Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар