Прокуратурата посегна чрез иска си за прекратяване на ПП “ Възраждане“ на законността, гражданските ни права, демокрацията.

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Липсата на реакция на политическите партии и движения, борещи се за защита на граждански права, за законност и справедливост относно безобразното искане на прокуратурата за прекратяване на политическа партия „Възраждане“ е меко казано странно.

Декларациите, че се борим срещу статуквото, мафиотизираното управление, липсата на законност, абсурдното законодателство, превръщането на прокуратурата в страж на управляващите звучат обнадеждаващо до момента в който се окаже, че са просто красиви думи.

Доверие се гради не с добре звучащи послания, а с конкретни действия.

България е бойно поле между доброто и злото и тази война изисква смелост и пречупване на всяко его.Няма значение дали харесваш война до себе си, ако имате една цел, верою , еднакво силни омраза и любов.

Прокуратурата посегна чрез иска си за прекратяване на ПП “ Възраждане“ на законността, гражданските ни права, демокрацията.Днес е „Възраждане“, утре ще е друга неудобна партия.
Злоупотребявайки с право, прокуратурата поиска заличаване на партия за нарушения,които твърди да са извършени при учредяването и !Законът не допуска такава възможност, защото е осигурил правото на прокуратурата да упражни контрол относно законосъобразността на действията по учредяването на всяка политическа партия чрез участие на прокурор в производството пред съда.
При влязло в сила решение за регистрация, прокуратурата , тълкувайки според целта / или поръчението/ законовите разпоредби създава нечуван, недемократичен, противозаконен прецедент!
Утре всеки може да се окаже в подобно положение… и тогава ще си спомни за законността и каузата за справедливост, които патетично , но само на думи защитава днес.

Само за сравнение искам да припомня, че на 11 февруари 2019 г. Европейската комисия прие решение за изпълнение за започване на процедурата по временно оттегляне на тарифните преференции, предоставени на Камбоджа, поради тежки и системни нарушения от страна на Камбоджа на принципите, установени в четири конвенции на Организацията на обединените нации / Международната организация на труда („ООН/МОТ“) в областта на правата на човека и трудовите права, изброени в приложение VIII, част А на Регламента за ОСП, включително Международния пакт за граждански и политически права (1966 г.) („МПГПП“).

Част от констатираните от ЕК нарушения на МПГПП са репресивни мерки на държавата срещу основната опозиционна партия, Партията за национално спасение на Камбоджа (CNRP), с което е ограничила политическото участие и избирателните права в страната.
Те включват по-специално изменения на Закона за политическите партии („ЗПП“), ареста на председателя на CNRP Кем Соха и разпореденото от съда разпускане на CNRP.

По мнение на работната група на ООН по произволното задържане („UNWGAD“) лишаването от свобода на Кем Соха е имало политически мотиви и е произтекло от упражняването на неговото право на свобода на убеждение и на свобода на словото, както и от правото на участие в правителството на неговата държава и ръководенето на обществени работи.

ЕК е приела заключение, че „ действията, предприети от Камбоджа от 2017 г. насам, и по-конкретно измененията на ЗПП, разпускането на CNRP и последвалото преразпределяне на местата на CNRP в Националното събрание и в местните съвети, оказват силно отрицателно въздействие върху демокрацията, политическото участие и плурализма в Камбоджа.
Тези действия свидетелстват за съществуването на политически мотивирана схема, състояща се от законодателни, съдебни и административни мерки, имащи за цел ограничаване на политическото участие и изборните права, по-специално преди общите избори през юли 2018 г.

Комисията прави заключението, че поради естеството на нарушените права, продължителността, мащаба и въздействието на констатираните нарушения се установява наличието на тежки и системни нарушения от страна на Камбоджа на принципите, установени в член 25 от МПГПП, по смисъла на член 19, параграф 1, буква а) от Регламента за ОСП.

В своя общ коментар № 34 относно МПГПП Комитетът за правата на човека (КПЧ) заявява, че свободата на убеждение и свободата на словото са тясно взаимосвързани права, които са от съществено значение за всяко общество и съставляват фундамента на всяко едно демократично и свободно общество.

Европейската комисия отбелязва случаите с журналисти, които са били арестувани, задържани, обвинявани в извършване на престъпление и осъждани, закриването на вестника „Cambodia Daily“ след данъчен одит, закриването на местната дейност на радиостанциите „Free Asia“ и „Voice of America“, както и закриването на други радио честоти. Срещу журналисти са били повдигани обвинения или журналисти са били задържани без видима причина, а само защото според постъпили сведения са говорили открито против правителството на Камбоджа или са се занимавали с дейности по застъпничество.

Тази ситуация е отбелязана със загриженост и от няколко международни наблюдаващи органи. На 19 юни 2019 г. експерти на ООН, включително специалният докладчик относно утвърждаването и защитата на правото на свобода на убеждение и на словото, изразяват безпокойство във връзка с използването на наказателното право за целенасочена атака срещу свободата на словото както онлайн, така и офлайн, и припомниха на Камбоджа, че правото на свобода на словото е една от съществените основи на всяко едно демократично и справедливо общество и че ограниченията на свободата на словото трябва да бъдат сведени до минимум и строго определени.
В съответствие с многобройните налични доклади на организации на гражданското общество и международни органи по правата на човека Комисията също констатира, че Камбоджа е ограничила правото на свобода на словото чрез използването на закони и съдебни и административни действия, и по-специално действия срещу журналисти, печатни и други медии, НПО и частни лица, включително защитници на правата на човека.

ЗВУЧИ ПОЗНАТО, НАЛИ ?…..
НО ДОКАТО МЪЛЧИМ ЩЕ ОСТАНЕМ САМО ФАКТИ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЯ…
Всяко международно разследване започва с позиция, сигнал, ангажиране на международни органи , които работят в защита на човешките права.

Румяна Ченалова

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар