НСИ отчете 4% годишен ръст на БВП и 0,8% тримесечен

Технологии
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

През първото тримесечие на 2022 г. сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт (БВП) показват ръст от 4.0% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 0.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

БВП в стойностПо предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2022 г. възлиза на 32 807 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4800 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.744045 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 18 811 млн. долара и съответно на 2752 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 16 774 млн. евро, като на човек от населението се падат 2454 евро.


Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2022 г. възлиза на 28 484 млн. лв. по текущи цени.

НСИ пояснява, че БДС по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени и междинните производствени разходи по цени на купувач.

Дял в БВП по отрасли

През първото тримесечие на 2022 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.1%, като намалява с 0.1 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 9.8 процентни пункта до 36.3%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 61.6% при 71.3% през съответния период на предходната година. За крайно потребление през първото тримесечие на 2022 г. се изразходват 81.0% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал формират 12.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.


Графика: НСИ

Тримесечно изменение на БВП

Според сезонно изгладените данни през първото тримесечие на 2022 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.8%. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.4%.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2022 г. крайното потребление нараства с 1.0%, а бруто капиталообразуването с 16.8%.

Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни с 1.9%, а вносът на стоки и услуги – с 3.8%.

Годишно изменение на БВП

БВП нараства с 4.0%, а БДС с 3.9% през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.

Растежът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното увеличение при: Промишленост – 9.5%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 8.8%, Селско, горско и рибно стопанство – 5.7%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – 3.6%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – 2.0%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има бруто капиталообразуването с увеличение от 30.6% и крайното потребление с увеличение от 5.2%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 6.5%, а вносът на стоки и услуги – с 13.5% в сравнение с първото тримесечие на 2021 година

Източник/ци: gong.bg, dir.bg

Абонирайте се за Informiran.net!
Последвайте нашия Telegram канал: https://t.me/informiran

Коментари

Коментара

loading...There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар