Потресаващо! Храним армия от 142 613 чиновници

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Броят на държавните служители се е увеличил със 7,5% за последните 5 години

Докладът за състоянието на администрацията показва, че през 2020 г. щатната численост в българската администрация наброява 142 613 души, от които 36 422 в териториалните структури.

Спрямо 2019 г. числеността намалява с малко (със 134 бройки, или 0,09%), но като цяло се забелязва ясно увеличаване на държавните служители през последните години – със 7,5% спрямо 2016 година. Съотношението спрямо населението в още по-голяма степен показва разрастването на администрацията.

 

Още през 2018 г. щатната численост на държавните служители преминава границата от 2 хиляди на 100 хиляди души от населението, а през 2020 г. достига 2062. Това е в разрез със стремежа и опитите за по-голямата степен на електронизация на административните услуги и изнасянето на дейности извън прякото бюджетно финансиране.

От доклада също се вижда, че усилията за прилагане на добри практики и решения често постигат недотам ефективни резултати:

 

Намаляването на обема на работата не води до съкращаване на администрацията. През 2020 г. общо 25 администрации са изнесли 28 дейности (чрез аутсорсинг, обществени поръчки и др.), но това е довело до намаляване на числеността на държавните чиновници само в три от администрациите. Подобни примери има във всеки ежегоден доклад за състоянието на администрацията.

По-високата техническа осигуреност не води до по-добри и по-евтини услуги. Все още е налице тенденцията компютрите от висок клас да са съсредоточени в централната администрация, независимо от факта, че основният доставчик на административни услуги са общинските администрации. Нещо повече – и в този доклад се посочва, че разходите за телефонни услуги са значителни (21,6 млн. лв.) и се препоръчва въвеждането на интегрирани услуги и повишаване на използването на мобилна спрямо стационарна телефония при оптимизиране на използваните тарифни планове от страна на администрациите.

Задължението за обучения не води до повишена квалификация. Съгласно Закона за държавния служител постъпилите за първи път на държавна служба трябва да преминат задължително обучение. Въпреки това през 2020 г. само 37% от новоназначените са били обучавани. В допълнение, изискването за задължително ежегодно обучение на висшите държавни служители е обхванало едва 10% от тях.

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар