По-малко училища с по-малко ученици, намаляват и студентите – България

Главните новини
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Намалява броят на общообразователните училища в страната. В сравнение с 2016 г. през 2017 г. те са с 21 по-малко. Това показват резултатите от проведените от Националния статистически институт изследвания на образователните институции, предаде БГНЕС. Справката на НСИ показва, че към 1 октомври 2017 г. учебни занятия се водят в 1969 общообразователни училища, от които 137 начални, 1199 основни, 58 обединени, 117 гимназии и 458 средни училища. Според националната статистика броят на учениците е 587.8 хил., от които 90.2 хил. се обучават в селата. В една паралелка средно има по 22 ученици.

През 2017 г. основно образование са завършили 101.3 хил., а средно 26.6 хил. ученици. 84.5% от децата от 1-ви до 4-и клас в общообразователните училища, изучават чужди езици, като от тях над 90% учат английски език. Децата се обучават от 49 хиляди учители като преобладава броят на жените – 85.3%.

На територията на страната работят 76 частни общообразователни училища, от които 6 начални, 27 основни, 18 гимназии и 25 средни училища. В тях са записани общо 9349 ученици, или 1.6% от общия брой на учениците в общото образование.

През тази учебна година професионално образование се осъществява в 22 училища по изкуствата, 24 спортни училища, 359 професионални гимназии и 29 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на обучаващите се в тях е 142 хиляди. Интересът към професионалното образование е от страна на момчетата, които преобладават пред момичетата.

През миналата година средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии са завършили 21.7 хил. души. През 2018 година 1048 ученици се обучават в 38 частни професионални гимназии и частни професионални колежи, което е 0.7% от всички ученици в професионалното образование. Заетите учители в този сектор са близо 12 000.

През учебната 2017/2018 година общият брой на студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени “професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”, е 236.3 хил., което е с 13.6 хил., или с 5.4%, по-малко в сравнение с предходната учебна година. 8527 студенти учат за придобиването на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” в колеж. Спрямо предходната година техният брой намалява с 1 808 души, или със 17.5%.

Преподавателите в колежите са 707. През 2017 г. са завършили 2 175 студенти, като най-голям е броят на дипломираните по специалности в “Здравеопазване” – 746 души; “Технически науки и технически професии” – 444 души; “Персонални услуги” – 386 души; “Бизнес и администрация” – 331 души; “Образование” – 105 души. 221 хиляди се обучават в университетите на страната ни, за да станат “бакалавър” и “магистър”, като спрямо предходната година техният брой намалява с 11.6 хил., или с 5.0%. В частни учебни институции се обучават 28.5 хил. студенти, което е близо 13% от записаните.

През тази академична година в университетите ни се обучават 207 хил. български граждани, което е близо 94% от всички учащи. За сравнение с миналата година тази те са по-малко с близо 13 000 души. За сметка на това чуждестранните студенти нарастват. В сравнение с миналата година броят им е нараснал с 10%, а спрямо 2013/2014 г. те са с 32% повече. Така в родните висши училища се обучават 14.2 хил. Най-голям е броят на чуждестранните студенти от Гърция – 25.8%, следвани от тези от Обединеното кралство – 14.1%, Турция – 10.5%, Германия – 8.6%, и Украйна – 5.4% от общия брой чуждестранни студенти.

През 2017 г. са се дипломирали 53.3 хил. души, от които бакалаврите са 28.9 хил., магистрите – 24.3 хиляди. Броят на дипломираните е най-висок в специалностите “Бизнес и администрация” – 16 244 души, “Науки за обществото и човешкото поведение” – 6535 души, и “Технически науки и технически професии” – 4959 души. В университетите и специализираните висши училища през тази академична година преподавателите са 21.2 хил. души, от които жените са 49.3%. От справката на Националния статистически институт става ясно още, че в края на миналата година у нас се обучават общо 6564 докторанти. В сравнение с предходната 2016 г. броят им намалява със 174 души, или с 2.6%. Чуждестранните докторанти са 529, или 8.1% от общия брой. Най-висок е делът на тези от Гърция – 26.8%, следвани от докторантите от Турция (14.0%) и Казахстан (8.9%). В частни институции са зачислени 4.5% от докторантите, като от тях 112 души, или 38.2%, са чужденци. През 2017 г. образователна и научна степен “доктор” са придобили 1423 души.

Източник: inews.bg

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Вижте още
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар