Помощ, крадат ни улицата! Изпортената власт на Варна от ГЕРБ

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Улица „Печ“ във Варна е малка. Името й няма нищо общо с пич, печка или п…

От едната й страна лежи пазар „Чаталжда“, от другата има блок с клуб на ГЕРБ, купища съборетини и сред тях – трафопост, в който граждани могат да плащат битови сметки.

ВАРНА

Трафопостът скрит под ламарини.

ВАРНА

IM3Неизвестно защо на 13.01.1997 г., в най-размирните дни на най-новата ни история тогавашният варненски кмет взел, че отредил парцел за трафопоста без да посочва каквато и да било площ.

IM7

После, Варненският окръжен съд включил имота към капитала на  „Електроразпределение“ Варна., а. Областният управител на Варна съставил за терена акт за частна държавна собственост, в която площта в полза на трафопоста била определена на 228 кв.м.

Чак до 2018 г. община Варна така и не научила за щедрия подарък и си издала собствен акт за общинска собственост, в който трафопостът се намирал не в самостоятелен терен, а в този с блока.

Когато местната власт научила, вместо да защити интереса си, кандисала и отписала 202 кв. м. в полза на Електроразпределение.

Дори малко дете може да пресметне, че между 228 кв. м., които областният управител актувал в полза на търговското дружество, и 202 кв. м., които община Варна отписала в ущърб на собствения си имот, има разлика от 16 кв. м. Какво станало с т тях?

Ами тях службата по кадастър творчески ги отнела от тротоара на ул. Печ. Само че тази улица е публична общинска собственост и всяко разпореждане с нея е забранено от закона. Тя си има точно определено предназначение, което е в полза на общ интерес, затова няма как да е част от капитала на търговско дружество и да обслужва частен интерес.

Забележете как властта си измива ръцете:

През 1997 г. Кметската власт отрежда терен без да се определя неговата площ, но една от границите му е ул. Печ.

През 2002 г. Областната власт актува терена и определя площта му, като отново една от границите му е ул. Печ.

През 2019 г.  Кметската власт отписва от свой собствен (общинско-частен) терен част от 202 кв. м. като посочва ул. Печ за негов адрес.

По-рано обаче, през 2018 г. Службата по кадастър във Варна вече е прерисувала картата и за да угоди на решението за 228 кв. м. е посегнала на ул. Печ. Забележете, без това отнемане на 16 кв. м. общинска публична земя да е наредено от никоя локална власт.

Но пък и никоя власт не реагира.

Ето илюстрация за ограбването на публична общинска собственост:

Относно улица „Печ” в кадастъра до 15-08-2018 г. се казваше:

Поземлен имот 10135.2558.103, област Варна, община Варна, гр. Варна, п.к. 9000, ул. Печ, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 729 кв.м., стар номер 36020100,

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Ето и копие от картата:

IM4

Ето какво пише сега:

Поземлен имот 10135.2558.103, област Варна, община Варна, гр. Варна, п.к. 9000, ул. Печ, вид собств.

Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 706 кв.м., стар

номер 36020100,

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК,

Заповед за изменение на КККР № 18-6857-15.08.2018/15.08.2018 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ВАРНА

Ето и копие от новата карта:

IM5

ИМОТ ТИП „ПОЗЕМЛЕНА ФЛЬОНГА“ С ДВА „ПИСКЮЛА“

IM6

Стилиян Йотов

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар