Орязват харчовете на еврокомисарите, задължават ги да пътуват с най-евтиния билет – Свят

Главните новини
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Еврокомисията вече ще струва по-евтино на данъкоплатците в държавите членки. Това става чрез приетия днес нов етичен кодекс, който въвежда нови ограничения за дейността им. Едно от тях, например, е орязването на разходите им за пътувания. Според новите правила, при командировките си те трябва да избират най-евтиния възможен билет. Поради което е твърде вероятно съвсем скоро някой европеец, пътуващ със самолет в икономичната класа, да лети рамо до рамо с еврокомисар. Самата ЕК пък ще публикува на всеки два месеца публичен отчет за това кой колко и за какво е похарчил.

В същото време се налагат и нови ограничения при работата им след напускането на Еврокомисията. От една страна те няма да могат да изпълняват определени дейности, ако те са пряко свързани с работата им в периода, когато са били членове на ЕК. Преди да постъпят на новото място, ще трябва и да уведомят Комисията за него, за да няма конфликт на интереси. Не е изключено и да получат отказ. Това правило ще важи вече и за по-дълъг период – 2 години за еврокомисар и 3 години за председател на ЕК, а не както бе досега – за година и половина. Новият етичен кодекс поставя бариери и пред инвестициите на бивши еврокомисари. В каквото и да влагат парите си, ако става въпрос за сума над 10 000 евро, отново ще трябва да уведомят и получат разрешение от бившия си работодател. В определени случаи дори може да се стигне до отнемане на сумата.

За да се спазват тези и останалите стари и нови правила, се създава и нов контролен орган. Той ще следи както работата на еврокомисарите, докато са на такава длъжност, така и след това. Ще отговаря за разходите им, за конфликтите на интереси и т.н.

Всичко това става възможно след като самата Европейска комисия прие днес официално новия Кодекс за поведение на еврокомисарите, обявен преди време от председателя Жан-Клод Юнкер в речта му относно състоянието на Съюза. След консултация с Европейския парламент, новите правила влизат в сила още от днес. Това е част от започналите от началото на мандата на Юнкер непрестанни усилия на за установяването на по-голяма прозрачност.

С модернизираните правила се определят нови стандарти за етични правила в Европа. Освен че съдържа предложението на председателя за удължаване на “периода на прекъсване” (ограниченията и правилата за работа след края на мандата на еврокомисарите – бел.ред.) от настоящите 18 месеца на 2 години за бившите членове на Комисията и на 3 години за председателя на ЕК, в новия Кодекс се определят по-ясни правила и по-високи етични стандарти и се въвежда по-голяма прозрачност в редица области. С него се създава също така независим Комитет по етика с укрепен статут — заменящ настоящия ad hoc комитет по етика — с цел да бъде засилен контролът и да бъдат предоставяни съвети относно етичните стандарти.

Новият Кодекс за поведение на членовете на Комисията съдържа, по-специално, следните подобрения:

– Дейности след изтичането на мандата: С новия Кодекс за поведение “периодът на прекъсване” се удължава от настоящите 18 месеца на 2 години за бивши членове на Комисията и на 3 години за председателя на Комисията. През периода на прекъсване бившите членове на Комисията трябва да уведомяват Комисията, преди да започнат нова работа, като подлежат също така на ограничения по отношение на някои дейности, като например лобиране на членове или персонал на Еврокомисията.

– Предотвратяване на конфликти на интереси: В новия Кодекс за поведение за първи път се определя понятието “конфликт на интереси” и се въвежда принципът, че членовете на Комисията не само следва да избягват ситуации на конфликт на интереси, но и такива, които могат да бъдат счетени за конфликт на интереси. В случай че бивши еврокомисари възнамеряват да работят в области, свързани с бившите им портфейли, първо трябва да бъде консултиран независимият Комитет по етика. Отсега нататък както решенията на Комисията, така и становищата на Комитета във връзка с тези въпроси, ще бъдат оповестявани публично.

– Финансови интереси: Също така ще се прилагат по-строги правила по отношение на финансовите интереси на членовете на Комисията. Те ще трябва да декларират инвестициите, които надвишават 10 000 евро, независимо дали е налице възможен конфликт на интереси. В случай на конфликт на интереси във връзка с конкретни активи на даден член на Комисията, председателят ще има възможност да поиска освобождаването от тези активи или прехвърлянето им на доверително управление “на сляпо”. Както и понастоящем, членовете на Комисията следва да актуализират своите декларации в началото на всяка година.

– Прозрачност и докладване: Членовете на Комисията са най-добрите посланици на Европейския съюз във всички държави и навсякъде по света, поради което Юнкер ги насърчава да продължат да пътуват. Те трябва да правят това по най-ефективния от гледна точка на разходите начин. На всеки два месеца ще бъде публикувана информация относно разходите за пътуване на всеки член на Комисията. Първото публикуване на такава информация е планирано за края на февруари 2018 г.

– Прилагане на правилата: При прилагането на кодекса Комисията ще бъде подпомагана от новия независим Комитет по етика, който ще може да предоставя съвети по всички свързани с етиката въпроси и да отправя препоръки във връзка с кодекса. В случай на нарушаване на кодекса, което не изисква сезирането на Съда на ЕС, Комисията може да наложи порицание и да го оповести публично. Това е нова практика, която Комисията “Юнкер” използва неотдавна и която оттук нататък ще залегне в новите правила.

– Възможност за членовете на Комисията да участват като кандидати в изборите за Европейски парламент, без да се налага да вземат отпуск: Това предложение на председателя Юнкер от ноември 2016 г. също е част от преразгледания Кодекс за поведение, като ще започне да се прилага веднага щом Европейският парламент приеме актуализираното Рамково споразумение между Европейския парламент и Комисията. Гласуването в Европейския парламент е насрочено за 7 февруари.

Следващи стъпки:

Новият Кодекс за поведение влиза в сила днес и ще се прилага за всички настоящи членове на Комисията “Юнкер”. Очаква се на 7 февруари Европейският парламент да приеме новите разпоредби, даващи възможност на членовете на Комисията да участват в изборите за Европейски парламент, без да се налага да вземат отпуск. В края на февруари 2018 г. Комисията за първи път ще публикува подробности за всички разходи за командировки на членовете на Комисията.

И накрая, в дух на прозрачност и отчетност Комисията ще публикува годишни доклади относно прилагането на кодекса.

Източник: inews.bg

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Вижте още
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар