ОИК в София прекрати правомощията и на кмета на район

ОИК в София прекрати правомощията и на кмета на район “Оборище”

Главните новини
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Общинската избирателна комисия (ОИК) прекрати предсрочно правомощията на кмета на район “Оборище” в София Георги Кузмов.

Той беше издигнат от коалицията “Продължаваме Промяната” – “Демократична България” и “Спаси София”. Сигналът за евентуална несъвместимост е постъпил на 29 февруари 2024 г. и в него се твърди, че Кузмов не е прекратил участието си в четири търговски дружества след изтичане на едномесечния срок от полагането на клетва, както е по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

От ОИК са изпратили запитвания до Агенцията по вписванията, от които е станало ясно, че към 2 април 2024 година Кузмов е съдружник в две от дружествата. Комисията е изпратила резултата от тази проверка на председателя на Столичния общински съвет, както и на Георги Кузмов, включително и за правото му да подаде възражение, се казва на сайта на ОИК.  

На 28 юни писмата са изпратени повторно, тъй като не е бил получен отговор. На 01 юли 2024 г. копие на писмото е прието в деловодството на район “Оборище.”

В писмено възражение от 8 юли до комисията Георги Кузмов възразява срещу сигнала с твърдение, че не е извършил нарушение и излага аргументи от правна страна, както и твърди, че и двете дружества, в които участва, не са осъществявали търговска дейност. На 10 юли 2024 г. в ОИК-Столична е постъпило и доказателствено искане от Георги Кузмов, който моли като доказателство към възражението му да бъде изискана справка от НАП-София, дали дружествата му са извършвали търговска дейност за периода от 13 ноември 2023 г. до момента.

От ОИК са установили, че Георги Кузмов е съдружник в двете дружества към 14 декември 2023 г., като същото обстоятелство е продължило до 3 април 2024 г., когато е изпратено писмото от Агенцията по вписванията, както и към 13 юни 2024 г., когато е представена докладна записка в комисията с резултата от вътрешнослужебна проверка.

Обстоятелството, че след 14 декември 2023 г. лицето е било съдружник е в пряк разрез с нормите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, посочват от ОИК. В решението се припомня, че от момента на полагане на клетва и встъпване в длъжност като районен кмет трябва да се съблюдават ограниченията по закона. Касае се за несъвместимост, която е нормативно регламентирана, като законодателят е отчел характера на функциите на кмета и е поставил ясни ограничения, които всеки е задължен да спазва. Именно затова е и без правно значение дали действително се е осъществявала или не търговска дейност, тъй като ограничението е свързано с недопускане на неправомерно влияние и конфликт на интереси. С встъпването в длъжност съответното лице следва да се съобразява със забраната, както е формулирана, без право на преценка.

Тълкуването на нормата налага извод както за забрана за започване на търговска дейност след встъпването в публична длъжност, така и за продължаване на извършване на вече започнала преди момента на встъпването в длъжност на такава дейност, отбелязват от ОИК.

Решението подлежи на оспорване в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд – София – град.

Самият Кузмов обяви с публикация във Facebook, че е внесъл възражение срещу решението на ОИК. “ГЕРБ-СДС и приятели, с мнозинство в Общинската избирателна комисия – ОИК, искат да ми осигурят едно безгрижно лято”, коментира той. По неофициална информация подател на един от сигналите срещу него е Мартин Милев, кандидат за депутат от ГЕРБ на последните избори и девети в листата в 23-ти многомандатен избирателен район в София. 

Справка в Търговския регистър показва, че районният кмет на “Оборище” е излязъл преди години от управлението на въпросните дружества, като към момента е с дялове в две от тях. Кузмов е убеден, че с това не е нарушил закона, като цитира конкретния член 41 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

“Кметовете на общини, райони и кметства, кметските наместници и заместник-кметовете на общини не могат да участват в ръководни органи на политически партии, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им”.

Кузмов добавя още: “Както се вижда, няма нито дума за забрана на участие в търговски дружества, а и съдружникът не извършва търговска дейност, защото търговец е дружеството, а не съдружниците в него!”

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред Административния съд в София в 7-дневен срок.

Миналия месец ОИК прекрати предсрочно и пълномощията на кмета на район “Илинден” Емил Бранчевски, също от ПП-ДБ-СС. Той обаче обжалва решението на ОИК, като делото ще се разглежда на 19 юли.


Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар