Пак шамар за ГЕРБ: ЕК заведе ново дело срещу България за мръсния въздух

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Европейската комисия реши днес отново да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, тъй като страната ни не е осигурила цялостно изпълнение на решението на съда от 5 април 2017 г., съобщи БНТ.

В съдебното решение от 2017-а бе констатирано, че България не е изпълнила задълженията си по европейското законодателство относно качеството на атмосферния въздух (Директива 2008/50/ЕО). По-конкретно в страната систематично и постоянно не са били спазвани пределно допустимите стойности за фини прахови частици (ФПЧ10) и не са били предприети подходящи мерки, с които да се гарантира, че периодът на превишаванията е възможно най-кратък.

Днешният иск се предявява именно заради неспазване на предишно решение на съда. Той може да доведе до финансови санкции както за времето, изминало след първото решение, така и за времето от второто решение до осигуряването на цялостното му изпълнение.

За да изпълни решението на Съда на ЕС от 2017 г., България трябваше да приеме и приложи редица мерки. Само че представените от страната ни данни за периода 2015-2019 г., потвърждават, че установеното от съда систематично и постоянно неспазване продължава: Повече от три години след съдебното решение България все още не е осигурила спазването на определените в директивата пределно допустими стойности във всички зони, в които се следи на качеството на въздуха и агломерациите.

Постигнатите към момента резултати са незадоволителни, тъй като България все още не е започнала реално да прилага по места мерки, чрез които да се осигури спазването на пределно допустимите стойности. Страната ни е докладвала, че повечето мерки се намират в подготвителна фаза или предстои да влязат в действие чак през 2024 г.

В България се наблюдават някои от най-сериозните превишавания в ЕС както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности за ФПЧ10, с произтичащите от това рискове за здравето на населението. Особено големи са превишаванията при дневните пределно допустими стойности — такива е имало в 90 дни годишно, т.е. над 2,5 пъти повече от разрешеното в директивата.

Замърсяването на въздуха все още е най-сериозният екологичен и здравен проблем в ЕС. По приблизителни оценки на Европейската агенция за околна среда то предизвиква всяка година преждевременната смърт на около 400 000 души в ЕС. Замърсеният въздух е причина за сериозни заболявания като астма, сърдечносъдови проблеми и рак на белите дробове. Праховите частици (ФПЧ10) са смес от твърди и течни частици във въздуха. Техен основен източник са вредните емисиите от промишлеността, транспорта, домашното отопление и селското стопанство.

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар