Потресаващо! Правителството готви да вдигне дълга до 54,2 млрд. лв.

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Увеличаване на държавния дълг на България до 54,2 млрд. лв. през 2025 г. предвижда средносрочната бюджетна прогноза на Министерството на финансите.

Според нея през периода 2023-2025 г. ще се наблюдава запазване на тенденцията на увеличение на дълга, като се предвижда към края на 2025 г. да бъде достигнато ниво от 54,2 млрд. лв., спрямо 32,5 млрд. лв. към края на февруари тази година.

Съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт се очаква да продължи да нараства до ниво от 26,4% през 2023 г., 28,0% през 2024 г. и 29,5% към края на 2025 г.

Правителството взе 500 млн. лева нов дълг

Предвиденото през последните години разхлабване на фискалната политика, наложено от икономически, здравни, социални и външни предизвикателства, се очаква да продължи и през настоящата година, а в прогнозния средносрочен период са заложени стъпки за фискална консолидация, като дефицитът в бюджета от 3,3% от БВП за 2023 г. ще достигне до 2,8% от БВП за 2025 г.

Все пак от гледна точка на ограничението на фискалното правило за дефицита, без отчитане на ефекта от мерките срещу COVID-19, за целия прогнозен период бюджетното салдо е в рамките на ограничението за дефицит до 3 на сто от БВП.

В рамките на прогнозния период са заложени средства за обезпечаване на изпълнението на COVID-19 мерки само за първата година от периода в размер на 0,3% от БВП, при очаквания разпространението на пандемията да затихне.

При приходите в настоящата прогноза се наблюдава ръст в номинално изражение за целия тригодишен период. Като относителен дял от БВП за 2023 г. те са 39,0%, за 2024 г. – 37,8% и за 2025 г. – 36,2%.

Василев: Този бюджет се изпълнява с по-малък дълг

В средносрочен план разходите ще намалеят от 42,3% от БВП през 2023 г. до 39,0% от БВП през 2025 г.

Предвижда се запазване на ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за данъците върху доходите на физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, икономически растеж и заетост.

За периода 2023-2025 г. се предвижда запазване на размера от 710 лв. на минималната работна заплата и увеличаване на пенсиите с 9,1% за 2023 г., 6,9% за 2024 г. и 5,4% за 2025 г.

Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар