ПОРЕДНИЯ ОПИТ НА МАФИЯТА ДА ОКРАДЕ ЗЕМИ НА Фамилията на Династия Добрев – Халачев чрез Служба по геодезия и картография в полза на Столична Община

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Първият опит на държавници от мафията  да окрадат имотите на фамилията на Династи Добрев – Халачев  е още през 2009 когато Министрески съвет с министър председател  Сергей СТАНИШЕВ  решава да отдаде частна земя на концесия  за 35 години  на фирма.

 

       ТОЗИ ПЛАН СЕ РЕАЛИЗИРА  през април 2010  когато Министрески съветс министър передседател БОЙКО БОРИСОВ  взема решение  и сключва договор за 35 години на частна земя на концесия  на частна фирма-.

       ЦЕЛТА Е КРАЖБА НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМИ, които  още  2008 тогавашния кмет на София Бойко Борисов обявява за негови собствени земи на които ще изгради  супер селище.

       Тогава 2008 започват и опитите  за рекетиране  на фамилия добреви да подарят  имотите си  на държавници от мафията.

       2010  -2011  представители на един държавник  лежал в затвора в чужбина чрез свои представители полковници от Държавна сигурност  започват да опитват да принуждават Добреви да продадат имотите си на цена 4900 / четири хилядии деветстотин/ пъте  под пазарните цени.

    Поради  отказа  2010  държавника  заедно със своя  заместник и друго трети лица поръчкават фамилия Добреви , започват  ревизии с искане само от Момчил добрев НАП да търси  „недължими данъци” в размер на 6 милиона лева,  на 8  осем милиона/ лева .  Плановете на този държавник се провалят.

   2010 и 2011  исканията за ПУП в УАГК  на Столична  ОБщина за изготвяне на подробен устройствен план НЕ СЛУЧАЙНО ИЗЧЕЗВАТ и до момента  ги няма в битието.  Тами има проекти за изграждане ан електроцентрала за 375 Мегавата въз основа на създадените  още 1991 от проф. Момчил Добрев  генератори на свободна енергия.

 

    И идва датата 30.06.2020  когато Момчил Добрев  случайно разбира, че  по искане на   „ Югозападно Държавно предприятие“ ДП от 22.05.2020 под предлог  остраняване на явна фактическа грешка  се  изваждат  части от имота на фирмата на Добреви  и регистрират  тези имоти  като собственост на Столична Общин, която реално не е собственик  на техните имоти е реално се реализира чрез  Служба по кадастър  КРАЖБА на ЧАСТНИ ИМОТИ в ПОЛЗА НА  СТОЛИЧНА ОБЩИНА .

Със   Заповед  №  18-5904-30.06.2020  на началника на СГКК  град София  инж. Момчил Терзийски ,  е ОДОБРЕНО  изменение на кадастрална карта и кадастралните регисри   в с.Локорско   в остраняване на  явна фактическа грешка  за нанасяне на  поземлени имоти с проекти идентификатори , 442224,5785.112,  44224.5785.113,    44224.5785.115,   44224.5785.118,     44224.5785.120,    44224.5785.122.

     Имотът на фирмата на Добреви  която е преди това е 2050,888  декара  изведнъж става  1797,286 декара- т.е. налице е кражба на имоти   НЕЗАКОННО  БЪВАТ  ПРЕДАДЕНИ КАТО СОБСТВЕНОСТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА а именно   седем имота.

    ЦЕЛТА Е  НЕЗАКОННО  ОТНЕМАНЕ НА ЧУЖД ИМОТ –  ИМОТ на фирмата на Добреви в ПОЛЗА НА СУБЕКТ КОЙТО НЕ Е ПРАВООИМАЩ И НЯМА НИККАВО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ТЕЗИ ИМОТИ НА ФИРМАТА НА ДОБРЕВИ

   ТОВА  Е ДРАСТИЧНО  НАРУШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА  ,  която защитава частната собственост  , на протокол 1  от Европейската конвенция по правата на човека,  и чл. 17 от МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА.

     Т.е. ЦЕЛТА   с привидното  ПОПРАВКА НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА  СЕ ЦЕЛИ ЗАОБИКАЛЯНЕ НА ЗАКОНОВИ НОРМИ И ПРИСВОЯВАНЕ НА ИМОТИ  – В ОГРОМЕН РАЗМЕР .

    КОЕТО   ПО СЪЩЕКСТТВО  Е ПРИНУДИТЕЛНО  ОТНЕМАНЕ  – КРАЖБА НА  НА  ЧАСТНИ ИМОТИ€

      Още повече че СЕ ПРАВИ  ИЗМЕНЕНИЕ  НА ИМОТА НА ФИРМАТА НА ДОБРЕВИ ,  който  от 2050,88 декара   бива намален на 1797,296 декара.

       Релано    новите за вписване имоти  СОБСТВЕНОСТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА  – КАКЪВТО СТОЛИЧНА ОБЩИНА НЕ Е СОБСТЕВНИК А  СА ИМОТИ СОБСТВЕНОСТНА ФИРМАТА НА ДОБРЕВИ  И СЕ ВКЛЮЧВАТ в ИМОТА НА ДОБРЕВИ ,   не представляват  горски имоти  НИТО ЕДИН   НИТО ПОЛСКИ ПЪТИЩА.

      С насотящото правим ОСПОРВАНЕ  на Заповед от 30.-06.2020, , която  е ПРОТИЗАКОННА  ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА , ПРОМЕНИТЕ КОИТО  са предприети  въз основа на   Заявлени е на «Югозападно  Държавно предприятие» ДП опо заявление  рег. № 01-205233.22.05.2020

   КОЙ И ПО КАКЪВ ЗАКОН ЩЕ  ОТДЕЛЯ ОТ НАШИЯ ИМОТ и ЩЕ ПРАВИ ДРУГИ  ИМОТИ даже и наша собственост .

    КАТО ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА НЕ СМЕ УВЕДОМЕНО ПО НИКАКЪВ НАЧИН И ЗАКОНОВ РЕД.

     ЯВНО СЕ ИЗПЪЛНЯВА  ПОРЪЧКА ЗА КРАЖБА НА ИМОТИТЕ НИ .  Загубата е огромна тъй като инвестицонната тойност на подготвени япроект  само върху тези откраднати имоти  е за 315 милиона евро.

    Академик Проф  Момчил Добрев е обжалвал пред административния съд заповедта , но не вярва на съда,  поради мафията  в него.

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар