Парламентът улесни изграждането на зарядна точка за автомобили в блока

Технологии
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Парламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за управление на етажната собственост. Единият е внесен от служебния Министерския съвет (МС), а вторият от Ивайло Мирчев (“Продължаваме промяната-Демократична България”) и група народни представители.

С първия проект се намалява изискуемия кворум, за да се стигне до решение за основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на ЕС, а с втория се насърчава използването на електрически автомобили. Със законопроекта на МС се реализира реформа “Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, която е предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост.


С измененията се предлага провеждането на Общо събрание да се осъществява присъствено, чрез видеоконференция, както и неприсъствено чрез декларация, подписана саморъчно или с квалифициран електронен подпис, като с цел улесняване на процеса по вземане на решение се предвижда намаляване на кворума за провеждане на общо събрание на 51 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. В допълнение е уредено, че когато не е налице изискуемият кворум, общото събрание се отлага с един час и решението е легитимно, колкото и идеални части да са представени. Изискването за мнозинство от 51 на сто идеални части, вместо 67 на сто, се установява и за приемане на решение за извършване на основно обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на ЕС или от държавния или общинския бюджет или други източници на финансиране.

Законопроектът създава правна възможност за откриване на индивидуална разплащателна банкова сметка за събиране на разходите за управление и поддръжка, както и за усвояване на финансиране от други източници. В допълнение се предвижда задължение за заплащане на разходи за управление и поддържане и от лица, които пребивават по-малко от 30 дни в рамките на една календарна година, а за необитаемите самостоятелни обекти се установява задължение към собствениците за заплащане на разходи в размера, който е определен за един собственик, ползвател или обитател.

Въвежда се публичен електронен регистър на професионалните управители, управителните съвети и сдруженията на собствениците към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Определят се изисквания към професионалните управители, като вписването се извършва след заплащане на такса и е условие за упражняване на дейността. Урежда се задължение за сключване на ежегодна застраховка “Професионална отговорност” на професионалните управители и се създават правомощия, включващи освен управление и поддържане на общите части, така и представителство пред местните власти, комунални дружества и пред други органи.

В хода на дискусията бяха изразени притеснения относно премахването на долната граница за изискване на кворум за легитимност на взетите решения в етажната собственост, както и по предложената процедура някой от собствениците без негово съгласие да бъде назначен временно за управител от кмета на общината или района.

Законопроектът, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители, цели по-голяма енергийна самостоятелност, насърчаване използването на електрически автомобили и намаляване административната тежест при изграждането на зарядна точка в съсобствен имот. Предлага се приемането на решение от Общото събрание на етажната собственост за разполагането на зарядна точка за автомобили да става с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части и се правят промени в Закона за енергетиката, които да улеснят административно съсобствениците на идеални части в общи пространства при изграждането на точка за зареждане на електромобил и при свързването с електроразпределителната мрежа.

Източник/ци: gong.bg, dir.bg


Коментари

Коментара


There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар