Очаква се ръст в търсенето на енергийно ефективни сгради

Технологии
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

 

Либерализацията на пазара на електроенергия за битовите потребители у нас се очаква да бъде факт от 2026 г. Това означава, че от този момент домакинствата ще закупуват потребяваната от тях енергия на свободен пазар, по договорени цени с търговците, и ще могат да сменят своя доставчик на енергия когато пожелаят.

Докато тази промяна сериозно притеснява част от домакинствата заради потенциално покачване на разходите за електричество за бита, други отсега разглеждат технологиите и възможностите да подобрят енергийната ефективност на своя дом. Това включва мерки и системи, чрез които използваме по-малко енергия за предоставяне на същото ниво на услуга или за постигане на същите желани резултати. Целта е по-малко разходи за потребителите и по-малко изгубен ресурс, по-висока производителност и полезна работа и не на последно място – по-малко отпадъци и вредни емисии към околната среда.

Експерти посочват, че именно това се очаква да бъде и силният вторичен резултат от либерализацията на пазара – промяна на потребителските ни навици в посока по-добро управление на ресурсите. Умни системи, умни електроуреди, умни домове – тенденциите към развитие на IoT и AI решенията за дома все по-сериозно настъпват не само на ниво крайно потребление, но и по отношение на проектиране и строителство.

Сградите са най-големият потребител на енергия в Европа, изразходвайки 40% от крайната енергия. Ето защо енергийно ефективното строителство се явява ключов елемент за намаляване на разходите за енергия, намаляване на въздействието върху околната среда и подобряване на цялостното качество на застроената среда.

В областта на сградната инфраструктура това означава модерни конструкции, технологии и материали, усъвършенствани и устойчиви системи за отопление, вентилация и климатизация, адаптивност спрямо околната среда.

Енергийната ефективност като инвестиция

Недвижимите имоти остават една от най-търсените и харесвани дългосрочни инвестиции. Но към темата за локация, вид строителство и пр. вече се включва нов важен от инвестиционна гледна точка показател – а именно, енергийната ефективност, която се очертава като все по-ключов елемент в динамиката на имотния пазар в бъдеще.

Трансформацията на енергийния сектор и общоевропейските цели за ограничаване на въглеродния отпечатък дават силен тласък на инвестициите в енергийно ефективни сгради. Това от своя страна провокира нарастващо търсене на подобен род модерни недвижими имоти както от страна на купувачи, така и от наематели.

Закупуването на недвижим имот в енергийно ефективна сграда може да предложи предимства както от икономическа, така и от екологична гледна точка. На първо място говорим за спестяване на разходи, тъй като енергийно ефективните сгради са проектирани и оборудвани да консумират по-малко енергия. Освен това, този тип строителство често е по-добре осигурено да се справя с евентуални проблеми и прекъсвания в доставките на енергия, т.е. ставаме по-малко енергозависими от външни източници. Енергийно ефективните сгради често осигуряват по-удобна и по-здравословна вътрешна среда, което ги прави по-привлекателни за купувачи и наематели.

Устойчивите сгради също така имат по-ниски емисии на парникови газове в съответствие с екологичните цели и все по-разширяващите се регулации в тази насока. Това потенциално означава по-добра позиция по отношение на данъчни облекчения, финансови стимули, търсене на пазара за наем или препродажба.

Зелена ипотека дава допълнителни отстъпки за енергийна ефективност

Част от тези ползи вече се виждат на ипотечния пазар – под формата на стимули при закупуване на жилище в сгради с енергийна ефективност клас А и А+.

Една от най-големите търговски банки у нас – УниКредит Булбанк – предоставя на своите потребители допълнителна лихвена отстъпка по т.нар. “Зелена ипотека”. С нея купувачите могат да намалят разходите си по обслужване на кредита, избирайки инвестиция във висококачествено строителство от висок енергиен клас. УниКредит Булбанк предоставя финансиране до 90% от стойността на имота, като клиентът може да избере между фиксиран или плаващ лихвен процент.

За използване на преференциалната зелена отстъпка кандидатът за ипотечен кредит е необходимо да представи на банката енергийния сертификат на сградата, който е част от техническия ѝ паспорт и може да бъде набавен от строителната компания или от общинската администрация. Всички сгради, строени след 2010 г., преди Акт 16 минават процедура за удостоверяване на нивото на енергийна ефективност. Като резултат те получават т.нар. енергиен паспорт. За сградите преди 2010 г. такъв сертификат може да бъде предоставен след изпълнение на програма за обновяване, водеща до промяна в енергийните характеристики на сградата.

Съгласно Закона за енергийна ефективност клиентите следва да представят Сертификат за енергийна ефективност на УниКредит Булбанк, в случай че имота – обезпечение по кредита е с Разрешение за ползване, издадено след 31.12.2017 г.

Какво означава енергийно ефективна сграда от клас А?

Класът е показател за степента на енергийна ефективност на сградата. С оптимални енергийни характеристики и най-висока степен на ефективност са сградите от енергиен клас А и А+. На обратния полюс с най-висока загуба и разход на енергия са сградите, класифицирани в клас G. Сградите от класове А и А+ се считат за най-висококачествените и най-атрактивните имоти в рамките на дадения пазар. Тези сгради са свързани с първокласни характеристики и удобства.

Клас А и А+ са проектирани и конструирани така, че да бъдат изключително енергийно ефективни. Те използват усъвършенствана изолация, прозорци и HVAC системи, за да минимизират потреблението на енергия за отопление, охлаждане и осветление. Висококачествената изолация и ефективните техники за уплътняване осигуряват минимални топлинни загуби и по-стабилна вътрешна среда, а системи за енергиен мениджмънт и контрол позволяват прецизна оптимизация въз основа на заетостта и условията на околната среда.

Много сгради от клас А и А+ включват също възобновяеми енергийни източници за генериране на чиста енергия на мястото на потребление, като допълнително намаляват зависимостта на сградата от изкопаеми горива. Тези сгради често дават приоритет на качеството на въздуха в помещенията, като използват материали с ниски емисии и осигуряват ефективни вентилационни системи с грижа за комфорта и здравето на обитателите.

В модерния архитектурен дизайн се очертават и тенденциите на т.нар. пасивно проектиране, при което сградите биват ориентирани и конфигурирани така, че да имат оптимално слънчево излагане, да насърчават естествената вентилация и да се възползват максимално от стратегиите за пасивно отопление и охлаждане.

 


Материалът е реализиран с подкрепата на УниКредит Булбанк.

Източник/ци: gong.bg, dir.bg


Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар